Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Skandalai: VSD prieš laisvą spaudą


Pocių apipešiojo, bet posto neatėmė  
Saulius Chadasevičius, Dienraštis "Laikraštis Tau", 2006 09 13 
Prezidentas Valdas Adamkus įspėjo politikus neskubėti kirsti galvos saugumo šefui. Todėl šis, nuėjęs ant kilimėlio į Seimą, nors ir buvo pešiojamas, sumalamas į miltus nesileido
Jausdamas, kad prakaitas bėga veidu bei visu kūnu, Arvydas Pocius skubėjo kuo greičiau atsisveikinti su žurnalistais ir pasprukti iš Seimo. Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriui parlamentarai pirtį vakar užkūrė dėl „Laisvo laikraščio” leidėjo Aurimo Drižiaus sulaikymo bei Vytauto Pociūno žūties Baltarusijoje.
Nesirinko žodžių
Kai kartą jau paleistas, bet po minutės vėl ant kilimėlio pas parlamentarus sugrąžintas VSD šefas A.Pocius pagaliau paliko posėdžių salę, prie mikrofono prišoko Seimo narys Julius Veselka. Politikas barėsi, kad saugumo vadas išsityčiojo iš tautos išrinktųjų, nieko aiškaus neatsakydamas į konkrečius klausimus. Nors šiaip šiuo metu, anot J.Veselkos, direktorius „sėdi televizijose ir mala „š”. „Per valandą ką jis pasakė? Nieko! Seimo narį atvirai siunčia velniop!” – VSD direktoriumi nenustojo piktintis parlamentaras.
Seimas ūžė
Iš tiesų, išgirdęs kelias dešimtis aštrių ir svarbių klausimų, A.Pocius išsisukinėjo standartinėmis frazėmis: „Negaliu dabar komentuoti”, „Vyksta tyrimas”, „Negalima apie tai kalbėti viešai”, „Nenorėčiau išreikšti išankstinės nuomonės”. VSD šefo tuščiažodžiavimą Seimo nariai priimdavo audringai reaguodami – kartais juokėsi, kartais keikėsi. Tokiais atvejais savo trigrašį vis mėgino įterpti posėdžiui pirmininkaujantis Česlovas Juršėnas: „Atsakoma taip, kaip norima! Kolegos, direktorius atsako tiek, kiek gali atsakyti!”
Saldžios kalbelės
Gavęs žodį, A.Pocius bandė pateikti jam palankias įvykių versijas ir savaip interpretuoti kai kuriuos dalykus. Tačiau saugumo šefas tribūnoje nesublizgėjo. Pirmiausia jis pripažino, kad „tam tikra situacija” (o liaudiškai tariant, „bardakas” – aut. past.), jo vadovaujamoje įstaigoje buvo ir anksčiau. Be to, A.Pocius padarė „atradimą”, kad jo pavaldiniai „yra ne tik pareigūnai, bet ir žmonės su savo simpatijomis, tarp jų politinėmis”. VSD vadas kalbėjo saldžiomis frazėmis apie aukštas materijas, gyrė save ir kolegas: „Būtina visais atvejais vadovautis visuotinai priimtinomis vertybėmis: sąžiningumu, patriotizmu, valstybės idealais. Noriu pareikšti, kad mūsų profesija tuo ir pavojinga, kad mes atlikdami savo pareigas rizikuojame gyvybe”.
Keisti išvedžiojimai
A.Pocius siūlėsi draugauti su žurnalistais: „Mes tam ir esame, kad žiniasklaida galėtų vykdyti savo pareigas ir kad nebūtų jokių pasikėsinimų į šios funkcijos vykdymą. Šioje srityje mes esame tiesiog sąjungininkai!” Bene labiausiai saugumo šefas parlamentarus pribloškė mėgindamas paaiškinti, kodėl nereikia viešinti skandalingos informacijos, už kurios skelbimą saugumiečiai smogė A.Drižiaus „Laisvam laikraščiui”. „Citatos iš vieno VSD vidaus dokumento, vienos tyrimo bylos, dar nėra jokie faktai, jokie įrodymai! VSD ne kartą įsitikino, kad telefoninių pokalbių kontrolės metu gauta informacija nėra pakankamas pagrindas daryti išvadas”. Netrukus Seimo nariams leista iškamantinėti saugumiečių viršininką. L.T. pateikia įdomesnius klausimus ir keistesnius atsakymus.
– Ar dabar čia galite patvirtinti, kad slaptą medžiagą A.Drižiui perdavė Seimo narys liberaldemokratas? Prašom atsakyti „taip” arba „ne”.
– Jokiu būdu tai nėra politinis šmeižtas, tai tyrimo rezultatai.
– Buvo „Strekoza”, kurios nėra. Dabar kažkokia „Širšė”! Ką jūs darot problemą, kurios nėra?
– Mūsų veiklą apsprendžia įstatymas.
– Kas iš VSD nutekino informaciją?
– Kadangi tyrimas labai subtilus, nenorėčiau viešai komentuoti jo detalių.
– Ar departamente valdoma situacija?
– Departamente yra vykdoma veikla. Departamentas savo veikloje nėra sustojęs.
– Ar teisingai pasielgėte, išsiųsdamas V.Pociūną dirbti į Baltarusiją?
– Ačiū, jūs uždavėte labai rimtą ir gerą klausimą. Tačiau tie klausimai dėl pareigūnų išsiuntimo negali būti nagrinėjami viešame posėdyje.
– Laikraštis „Valsčius” šiandien rašo, kad 1988 metais jūs už straipsnį išsikvietėte aktyvų sąjūdininką Arvydą Vaičiūną, tardėte jį. Kieno vardu? Sovietinės prokuratūros? Ar tai tiesa?
– Labai atsiprašau, aš šito straipsnio neskaičiau. Bet mano sąžinė yra visiškai švari.
– Kokias išvadas pats sau padarėte iš A.Drižiaus ir V.Pociūno istorijų?
– Iš kiekvienos situacijos yra daromos atitinkamos išvados. Iš tikrųjų tai, kas yra padaryta, departamente yra.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas