Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Skandalai: VSD prieš laisvą spaudą


Ką manote apie VSD šefą? 
Savaitraštis "Laisvas laikraštis"", 2006 09 21 
Kelios dienos Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius Arvydas Pocius nebeišeina iš Seimo - daugiau nei valandą bandė viešai, taigi Seimo posėdžių salėje aiškinti parlamentarams savo kontoros veiklos ypatumus, bet nieko doro neišaiškino, tada nutarė žygiuoti į mases - į frakcijas, bet ir ten poną ištiko nesėkmė - į politikų galvas taip ir nesugebėjo pripūsti miglos. "Laisvas laikraštis" pasiteiravo keleto Seimo narių, kur jie linkę dėti poną Pocių po jo ryžtingų žingsnių prieš laisvą žodį, spaudą ir demokratiją - į muilą ar į prezidentūrą patarėju demokratijos klausimams?
Julius Veselka: Šiandien turėjome susitikimą su demokratijos tėvu ir patėviu ponu Arvydu Pociumi. Kadangi jis pradėjo kalbėti, jog "Laisvam laikraščiui" jokių pretenzijų jis neturi, mes jo paklausėme: "Kodėl tu, neturėdamas jokių pretenzijų laikraščiui, konfiskavai tą laikraštį, sulaikei jo redaktorių, o nesusėmei "Šilo bites", kurioms turi pretenzijų?" Atsakė: laikraštį konfiskavo ne dėl slaptos informacijos apie Paulauską ir kitus, o kad ten yra paskelbti vieno piliečio asmens kodas, o tai yra valstybės paslaptis. O laikraštyje, žiūriu, jokio kodo nėra. Taigi toks linksmas yra mūsų saugumo vadas - net kniūbsčias puolęs į balą pasakoja apie save anekdotus. Taigi vaikščiojantis ar šliaužiojantis anekdotas, o ne tokios rimtos valstybinės įstaigos generalinis direktorius. Juk jei tu konfiskavai laikraštį, kurį, beje, gali už tris litus nusipirkti Kalvarijų turguje, jei tu konfiskavai kompiuterius, kuriuose redakcijos paruošta medžiaga eiliniam numeriui, ir ištraukęs nosį iš kinio supratai, kad laikraščiui neturi pretenzijų, tai sukrauk visą tą turtą į sunkvežimį ir vežk atgal į redakciją, ir su savo politiniais vaikėzais eik gaudyti "Šilo bičių", kurių savininkas yra Aurimas Drižius. Konfiskuok jo avilius ar korius, o ne laikraštį ir jam leisti skirtą techniką... O juk toji slapta informacija, kuri paskelbta konfiskuotame laikraštyje, per visus televizijos kanalus perpasakota ir iscituota, kai kuriuose laikraščiuose perspausdinta, žmonių apkalbėta ir perkalbėta, taigi pono Arvydo Pociaus dėka taip išreklamuota, kad "Laisvam laikraščiui" pavydėti gali ir "Lietuvos rytas", ir "Respublika" ir net "Kauno diena". Beje, čia išvardintų laikraščių ponas Pocius neišdrįsta konfiskuoti - žino žmogus, kad šių laikraščių redakcijos turi įtakingų užtarėjų ir globėjų, kurie neįleis pono į jų prižiūrimą daržą. Taigi ponas Pocius kai kam pataikauja, taigi yra pataikūnas. Aš jį susitikime į akis išvadinau pataikūnu, o pataikūnai negali vadovauti jokiai rimtai organizacijai, o valstybės saugumo įstaigą aš laikau tarp tokių. Toks pataikūniškas tipas užsakovų paprašytas gali paprasčiausiai sunaikinti konkurentus - negi "Laisvas laikraštis" nė su kuo nekonkuruoja? Ponas bandė man prieštarauti, o aš jam pakišu pavyzdį iš jo, kaip generalinio direktoriaus, susitikimo su Seimo nariais - jei užduoda klausimą įtakingos partijos narys, ponas Pocius stengiasi atsakyti išsamiau, o jei klausia toks nabagas kaip Veselka, kurį visi pasiruošę užmušti, tai ponas Pocius lenda po valstybės paslaptimi ar paprasčiausiai paniekinamai meta - "Aš to nekomentuosiu"... Tai ko ponas įlipai į Seimo tribūną, jei bijai komentuoti? Taigi ko niekini Seimą, kurį išrinko tauta? O saugumo vadą tarp kita ko, išsirenka tik prezidentas, o Pociaus atveju - laikinasis prezidentas... Nežinau, gal jis yra geras specialistas, bet mano nuomone jis geriausiu atveju gali būti tiktai Generalinio direktoriaus pavaduotoju - jis uoliai vykdys viršininko nurodymus. Dabar ir tos pareigos jau ne jam. Kaip tauta sako - augyla, bet nebrendyla. Vadovauti tokiai sistemai gali itin sumanus ir talentingas žmogus. Ypač dabar, kai visokiausių valdančiųjų partijų politikai ten prikišo visokiausių savo žmonių, kurie jiems teikia slaptą ar kitokią informaciją. Taigi tą širšių lizdą reikia iš esmės pertvarkyti ir visų pirma išvalyti nuo politinių tranų.. Ar Pocius tai sugebės padaryti? Netikiu. Ne tas žmogus. O jei ir išdrįs kai ką paliesti, jį pradės pjauti. Taigi valstybės saugumui pertvarkyti neužtenka Alvydo Sadecko komiteto, kaip nori Valdas Adamkus, o turi būti sudaryta labai rimta Seimo komisija, kuri padirbėtų atsiraitojusi rankoves, ir išmėžtų iš ten visą politinį mėšlą - tą organizaciją reikia griežtai depolitizuoti, ji neturi tarnauti kokiai nors vienai partijai ar partijų grupei, o tiktai nepriklausomai Lietuvai. Tada nereikės išsižiojus lakstyti paskui kažkokias Šilo bites. Dabar toji kontora tik bando pridengti kai kuriuos netikusius vadovaujančios koalicijos veikėjų veiksmus, bet yra departamente vienas kitas padorus darbininkas, kuris, matydamas, kad viešintina medžiaga yra slepiama nuo tautos, o galbūt net ir naikinama, ją paprasčiausiai atiduoda žurnalistams, kad paskelbtų laikraštyje ir tauta žinotų, kas yra kas ir kas nėra kas. Tada kontorėlės vadovui nieko kito nebelieka kaip konfiskuoti laikraštį, kuris išdrįsta tą medžiagą paskelbti. Tada žodį taria tauta, kuriai jos vadai meluoja. Nereikia galvoti, kad tik aš tai su-prantu - tai supranta ir Lietuvos žmones. Todėl tiek užtarėjų įgijo "Laisvas laikraštis" - tai skaitytojai, kurie gina laisvą ir nuo saugumo gniaužtų nepriklausomą žodį... O Arvydas Pocius turi išeiti. Tai sakau jo labui. .
Viktoras Rinkevičius:
Įvertinkim situaciją. Juk artėja rinkimų maratonas - vasarį rinksime savivaldybes, po metų - Seimą, ir konservatoriai jau kasasi apkasus, į kuriuos kažką sodins. Į specialiųjų tyrimų tarnybos vadovo postą jie pasisodino savą žmogų, kuris, buvo jų kandidatas į šį parlamentą. Manau, ir į Arvydo Pociaus vietą jie prakiš savo žmogų. Todėl valstiečiai liaudininkai sutarė tame kare dėl Valstybės saugumo generalinio direktoriaus likimo nerodyti jokių iniciatyvų. Tegu bus taip, kaip bus.
Petras Gražulis:
Aš jau du pareiškimus padariau prezidentui dėl Arvydo Pociaus elgesio. Negi jis nesupranta, jog turi atsistatydinti? Jei pats to nesugeba padaryti, tai jam apsispręsti turėtų padėti šalies prezidentas. Deja, Valdas Adamkus savo nuomonės neturi - vieną dieną jis kalba apie griežtas išvadas, o kitą dieną savo poziciją jis pakeičia. Tai nutinka ne pirmą kartą. Kodėl Arvydas Pocius turi atsistatydinti? Mano manymu, Valstybės saugumo departamento vadovas visiškai diskreditavo ne tik savo, bet ir vadovaujamos tarnybos autoritetą Lietuvos gyventojų akyse. Nebeturi jis autoriteto ir Seime. Tai kas jam lieka daryti tokiu atveju? Tik atsistatydinti. Seimas, be abejo, galėtų ruošti interpeliaciją ponui Arvydui Pociui, bet kai kurie parlamentarai aiškina, kad jis yra skirtas prezidento, tai prezidentas ir turi spręsti jo likimą - taigi teikti Seimui klausimą dėl jo atstatydinimo. Tai būtų logiškiausia išeitis. Bet jei Seimas pareikštu nepasitikėjimą, tai tas mūsų apsisprendimas padėtų, greičiau apsispręsti ir šalies prezidentui, tuo labiau, kad ne jis paskyrė Arvydą Pocių valstybės saugumo generaliniu direktoriumi, o laikinasis prezidentas Artūras Paulauskas, kurį parlamentarai pašalino iš Seimo pirmininko pareigų... Kol vyksta toji trintis ir yra panašu į tai, kad šį incidentą norima užglaistyti, jau paruošiau tekstą" ir pradėsiu rinkti Seimo narių parašus, kad būtų pradėta nepasitikėjimo Arvydu Pociumi procedūra. Beje, aš tuo žmogumi nepasitikiu jau seniai, dar nuo tada, kai jis buvo skiriamas į šį darbą. Man atrodo, kad tarybinio saugumo rezervistai negali užimti atsakingų pareigų valstybės saugumo sistemoje. Per didelė rizika. Aš protestavau prieš tą pakyrimą, net buvau paskelbęs bado streiką, tačiau ponai į mano pastangas nekreipė jokio dėmesio, nes jiems tas pats, kas valdo valstybe. Dabar matome, kokį akibrokštą ponas Arvydas Pocius padarė Lietuvai - čia jau draudžiamas laisvas žodis, čia jau pakertamos demokratijos šaknys, čia jau suiminėjami žurnalistai, ir turiu teise manyti, jog tai tik pradžia. Kas ypatingai sukompromitavo šitos institucijos vadovą? Pirmiausia tai, kas jis įžūliai mums meluoja - čia jis kalba, kad pulkininkas Vytautas Pociūnas buvo puikus saugumo darbuotojas ir dirbti į Baltarusiją išvyko savo noru, o paskui jau pasakoja, kad jis buvo išsiųstas į Baltarusiją dėl kompetencijos stokos. Čia jis kalba, kad "Laisvas laikraštis" yra susijęs su tam tikromis bendrovėmis, o tų bendrovių vadovai neigia, kad yra susiję su tuo laikraščiu. Taigi katruo Arvydu Pociumi tikėti? Aš netikiu nė vienu. Prisiminkime - jis juk nuslėpė nuo Seimo, kad buvo KGB rezerve. Jau vien to užteko, kad nebūtų paskirtas Valstybės saugumo departamento generaliniu direktoriumi. Bet buvo paskirtas. Ir dar - ponas Pocius nesugeba įsivesti tvarkos savo ūkyje ir griežtai nubausti tuos pareigūnus, kurie prekiauja slaptais dokumentais, tai kaip jis gali įvesti tvarką respublikoje? Jis nesugeba suprasti, kad žurnalistas visuomet ieškos pikantiškų naujienų, pikantiškų dokumentų, nuolat ieškoti įdomios informacijos ir ją pateikti skaitytojui - tokia žurnalisto duona. Ir už tai uždaryti žurnalistą už grotų? Netelpa galvoj. Jei rusų saugumas pertvarkos metais būtų dirbęs kaip Arvydas Pocius, nė vienas mūsų Sąjūdžio leidinys nebūtų pamatęs dienos šviesos, ir dainuojanti revoliucija būtų numirusi už grotų. Gyvename labai keistoje erdvėje. Aš esu politinis kalinys, bet ir šiandien - neturiu teisės dirbti su slapta informacija - jos man, politiniam kaliniui, valstybės saugumo departamentas nesuteikia, nors be jokių apribojimų suteikia buvusiems kompartijos nariams. Kitas keistas sutapimas - tik dirbusieji tos pačios kompartijos centro komitete gali būti mūsų valstybės premjerais. Už tokią tvarką ir mūsų mielieji konservatoriai - Zigmanto Balčyčio kandidatūros jie nepalaikė, o Gediminą Kirkilą net išbučiavo. Taigi jei būčiau buvęs komunistas, kagėbistas ar rusų saugumo rezervistas teisę dirbti su slaptais dokumentais, žinoma, būčiau gavęs, o buvusiam politiniam kaliniui tas malonumas - tabu..... Tokioje nepriklausomoje Lietuvoje gyvename, ir Lietuva, deja, čia niekuo dėta...
Algimantas Salamakinas:
Dirba žmogus - ir tegu dirba. Kas nepadaro klaidų?! Tokia yra prezidento Valdo Adamkaus ir mūsų premjero Gedimino Kirkilo pozicija. Keisti Arvydą Pocių? Kam kisti nagus mums, Seimui, - tegu sprendžia prezidentas. Neatimkime iš jo tos konstitucinės teisės. Socialdemokratai jos iš prezidento neatiminės.
Dailis Barakauskas:
Aš Arvydo Pociaus paklausiau, ar valstybės saugumo departamentas netarnauja vienai partijai. Šito paklausiau todėl, kad po "Laisvo laikraščio" konfiskavimo ir jo redaktoriaus arešto ponas Pocius nuėjo pas Andrių Kubilių. Ką jis ten veikė, nežinau. Gal atraportavo, kad įvykdė jo užduotį? Pasiteiravau šito dėl to, kad valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus viršininkas yra ne konservatorių lyderis Andrius Kubilius, o šalies prezidentas Valdas Adamkus, ir man tas Arvydo Pociaus žingsnis man pasirodė įtartinas. Antroji klausimo dalis buvo šitokia: kodėl valstybinio saugumo departamento vadovas Arvydas Pocius . nieko nepadarė, kad jo pareigūnai neplatintų slaptos informacijos, bet ir pats tą slaptą informaciją platina' - matėme televizijos laidoje, kaip jis atsakinėja į europarlamentaro Aloyzo Sakalo klausimus, o atsakymus įsirašinėja teležurnalistė.. Tuose Arvydo Pociaus atsakymuose, mano rodos, buvo, paviešinta ne viena valstybinė paslaptis. Taigi Arvydas Pocius su Aloyzu Sakalu palaiko glaudžius ryšius, matyt, dar nuo tų laikų, kai buvo vykdoma akcija prieš Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą Rolandą Paksą. Tokia tvarka, o gal ją pavadinti netvarka, kokia susiformavo mūsų Valstybės saugumo departamente per šešiolika Lietuvos nepriklausomybės metų, manau, yra netoleruotina. Valstybės departamentas buvo panaudotas susidorojant su Lietuvos prezidentu Rolandu Paksu, šiandien naudojamas susidorojant su laisvąja spauda, rytoj galime tikėtis pamatyti to departamento kitas aukas. Partijos, kurios turi įtakos parenkant departamento direktorių, naudoją jį kaip įrankį prieš kitas partijas ir prieš kitus politikus. Tai sakyčiau yra didelė mūsų mažos valstybės tragedija. Mes Arvydo Pociaus buvome įvardinti kaip "Laisvo laikraščio" pagrindiniai finansuotojai, ir tai buvo pateikta nelyg nusikaltimas ar priešvalstybinė veikla. O kuri partija neperka laikraščio ploto ir kuri redakcija ar leidybos akcinė bendrovė jo nepardavinėja? Taip, mes perkame plotą laikraštyje, kad turėtume galimybę skelbti savo partijos veiklos ataskaitas, pastebėjimus, pastabas visuomenės gyvenimo klausimais ir kitokias aktualias medžiagas. Mes nesame tokie turtingi, kad galėtume tiesiogiai finansuoti laikraštį - vadinasi, tai, ką kalba ponas Arvydas Pocius yra melas. Mes tik apmokame už mums atliktas paslaugas. Arvydas Pocius mums viešai, per spaudą, metė dar didesnius kaltinimus - girdi, mūsų partijos nariai, dirbą Seime, pateikė Aurimui Drižiui slapta saugumo informaciją. O mūsų Seime tik trys vyrai. Tai katras tai padarė? Paprašėme Arvydą Pocių atsakyti į šį paprastą klausimą. Neatsakė. Kodėl? Nežinau. Paleidžia antį plaukioti, o pats nueina klausinėti... Žinote, gaila žmogaus ir valstybės, kurią šitokie neatsakingi tešliai tvarko. Beje, padorioje valstybėje, kuria valdo garbūs vyrai, toks žmogus vadovauti s,augumo departamentui negali. Negi mūsų prezidentas šito nesupranta ar nenori suprasti? Ir parenkant departamentui naują vadovą, reikia atsižvelgti į kandidato charakterį, kad bėgdami nuo vilko nepatektume į nirtulingos meškos letenas. Lietuvai tame poste reikia rimto žmogaus....
Zita Žvikienė:
Jei jums yra įdomus Žmogaus teisių komiteto sprendimas, tai galiu pasakyti labai paprastai - ne politikuojant, o dirbant konkretų parlamentinį darbą komitete, kalbamu atveju iškilo du klausimai; pirmas, ar valstybės saugumo departamento veiksmais nėra apribota spaudos laisvė, ir antras - ar nebuvo pažeistos žmogaus teisės. Tik šitie du klausimai buvo svarbūs mūsų komitetui. Todėl buvo sušauktas komiteto posėdis, į kurį buvo pakviestas Arvydas Pocius ir Aurimas Drižius. Arvydas Pocius patikino, kad jokio dokumento, jokio sprendimo apriboti šito laikraščio leidimą nėra. Daugiau klausimu ta tema jam nebuvo užduota. Po to, kai Aurimas Drižius pasakė, kad kratos buvo atliktos nakties metu, kad šitokiu vėlyvu laiku jis buvo apklausinėjamas, kad kratos buvo padarytos ne tiktai redakcijoje, bet ir namuose ir pas gimines, kur maži vaikai, mums tie momentai sukėlė abejones, ar tik toj vietoj nebus pažeisti įstatymai, atliekant procesinius veiksmus su sulaikytu asmeniu. Dėl to komitetas priėmė du sprendimus: pirmą - kreiptis į generaline prokuratūrą, kad ištirtų, ar nebuvo pažeistos žmogaus teisės ir įstatymai, antrą - kreiptis į operatyvinės veiklos komisiją, kad ji iš esmės ištirtų šį atvejį. Taigi nereikia Seimui lipti ant bačkos ir politikuoti - reikia sąžiningai vykdyti parlamentine kontrole, kurią numato mūsų įstatymai. Mūsų komitetas taip ir pasielgė.. O kaip sako Lietuvos išminčiai, viščiukus skaičiuosime rudenį...
Jurgis Razma:
Kodėl taip žiauriai? Žmogų į muilą? Yra valstybėje darbų, kuriuos Arvydas Pocius galėtų puikiausiai dirbti. O kad netinka šioms pareigoms aiškiai matyti. Mes savo poziciją išdėstėme atvirai, ir ji nesikeis. Siūlysime į tą postą savo žmogų? Tai ne mūsų, o prezidento teisė, o jei prezidentas ras reikalą konsultuotis su mumis - patarsime jam.. Manau, tai ne tik mūsų, bet ir visų parlamentinių partijų teisė ir pareiga.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas