Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Skandalai: VSD prieš laisvą spaudą


Paklausa ir pasiūla  
Aloyzas Sakalas, Dienraštis "Lietuvos žinios"", 2006 09 22 
Įsiaudrinę protai ir toliau sprendžia hamletišką užduotį: būti Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovams savo kėdėse ar nebūti.
Nesvarbu, kokį sprendimą priimtų tie, kurių valia nuspręsti, niekas nepasikeis, jei neišrausime su šaknimis kelių priežasčių, kurios iš atsitiktinių jau virto sisteminėmis. Pirmoji - tai slaptos ir tarnybinės informacijos nutekėjimas iš specialiųjų tarnybų saugyklų. Tokią informaciją graibsto ir žurnalistai, ir politikai. Žiniasklaidai nuolat reikia tikrų ar tariamų sensacijų, o politikams nepaprastai maga sužinoti, ką neleistina yra padarę jų konkurentai, kad būtų galima tinkamu momentu smogti jiems žemiau juostos, tiesa, ne savo, bet paslaugių draugų rankomis. Taigi, kalbant rinkos terminais, tokia informacija paklausi. O rinkoje, žinia, kol yra paklausa, tol bus ir pasiūla. O VSD (ar STT) visada atsiras vienas kitas pareigūnas, pasirengęs už trisdešimt šiuolaikinių sidabrinių parduoti slapčiausią informaciją. Nuo tokio informacijos nutekėjimo būtų neapsaugotas net geležinis Feliksas, jei jis prisikeltų iš mirusiųjų ir taptų VSD direktoriumi. Antra sisteminė priežastis - tai asmenų, neteisėtai disponuojančių slapta medžiaga, nebaudžiamumas. Laikraščiuose spausdinama operatyvinė informacija, kuri pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 str. yra valstybės paslaptis tol, kol nėra išslaptinama pagal specialią procedūrą. Atrodytų, imk tokio laikraščio redaktorių už pakarpos, supažindink jį su Baudžiamojo kodekso 124 straipsniu, kuriame parašyta: "Tas, kas neteisėtai įgijo ar perleido informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, arba neteisėtai laikė materialius objektus, kurių turinys ar informacija apie juos yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, jeigu nebuvo šnipinėjimo požymių, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų", ir pradėk ikiteisminį tyrimą. Visiškai nesvarbu, ar redaktorius nurodys savo informatorių, nes tik redaktorius, o ne informatorius atsako už tai, kas spausdinama jo leidinyje. Tačiau nuo 1990-ųjų dar niekas nebuvo nubaustas. Jeigu VSD ar prokuratūra norėtų, nė vienas redaktorius nedrįstų net pagalvoti apie "traukinyje rastų" slaptų dokumentų spausdinimą. Bet šios garbingos įstaigos dar visiškai nenusiteikusios saugoti valstybės paslapčių - tarytum pačioms būtų įdomu pasiskaityti pokalbių telefonu išklotinių. Kol taip bus, slaptos informacijos paklausa išliks, žinoma, pasiūla - taip pat. Kaip pasekmė. Trečia sisteminė priežastis - tai VSD vadovų nesiskaitymas su įstatymo viršenybės principu, sakančiu, kad prieš įstatymą visi lygūs, ir nesvarbu, kokias pareigas kas eitų. Kaip kitaip galima paaiškinti VSD vadovų elgesį, kai jie savo stalčiuose laiko operatyvinę informaciją apie aukštų pareigūnų tikras ar tariamas finansines machinacijas ir nepradeda ikiteisminio tyrimo? Jei toks tyrimas būtų pradėtas, tada išaiškėtų - ar tai rimta, faktais pagrįsta informacija, ar tik paskalų rinkinys. Jei faktai tikri, kaltieji privalo būti nubausti, jei paskalos, bausmės turėtų sulaukti šmeižikai. Tačiau visa operatyvinė medžiaga kažkodėl atsidūrė "Laisvo laikraščio" rankose, o atsitokėjęs VSD puolė daryti kratas. Ir pagaliau ketvirta sisteminė priežastis - tai VSD pareigūnų tik teorinė, o ne vidinė depolitizacija. Saugumo pareigūnams turi būti griežtai draudžiama aptarinėti su politinių partijų atstovais valstybės ar VSD reikalus, teikti jiems bet kokią informaciją. Pagal įstatymą VSD vadovas privalo teikti informaciją tik Respublikos prezidentui, Seimo pirmininkui ir ministrui pirmininkui. Ir niekam kitam.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas