Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Politinės reklamos ir konkurencijos priemonės


Komisijos konkuruoja su viešųjų ryšių agentūromis 
Jonė Kučinskaitė, Savaitraštis „Veidas“, 2006 01 26 
Vaikydamiesi populiarumo parlamentarai vieną po kitos inicijuoja laikinąsias tyrimo komisijas. Taip "tautos išrinktieji" užsitikrina galimybę kasdien šmėžuoti televizijoje ir spaudoje
Po daugiau nei devynis mėnesius užsitęsusio tyrimo savo darbą šią, o gal kitą savaitę pagaliau turėtų baigti Seimo laikinoji tyrimo komisija, tirianti koncerno EBSW veiklą. Per visą darbo laiką ji įsiminė tuo, kad vienas po kito pareiškimus trenkė keletas komisijos narių, o buvę LDDP (kurios valdymo metais ir suklestėjo šis koncernas) veikėjai išsisukinėjo nuo liudijimų. Dar po poros mėnesių savo išvadas turėtų paskelbti ir AB "Alita" privatizavimo aplinkybes tirianti laikinoji komisija. Ji jau dirba apie septynis mėnesius, bet kol kas jokių apčiuopiamesnių rezultatų nematyti. Iš viso per šiek tiek daugiau nei metus, kai dirba šis Seimas, buvo sudaryta net dešimt laikinųjų tyrimo komisijų įvairiems skandalingiems atvejams tirti. Komisijų galėjo būti ir daugiau, bet norus (dažniausiai opozicijos) užgniaužė valdančioji dauguma. Taip nebuvo sudaryta komisija, turėjusi tirti, ar premjeras Algirdas Brazauskas prisidėjo dabartinei jo žmonai Kristinai privatizuojant buvusį valstybinį kompleksą "Draugystė". Taip buvo "palaidotas" ir liberaldemokratų noras sudaryti dar vieną laikinąją komisiją užsienio reikalų ministro Antano Valionio sąsajoms su KGB rezervu tirti. Iš esmės kas mėnesį dabartinis Seimas sudaro po vieną naują komisiją. Ir visiškai nesvarbu, kad kai kurios jų per mėnesį (kaip tai numatyta Seimo statute) nespėjo baigti savo darbo. Jau veikiančių komisijų darbo laikas vis pratęsiamas ir sudaromos naujos. Šalies vadovas Valdas Adamkus dar pavasarį pabrėžė, kad komisijų sudarymu užsiėmęs parlamentas nebeturi laiko tiesioginiam savo darbui - įstatymdavystei. Kad komisijų gausa neprisideda prie geresnio parlamento darbo, sutiko ir Seimo vadovas Artūras Paulauskas.
Komisijos išpopuliarina
Kęstutis Gečas, buvęs politikos apžvalgininkas, dabar viešųjų ryšių agentūros "Viešųjų ryšių technologijos" direktorius, pastebi, kad šiame, kaip nė vienos kitos kadencijos, parlamente gausu laikinųjų tyrimo komisijų. Ir jos, pasak buvusio žurnalisto, išpopuliarėjo po nušalintojo prezidento Rolando Pakso veiklos tyrimo. Buvęs laikinosios komisijos pirmininkas profesorius Aloyzas Sakalas, pademonstravęs principingumą ir nešališkumą, tapo populiariu politiku, buvo išrinktas į Europos Parlamentą. Pradėjus tuomečio prezidento apkaltą, buvo sudaryta vadinamoji Apkaltos komisija. Jos pirmininkas, Aukščiausiojo Teismo atstovas Pranciškus Zaikauskas, po komisijos posėdžių ne itin norėjęs bendrauti su žurnalistais, šią misiją perleido savo pavaduotojui, tuomet mažai žinomam Seimo nariui iš Alytaus Juliui Sabatauskui. Socialdemokrato įgytas populiarumas ir kovotojo dėl teisybės reputacija jam davė didelių dividendų per praėjusius parlamento rinkimus. Socialdemokratai kartu su Naująja sąjunga Alytaus vienmandatėje rinkimų apygardoje iškėlė socialliberalo Artūro Skardžiaus kandidatūrą. Supykęs dėl tokio partiečių sprendimo J.Sabatauskas išsikėlė pats ir ganėtinai lengvai laimėjo prieš dviejų partijų remtą konkurentą. Naujos kadencijos parlamentarai, dauguma kurių neturi jokios politinės patirties arba labiau pagarsėjo kaip politiniai perėjūnai nei nuoseklūs politikai, netruko perprasti, kad kasdienis rodymasis televizijoje ir spaudoje užtikrins tolesnę politinę karjerą. Ir tai visiškai nesunkiai pasiekiama per laikinąsias Seimo tyrimo komisijas. O jas sudaryti leidžia Seimo statutas. "Galimybė politikams kasvakar pasirodyti žinių laidose, laikraščiuose vienareikšmiškai prisideda prie jų populiarumo. Tai labai svarbu. Tarkime, verslovėms žinomumo didinimas arba palaikymas yra vienas pagrindinių viešųjų ryšių tikslų, - pabrėžia viešųjų ryšių agentūros vadovas K.Gečas. - Be to, Seimo narys žinomas tampa nemokamai. Maža to, šitas "žinomumas" yra pozityvus, tai yra politikas rodomas kaip kovotojas dėl teisybės, su negerovėmis, žmonės jį ne tik žino, bet prisimena dar ir kaip pozityvų politinį veikėją. Nesakau, kad dalis tų politikų iš tikrųjų nėra kovotojai dėl teisybės, bet jie naudojasi "žinomumo" technologijomis". K.Gečas teigia, kad daug kartų kartojamas dalykas tampa tarsi savaime suprantama tiesa. Taigi ir politikas, kasvakar besirodantis žiniasklaidoje ir kalbantis apie blogio demaskavimą, žmonių imamas tapatinti su nuoširdžiu teisingumo gynėju. Tuo tarpu iš tikrųjų, pasak buvusio politikos apžvalgininko K.Gečo, laikinųjų komisijų darbo rezultatas neapčiuopiamas. ''Nepamenu, kad kuriai nors komisijai baigus darbą ir pateikus išvadas bei jas patvirtinus parlamente būtų priimti kažkokie teisės aktai arba kažkas nubaustas. Dažniausiai procesas vyksta labai garsiai, bet paaiškėja, kad dėl senaties termino ar dėl kitų motyvų nieko nebegalima padaryti, -pastebėjo K.Gečas ir tęsė: - Vadinasi, politikams yra svarbus pats procesas, o ne galutinis rezultatas". Antra vertus, pasak K.Gečo, laikinosios komisijos atskiriems politikams ir jų atstovaujamoms politinėms partijoms yra ne tik galimybė priminti apie save, bet ir propagandinis ginklas. "Juk konservatoriai inicijuoja komisijas socialdemokratų veiklai tirti, socialdemokratai - konservatorių", - sakė K.Gečas. Galiausiai, pašnekovo žodžiais, komisijų gausa šios kadencijos parlamente iš dalies liudija ir tai, kad ankstesnių kadencijų Seimas buvo arba rimtesnis, arba turėjo daugiau darbo.
Spauda sureikšmina komisijų darbą
Seimo narys liberalcentristas ir buvęs žurnalistas Jonas Čekuolis visiškai pritaria buvusio kolegos K.Gečo vertinimams. "Per ankstesnes kadencijas laikinosios komisijos iš tikrųjų būdavo retas, išskirtinis įvykis. Ir tada jos būdavo pakankamai prasmingos. Dabar atrodo, kad jos sudaromos dėl niekų, neatsakingai. Sis Seimas devalvavo pačią laikinųjų komisijų idėją, kuri yra gera, -aiškino J.Čekuolis ir pridūrė: - Laikinosios komisijos iš tikrųjų turėjo būti opozicijos galimybė kontroliuoti valdančiąją daugumą. Jos turėjo būti sudaromos tuomet, kai konkrečių klausimų negali išspręsti nuolat veikiančios Seimo komisijos ar komitetai". Seimo narys Algis Čaplikas antrino partijos kolegai: "Laikinųjų komisijų darbą reglamentuojanti statuto norma, numatyta kaip opozicijos teisė, buvo iškreipta, kai pati valdančioji dauguma ėmėsi iniciatyvos sudaryti laikinąsias komisijas tam, kad išplautų savo mundurą". Taip, pasak A.Čapliko (inicijavusio, kad ministro Viktoro Uspaskicho veiklą imtų tirti specialiai sudaryta komisija) buvo sudarytos net trys laikinosios tyrimo komisijos, kad Darbo partijos lyderis būtų išteisintas. Kartu, pasak A.Čapliko, laikinosios komisijos virto valdančiosios daugumos ginklu, padedančiu susidoroti su politiniais oponentais. "Galiausiai kai kurie politikai taip gavo nemokamą galimybę pasirodyti televizijoje ir spaudoje", - apibendrino Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas. J.Čekuolis, dirbęs komisijose, analizavusiose ministro V.Uspaskicho veiklą, atvirai juokiasi: "Kai pažiūrėdavau televizijos reportažus, kaip atspindimi komisijos posėdžiai, pagalvodavau: "Pažiūrėk, kaip mes reikšmingai atrodome". O iš tikrųjų dažnai ten nieko ypatingo nevykdavo". Seimo narys liberalas Vytautas Čepas, dirbęs ne vienoje laikinojoje tyrimo komisijoje, pastebi, kad žurnalistai kiekvieną dieną stovi už durų ir kantriai laukia komisijos pirmininko ir narių komentarų. "Tai didelė nauda politikui, - pabrėžė V.Čepas. - Bet iš tikrųjų rimti politikai atvirai sako, kad jie nenori būti deleguoti į tokias komisijas, mat jos sudaromos visai ne problemai ištirti, o jai užglaistyti, paslėpti tikruosius pėdsakus".
Komisijų vadovai ginasi
Daugelis kalbintų politikų sakė, kad bene vienintelė komisija, kuri pasiteisino, tai Skirmanto Pabedinsko vadovauta komisija, tyrusi aukštų politikų ir pareigūnų priklausymą KGB rezervui. Tai bene vienintelė komisija, kuri laiku, tai yra per mėnesį, baigė darbą ir neprašė papildomai laiko. Visos kitos nespėjo laiku pateikti tyrimo išvadų arba buvo tiesiog be reikalo sudarytos, nes tuos klausimus jau buvo išnagrinėjusios kitos institucijos. Tarkime, apie tai, ar V.Uspaskicho įmonės veikė skaidriai, gaudamos SAPARD paramą, išvadas jau buvo pateikusi Valstybės kontrolė, dėl Seimo narių Jono Ramono ir Aldonos Balsienės noro sėdėti ant dviejų kėdžių išvadas jau buvo pateikusi nuolat veikianti Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Abejotinas ir Seimo noras kištis į savivaldybės reikalus, kai buvo sudaryta komisija sostinės mero Artūro Zuoko veiklai tirti. Buvęs ilgametis žurnalistas, dabar Seimo Darbo partijos frakcijos narys S.Pabedinskas sako, kad gerai organizuojant komisijos darbą, rimtai dirbant, o ne imituojant, mėnesio visiškai pakanka atsakyti į tuos klausimus, kuriuos komisijai išsiaiškinti paveda ją sudaręs parlamentas. "Tuo tarpu jei komisija niekaip nesugeba baigti darbo per du, tris, penkis ar daugiau mėnesių, vadinasi, arba blogai organizuojamas darbas, arba taip siekiama viešųjų ryšių tikslų. Juk tiesioginės televizijos transliacijos iš komisijos posėdžių, TV reportažai, straipsniai spaudoje - tai nemokama viešųjų ryšių akcija. Tai popsas. Ir tai turi didelę įtaką žmonių nuomonei tiek apie konkretų politiką, tiek apie jo atstovaujamą politinę jėgą", - atvirai dėstė S.Pabedinskas. Ilgametis parlamentaras socialdemokratas Algirdas Sysas dar kategoriškesnis. Jo Žodžiais, šiame parlamente nė viena komisija iš esmės nebuvo reikalinga ir nepadarė nieko reikšmingo. Pasak politiko, iš tikrųjų rimtą darbą nudirbo ir apčiuopiamus rezultatus pateikė tik praėjusią kadenciją dirbusi A.Sakalo vadovauta laikinoji tyrimo komisija, narpliojusi prezidento R.Pakso veiklą. Su tuo nenori sutikti "darbietė" Loreta Graužinienė, vadovavusi sostinės mero A.Zuoko veiklą nagrinėjusiai komisijai bei dirbusi komisijose, tyrusiose jos partijos lyderio V.Uspaskicho veiklą.
Komisijų darbas atspindi politinę kultūrą
Konservatorius Rimantas Dagys taip pat nesutinka su kolegų opozicionierių pašaipiu tonu laikinųjų komisijų adresu. Seimo narys įsitikinęs, jog komisijų gausa susijusi su tuo, kad institucijos, užsiimančios kontrole, nesusitvarko su savo tiesioginiu darbu. Todėl esą politikai, norėdami, kad problemos būtų greičiau ir efektyviau sprendžiamos, ir kuria tokias komisijas. "Kartais mūsų institucijoms reikalingas botagas ir politinis palaikymas, kad jos imtųsi drąsiau nagrinėti problemas. Vienintelis būdas tiems procesams suaktyvinti - sudaryti laikinąsias komisijas arba tuos klausimus pavesti spręsti komitetams", - dėstė R.Dagys. Kartu jis sutiko, kad yra ir absurdiškų komisijų. Bet nuo populizmo, pasak jo, politiką sunku apsaugoti. Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas socialliberalas Algirdas Monkevičius mano, kad komisijų išties buvo per daug. "Kita vertus, dirbtinai negali uždrausti, kad politikai jų nekurtų. Tai politinės kultūros reikalas. Politikai turėtų atsakingiau sudaryti tokias komisijas, o rinkėjai atidžiau vertinti ir rinkti savo atstovus į Seimą", - pabrėžė A.Monkevičius. Jis taip pat sutiko, kad komisijų gausa išties susijusi su atskirų politikų noru nemokamai pasireklamuoti. Principingumu garsėjantis socialliberalas pasakojo, kad kai kurie politikai dažnokai pavydžiai papriekaištauja, girdi, jam lengva būti populiariam, užimant etikos sargo postą. Bet, pasak pašnekovo, dažniausiai tokie kolegos visiškai negalvoja apie tai, jog reikia daug ryžto ir pastangų, kad viešai prabiltum apie kolegų neetišką elgesį, priimtum jiems nepatinkantį, bet teisingą sprendimą.
Seimas - derlingas komisijų
Komisija Tyrimo rezultatas
Seimo pirmininko pavaduotojo A.Pekeliūno, VSD gen. direktoriaus A.Pociaus, užsienio reikalų ministro A. Valionio buvimo KGB rezerve faktams ir aplinkybėms ištirti. Konstatavo, kad A.Pocius ir A.Valionis tikrai priklausė KGB rezervui. Dėl A.Pekeliūno priklausymo KGB komisijai nepakako duomenų. Seimas pritarė Šioms išvadoms.
Koncerno EBSW veiklai ištirti. Komisija tebedirba.
Riboto naudojimo dokumento dingimo ir pagarsinimo faktams bei aplinkybėms ištirti. Komisija nesugebėjo atsakyti, kas iš KGB rezervininkų veiklą tyrusios komisijos narių žiniasklaidai pateikė riboto naudojimo dokumentus. Seimas nepritarė komisijai.
Seimo narių A.Balsienės ir J.Ramono įgaliojimų nutrūkimo dėl darbo, nesuderinamo su Seimo nario pareigomis, neatsisakymo faktams ištirti. Komisija pateikė išvadą, kad parlamentarai neturėtų prarasti Seimo nario mandatų. Seimas tam pritarė.
Dėl sutikimo patraukti Seimo narį J.Ramoną baudžiamojon atsakomybėn ir kitaip suvaržyti jo laisvę. Komisija atmetė prokuratūros prašymą ir nedavė sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn J.Ramoną. Seimas pritarė komisijos išvadoms.
Seimo nario ir ūkio ministro V.Uspaskicho galimai neteisėtai veikiai proteguojant kai kuriuos asmenis ištirti ir įvertinti. Komisija konstatavo, kad ūkio ministras per pavaldžius ministerijos tarnautojus protegavo Lietuvos verslo darbdavių konfederaciją. Komisijos išvadas Seimas patvirtino.
Galimam politikų viešųjų ir privačių interesų konfliktui skirstant SAPARD lėšas ištirti. Komisija neįžvelgė politikų interesų konflikto skirstant paramą, bet Seimas šioms išvadoms nepritarė.
Maskvos miesto vyriausybės atstovo Baltijos šalims A.Mizgario rašto Lietuvos ūkio ministrui aplinkybėms ištirti. Komisija nusprendė, kad V.Uspaskichas, spręsdamas tarpusavio bendradarbiavimo klausimus tarp Lietuvos ūkio ministerijos ir Maskvos miesto vyriausybės, galėjo sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Šioms išvadoms pritarė ir Seimas.
2005 m. balandžio-gegužės mėn. visuomenės informavimo priemonėse paskelbtiems faktams apie galimą korupciją Vilniaus miesto savivaldybėje ištirti. Komisija padarė prielaidą, kad paslaptingasis "abonentas" yra Vilniaus meras, todėl jis turi trauktis iš posto. Komisijos išvadoms Seimas pritarė.
AB "Alita" privatizavimo aplinkybėms ištirti. Komisija tebedirba.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas