Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Skandalai: VSD prieš laisvą spaudą


Kaip VSD kontroliuoja Seimą ir A.Kubilių 
Aurimas Drižius, Savaitraštis "Laisvas laikraštis"", 2006 09 21 
Konservatoriai, socialdemokratai, Naujoji sąjunga, zuokininkai Seime vieningai balsavo už tai, kad VSD tirtų ne parlamentinė, o dešiniosios Artūro Paulausko rankos - A.Sadecko vadovaujamas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kitaip tariant, ši Lietuvą valdanti trijulė - A.Paulauskas, A.Sadeckas ir A.Pocius patys save išsitirs, ir paskelbs tautai, kad VSD gerai dirba, tik kartais daro klaidų. Žinoma, kad visų nusikaltimą galai bus paslėpti, tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Aš turiu omenyje konservatorius - garsiai reikalaudami, kad A.Pociūno žūtį ir "Laisvo laikraščio" šturmą tirtų nepriklausoma parlamentarų komisija, jie tyliai balsavo prieš tokį sprendimą. Atvirai pasakius, buvau eilinį kartą nustebintas, nors atrodo, Lietuvoje jau niekas nebegali stebinti. Tik vienintelis konservatorius Jurgis Razma balsavo prieš tai, kad VSD veiklą tirtų A.Sadecko komitetas, ir tuo parodė, kad jis yra nepriklausomas politikas, o ne toks marionetė, tampomas už virvučių, kaip Andrius Kubilius. Aš galvoju, kad dabar galutinai išaiškėjo, kad VSD, daugelį metų sekdamas ir klausydamas politikų pokalbių, surinko apie juos tiek "kompromato", kad lengvai gali jais manipuliuoti ir valdyti. Pirmiausiai, žinoma, kalba eina apie G.Kirkilo socialdemokratus, A.Kubiliaus konservatorius, zuokininkus - labiausiai "prisidirbusias" partijas. Už tai, kad VSD veiklą tirtų nepriklausoma komisija, balsavo tik Darbo partija ir "Tvarka ir teisingumas", tačiau jų balsų pritrūko. Kaip žinia, kai STT konfiskavo "Rubicon group" juodąją buhalteriją, jos fragmentai atsidūrė spaudoje, tačiau pačios įdomiausios ir didžiausios sumos kyšių buvo kruopščiai užtušuotos juodu rašalu. Kitaip sakant, tas stebuklingas burtininkas, kuris, turėdamas STT duomenis apie tuos, kuriems "Rubicon" mokėjo kyšius (o kaip žinia, kyšiai buvo mokami beveik visiems pareigūnams ir politikams), galėjo juos sumaniai panaudoti savo politiniams tikslams pasiekti. Aišku, kad tuos duomenis panaudoti šantažui ir psichologiniam terorui, reikėjo sumanaus operatyvininko. Tokio, kaip, pvz., A.Sadeckas, kuris dešimtis metų dirbo operatyvinį darbą, arba tokio, kaip A.Paulauskas, kuris, kaip manoma, savo turimus kompromatus apie A.Brazauską panaudojo tam, kad priversti pastarąjį sudaryti rinkimų koaliciją prieš Seimo rinkimus. Kas buvo tas Rubicon" buhalterijos cenzorius, mažais gabaliukais leidęs ją į televizijų ekranus, galima tik spėlioti - mes šalia, kaip sakoma, su lempa nestovėjome. Todėl pavadinkime tą pilietį "didžiuoju prievaizdu" - nes jis viską žino, viską mato, visus kontroliuoja, visus šantažuoja, ir visi yra jam paklusnus. Tačiau faktas, kad paviešintoje "Rubikon" buhalterijoje liko tik informacija apie honorarus "abonentui", arba Vilniaus merui A.Zuokui, arba tokioms smulkioms žuvelėms kaip V.Kvietkauskas arba Arvydas Vidžiūnas, rodo, kad paslaptingajam STT šefui rūpėjo pašalinti šiuos savo konkurentus. Visi rimti vyrai, kurie, matyt, dar galėjo būti naudingi "didžiajam prievaizdui", ir kuriuos pastarasis labai lengvai gali šantažuoti. Pvz., paima "juodosios" buhalterijos atkarpą, kurioje yra žinių apie "Rubicon" honorarus vienam ar kitam politikui, ir sako: "Dabar tu darysi taip ir taip". Simboliška, kad vos pačioje "Rubicon" skandalo pradžioje pasirodė informaciją apie tai, kad buhalterijoje minimas ir Seimo narys Gintaras Steponavičius, ji greitai buvo nugesinta, o pastarasis tapo Seimo pirmininko Artūro Paulausko pavaduotoju. Redakcijos žiniomis, "didysis prievaizdas" turi ir daugiau kompromato apie G.Steponavičių, todėl lengvai gali jį valdyti. Kodėl, pvz., G.Steponavičius kėlė vėją prieš A.Zuoką, skaldė ir taipjau nustekentus liberalcentristus? Gal būt, tai buvo naudinga A.Paulauskui, kuris visada naikina savo politinius oponentus - prisiminkime R.Pakso istoriją (man asmeniškai tik įdomu, kaip dabar, po R.Pakso išteisinimo Aukščiausiame teisme jaučiasi "moralios politikos" simbolis Valdas Adamkus - juk sąžinė jam turėtų prabilti, suvokiant, kad prezidentu V.Adamkus tapo neteisėtai). Bet kuriuo atveju STT surinkta informacija apie "Rubicon" išmokas politikams tapo įrankiu šantažui bei terorui. Būtent šiomis dviem priemonėmis ir naudojasi "didysis prievaizdas", nes jis paprasčiausiai nemoka kitaip elgtis. Kita vertus, įdomus ir konservatorių lyderio Andriaus Kubiliaus vaidmuo "didžiojo prievaizdo" šachmatų žaidime. Vasarą "Lietuvos ryte" pasirodė informacija apie tai, kad tarp "Rubicon" klientų yra ir pats opozicijos lyderis A.Kubilius. Vos pasirodžius, šį informacija užgeso - matyt, tai buvo tiesiog "didžiojo prievaizdo" ženklas. A.Kubiliui: "nesispardyk, darysi taip, kaip man reikės". Matyt, A.Kubilius aiškiai suprato, šį signalą, ir ėmė elgtis taip, kaip naudinga "didžiajam prievaizdui", nes paskui Generalinė prokuratūra pareiškė, kad jos turima informacija neleidžia teigti, kad tarp "Rubicon" klientų yra ir pavardžių, panašių į Kubiliaus. Tačiau redakcijos turimi "Rubicon group" vadinamosios "juodosios buhalterijos" įrašai rodo ką kitą - kad ir opozicijos lyderis Andrius Kubilius galėjo gauti iš šios bendrovės 360 tūkst. litų nedeklaruotų pajamų, kitaip sakant, kyšių. Keliais pavedimais "Rubicon" pervedė savo klientui, įvardijamam kaip "Kubil. Koncerv." Arba "Kubilas. Koncerv." dideles pinigų sumas - 200 tūkst., 100 tūkst., 50 ir 10 tūkst. litų. Pavedimai buvo atliekami 2002 m. birželio - liepos mėn.
Reikėtų sudaryti komisiją pačio A.Sadecko veiklai tirti
Kaip jau rašė LL, A.Sadecko firma "Ekskomisarų biuras" pralobo iš neteisėtai pervestų "Mažeikių naftos" milijonų. LL jau skelbė Valstybės kontrolės atlikto "Mažeikių naftos" patikrinimo aktą, iš kurio aiškėja visas "Mažeikių naftos" pinigų plovimo mechanizmas, kuriame dalyvavo ir "Ekskomisarų biuras". Nors patys valstybės kontrolieriai taip ir neišdrįso tiesiai šviesiai parašyti, kad A.Sadecko įsteigta ir jo šeimos šiuo metu valdoma UAB "Ekskomisarų biuras" kartu su "Williams" plovė "Mažeikių naftos" milijonus, tačiau pinigų plovimo mechanizmą jie atskleidė gana gerai. Valstybės kontrolė 2001m. gegužės 23d. ataskaitoje Nr.210 "Dėl valstybės vardu ir su valstybės garantija skirtų paskolų panaudojimo efektyvumo bei teisėtumo vertinimo akcinėje bendrovėje "Mažeikių nafta" rezultatų" rašė: "Mažeikių naftos" valdymo paslaugas teikė 1999 10 29 Valdymo sutartyje nenumatyti valdymo paslaugų teikėjai (UAB "British & Baltic Vilnius", UAB "Sostena", SPAB "Autoūkis"), o už UAB "British & Baltic Vilnius" suteiktas valdymo paslaugas buvo atsiskaitoma ne pagal sutartyje numatytas sąlygas. Bendrovės administracija neužtikrina tinkamos atsiskaitymo už valdymo mokestį kontrolės."
Kas ta "British and Baltic"?
Tai firmelė, kuri turėjo tik kelis darbo stalus ir vieną kabinetą ir buvo įsikūrusi pačiame "Ekskomisarų biure" Traidenio gatvėje Vilniuje. Manoma, kad tai tebuvo priedangos firma "Mažeikių naftos" pinigams plauti, kadangi beveik visi pinigai, pervedami iš Mažeikių šiai firmai, bematant atsidurdavo "Ekskomisarų biuro" sąskaitoje. LL šaltiniai mano, kad "Mažeikių naftos" lėšos, išplautos per "British and baltic", buvo panaudojamos Lietuvos politikams papirkinėti. Kontrolierių ataskaitoje rašoma: "Mažeikių nafta" 2000-01-13 sudarė sutartį su UAB "British & Baltic Vilnius" (BBV), pagal kurią BBV, gavusi iš "Mažeikių naftos" atitinkamą prašymą raštu, kompetentingai suteikia bendrovei nepriklausomas paslaugas. Kokias konkrečiai" paslaugas nenurodoma. Minėtos sutarties 3.3 p. numatyta, kad BBV nesiims teikti jokių paslaugų, prieš tai negavęs išankstinio rašytinio bendrovės prašymo ir visi paslaugų įkainiai turi būti iš anksto pateikti raštu ir patvirtinti "Mažeikių naftos". Sutarties 5 p. numatyta, kad bendrovė sutinka sumokėti paslaugų teikėjui atlyginimą už paslaugas pagal jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kurios išrašomos remiantis įkainiais, su kuriais bendrovė sutiko raštu prieš tokių paslaugų atlikimą, o jei dėl įkainių nebus susitarta prieš paslaugų teikimą, tai bus apmokama tik bendrovei juos patvirtinus (92 priedas). "Mažeikių naftos" vyr. finansininko pavaduotojas R.B. Maples raštu paaiškino, kad "Mažeikių nafta", kaip numatyta sutartyje, neteikė paslaugų tiekėjui BBV išankstinių rašytinių prašymų, o prašymai paslaugoms atlikti buvo atliekami telefonu arba elektroniniu paštu, "Mažeikių nafta" įkainių netvirtino, nes pagal sutarties anglišką tekstą bendrovės vadovybė suprato, kad įkainiai gali būti skaitomi patvirtinti, patvirtinus pateiktą sąskaitą. Minėtos 2000-01-13 sutarties su BBV 14,17 punktuose numatyta, kad sutarčiai taikomi Lietuvos įstatymai ir sutarties tekstai lietuvių ir anglų kalbomis turi vienodą teisinę galią ir prasmę. Nesilaikant Civilinio kodekso 168 str. minėtoje sutartyje nebuvo susitarta dėl esminių sutarties sąlygų, t.y. sutarties dalyko, nes "Mažeikių nafta" nepateikė, kaip numatyta sutartyje, išankstinių rašytinių prašymų, kokias konkrečias nepriklausomas paslaugas turi suteikti BBV ir nebuvo raštu susitarta dėl teikiamų paslaugų kainos. Sutartis buvo vykdoma nesilaikant CK 176 str., nes nebuvo susitarta dėl visų sutarties nurodymų, t.y. kokias konkrečias nepriklausomas paslaugas teiks BBV ir kiek bus mokama už paslaugas".
Nuo "Mažeikių naftos" mokėjimų priklausė A.Paulausko nuomonė?
LL turimi dokumentai įrodo, kad vos tik "Mažeikių naftos" pinigai pasiekdavo BBV sąskaitą, jie bematant būdavo pervedami "Ekskomisarų biurui". Beje, tas pats A.Sadeckas neseniai buvo paskelbęs, kad reikia apibrėžti, kas tai yra "politinė korupcija". Matyt, A.Sadeckas tai puikiai žino, nes, atrodo, kad pinigų srautai iš "Williams" valdomos AB "Mažeikių nafta" į A.Sadecko įsteigtos UAB "Ekskomisarų biuras" sąskaitas priklausė nuo to, ką apie "Mažeikių naftą" tuo metu kalbėjo Seimo pirmininkas A.Paulauskas. Pavyzdžiui, 2000 m. pradžioje A.Paulauskas paskelbė, kad reikia kreiptis į Londono tarptautinį arbitražo teismą, kad būtų nutrauktos sutartys su "Mažeikių naftą" valdančia "Williams". Tačiau greitai A.Paulausko nuomonė pasikeitė - 2000 m. lapkričio 22 d. "British & Baltic Vilnius", per kurią "Williams" "plovė pinigus", pateikė "Mažeikių naftai" sąskaitų už 7,9 mln. litų. 7 mln. litų buvo pervesti tiesiogiai firmai "British & Baltic Vilnius", kuri netrukus pervedė didžiąją dalį šių pinigų "Ekskomisarų biurui", o likę 932 tūkst. litų pagal trišalę perleidimo sutartį buvo sumokėti kitoms firmoms, iš jų "Ekskomisarų biurui" - net 666 tūkst. litų. "British & Baltic Vilnius" buvo įsikūrusi "Ekskomisarų biuro" patalpose Traidenio g. Žvėryne. Iš tiesų tai buvo keli žmonės, turėję kelis darbo stalus - firma, kuriai "Mažeikių nafta" vien 2000 m. pervedė 8 mln. litų už tariamas "konsultavimo" ir "apsaugos" paslaugas. Kokios galėjo būti apsaugos paslaugos, jeigu ji net neturėjo tai veiklai reikalingos licencijos? Žinoma, tai buvo tik tarpinė stotelė "Mažeikių naftos" "pinigams išplauti" - vėliau tie patys "Mažeikių naftos" milijonai atsidurdavo "Ekskomisarų biuro" sąskaitose. Kur pinigai keliavo toliau bylą tiriantys Mažeikių rajono prokuratūros prokurorai dar negali pasakyti, nes bijo atlikti "Ekskomisarų biuro" reviziją, kol šios firmos savininkas A.Sadeckas tebėra atsakingas už "Lietuvos nacionalinį saugumą".

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas