Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


(Už ką) Parėmė politikus


A.Paulausko gaujai gresia apkalta  
Aurimas Drižius, Vytautas Kabaila, Savaitraštis "Laisvas laikraštis", 2006 08 24 
Seime rengiamasi buvusio Seimo pirmininko Artūro Paulausko ir dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko apkaltai. Mat tik neseniai paaiškėjo, kad A.Paulausko vadovaujama Naujoji sąjunga buvo slapta finansuojama lošimo bendrovių, o artimiausiojo bendražygio A. Sadecko įsteigta firma "Ekskomisarų biuras" neteisėtai gavo apie 8 mln. litų iš bendrovės "Mažeikių nafta". Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), vos baigusi tirti socialliberalų sąsajas su losimų bendrovėmis, gavo naują užduotį - mat paaiškėjo, kad "Mecom group" rėmė Naująją sąjungą ne tik oficialiai, bet ir slapta - ji apmokėjo buvusios Naujosios Sąjungos kandidatės į Prezidentus Vilijos Blinkevičiūtės sąskaitas, nors įstatymai tai griežtai draudžia. "Manau, kad šią informaciją mes turėsime labai atidžiai išnagrinėti, kadangi čia kalbama apie tai, kad rinkimų išlaidos galėjo būti nedeklaruotos", - sakė VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas. "Mecom group", kuri valdo Lietuvoje "Olympic Casino" lošimo namų tinklą, dosni buvo ne tik Naujajai Sąjungai, bet ir partijos vadovams. Lošimo namų įmonės viešajai įmonei "A.Paulausko paramos fondas" buvo dovanojusios daugiau nei 500 tūkst. litų, o partijos atsakingojo sekretoriaus Vaidoto Pliusnio įsteigtai viešajai įstaigai "Kultūros erdvės" - 90 tūkst. litų. Naujoji sąjunga su kaupu atidirbo už šią paramą - A.Paulausko paskirtas į Valstybinę lošimų priežiūros komisiją Naujosios Sąjungos narys V.Janulis ėmėsi net neteisėtų veiksmų ir sprendimų, kurie buvo palankūs "Olympic Casino". Pvz., V. Janulio išduotas neteisėtas (nepritarė Priežiūros komisija) leidimas UAB "Olympic Casino Group Baltija" A kategorijos lošimo automatų salonui Vilniuje įsteigti likus vienai dienai iki įstatymo įsigaliojimo, kuriuo buvo uždrausta steigti tokius salonus. Mat, įstatymas leido įsteigtus iki įstatymo įsigaliojimo salonus eksploatuoti dar metus. Tik lošimų bendrovei "Nesė" leista lošimo namuose naudoti atsiskaitymo korteles, o lošimų bendrovei "Olympic Casino Group Baltija" - specialius vienkartinius bilietus lošimuose A kategorijos automatais, nors Lošimų įstatymo 3 straipsnio l dalyje nurodyta, kad A kategorijos automatais lošiama žetonus įmetus į automatą ir laimėjimas per automatą išmokamas žetonais. Be to, minėto įstatymo 10 str. 5 dalis draudžia atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis patalpose, kuriose organizuojami lošimai.
A.Sadeckas pralobo iš "Mažeikių naftos" milijonų
Kitas A.Paulausko artimas bendražygis - A.Sadeckas ir jo firma "Ekskomisarų biuras" pralobo iš neteisėtai pervestų AB "Mažeikių naftos" milijonų. LL turi Valstybės kontrolės atlikto "Mažeikių naftos" patikrinimo aktą, iš kurio aiškėja visas "Mažeikių naftos" pinigų plovimo mechanizmas, kuriame dalyvavo ir "Ekskomisarų biuras". Nors patys valstybės kontrolieriai taip ir neišdrįso tiesiai šviesiai parašyti, kad A.Sadecko įsteigta ir jo šeimos šiuo metu valdoma UAB "Ekskomisarų biuras" kartu su "Williams" plovė "Mažeikių naftos" milijonus, tačiau pinigų plovimo mechanizmą jie atskleidė gana gerai. Valstybės kontrolė 2001 m, gegužės 23 d. ataskaitoje Nr.210 "Dėl valstybės vardu ir su valstybės garantija skirtų paskolų panaudojimo efektyvumo bei teisėtumo vertinimo akcinėje bendrovėje "Mažeikių nafta" rezultatų" rašė: "Mažeikių naftos" valdymo paslaugas teikė 1999 10 29 Valdymo sutartyje nenumatyti valdymo paslaugų teikėjai (UAB "British & Baltic Vilnius", UAB "Sostena", SPAB "Autoūkis"), o už UAB "British & Baltic Vilnius" suteiktas valdymo paslaugas buvo atsiskaitoma ne pagal sutartyje numatytas sąlygas. Bendrovės administracija neužtikrina tinkamos atsiskaitymo už valdymo mokestį kontrolės."
Kas ta "British and Baltic"?
Tai firmelė, kuri turėjo tik kelis darbo stalus ir vieną kabinetą ir buvo įsikūrusi pačiame "Ekskomisarų biure" Traidenio gatvėje Vilniuje. Manoma, kad tai tebuvo priedangos firma "Mažeikių naftos" pinigams plauti, kadangi beveik visi pinigai, pervedami iš Mažeikių šiai firmai, bematant atsidurdavo "Ekskomisarų biuro" sąskaitoje. LL šaltiniai mano, kad "Mažeikių naftos" lėšos, išplautos per "British and Baltic", buvo panaudojamos Lietuvos politikams papirkinėti. Kontrolierių ataskaitoje rašoma: "Mažeikių nafta" 2000-01-13 sudarė sutartį su UAB "British & Baltic Vilnius" (toliau - BBV), pagal kurią BBV, gavusi iš "Mažeikių naftos" atitinkamą prašymą rastu, kompetentingai suteikia bendrovei nepriklausomas paslaugas. Kokias konkrečiai paslaugas nenurodoma. Minėtos sutarties 3.3 p. numatyta, kad BBV nesiims teikti jokių paslaugų, prieš tai negavęs išankstinio rašytinio bendrovės prašymo ir visi paslaugų įkainiai turi būti iš anksto pateikti raštu ir patvirtinti "Mažeikių naftos". Sutarties 5 p. numatyta, kad bendrovė sutinka sumokėti paslaugų teikėjui atlyginimą už paslaugas pagal jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kurios išrašomos remiantis įkainiais, su kuriais bendrovė sutiko raštu prieš tokių paslaugų atlikimą, o jei dėl įkainių nebus susitarta prieš paslaugų teikimą, tai bus apmokama tik bendrovei juos patvirtinus (92 priedas). "Mažeikių naftos" vyr. finansininko pavaduotojas R.B. Maples raštu paaiškino, kad "Mažeikių nafta", kaip numatyta sutartyje, neteikė paslaugų tiekėjui BBV išankstinių rašytinių prašymų, o prašymai paslaugoms atlikti buvo atliekami telefonu arba elektroniniu paštu, "Mažeikių nafta" įkainių netvirtino, nes pagal sutarties anglišką tekstą bendrovės vadovybė suprato, kad įkainiai gali būti skaitomi patvirtinti, patvirtinus pateiktą sąskaitą. Minėtos 2000-01-13 sutarties su BBV 14,17 punktuose numatyta, kad sutarčiai taikomi Lietuvos įstatymai ir sutarties tekstai lietuvių ir anglų kalbomis turi vienodą teisinę galią ir prasmę. Nesilaikant Civilinio kodekso 168 str. minėtoje sutartyje nebuvo susitarta dėl esminių sutarties sąlygų, t.y. sutarties dalyko, nes "Mažeikių nafta" nepateikė, kaip numatyta sutartyje, išankstinių rašytinių prašymų, kokias konkrečias nepriklausomas paslaugas turi suteikti BBV ir nebuvo raštu susitarta dėl teikiamų paslaugų kainos. Sutartis buvo vykdoma nesilaikant CK 176 str., nes nebuvo susitarta dėl visų sutarties nurodymų, t.y. kokias konkrečias nepriklausomas paslaugas teiks BBV ir kiek bus mokama už paslaugas".
Nuo "Mažeikių naftos" mokėjimų priklausė A.Paulausko nuomonė?
LL turimi dokumentai įrodo, kad vos tik "Mažeikių naftos" pinigai pasiekdavo BBV sąskaitą, jie bematant būdavo pervedami "Ekskomisarų biurui". Beje, tas pats A.Sadeckas neseniai buvo paskelbęs, kad reikia apibrėžti, kas tai yra "politinė korupcija". Matyt, A.Sadeckas tai puikiai žino, nes, atrodo, kad pinigų srautai iš "Williams" valdomos AB "Mažeikių nafta" į A.Sadecko įsteigtos UAB "Ekskomisarų biuras" sąskaitas priklausė nuo to, ką apie "Mažeikių naftą" tuo metu kalbėjo Seimo pirmininkas A.Paulauskas. Pavyzdžiui, 2000 m. pradžioje A.Paulauskas paskelbė, kad reikia kreiptis į Londono tarptautinį arbitražo teismą, kad būtų nutrauktos sutartys su "Mažeikių naftą" valdančia "Williams". gali būti, kad "Williams" tai atrodė panašu į šantažą, todėl netrukus buvo imtasi priemonių šiai nuomonei pakeisti. Greitai pasikeitė ir A.Paulausko nuomonė - 2000 m. lapkričio 22 d. "British & Baltic Vilnius", per kurią "Williams" "plovė pinigus", pateikė "Mažeikių naftai" sąskaitų už 7,9 mln. litų. 7 mln. litų buvo pervesti tiesiogiai firmai "British & Baltic Vilnius", kuri netrukus pervedė didžiąją dalį šių pinigų "Ekskomisarų biurui", o likę 932 tūkst. litų pagal trišalę perleidimo sutartį buvo sumokėti kitoms firmoms, iš jų "Ekskomisarų biurui" - net 666 tūkst. litų. "British & Baltic Vilnius" buvo įsikūrusi "Ekskomisarų biuro" patalpose Traidenio g. Žvėryne. Iš tiesų tai buvo keli žmonės, turėję kelis darbo stalus - firma, kuriai "Mažeikių nafta" vien 2000 m. pervedė 8 mln. litų už tariamas "konsultavimo" ir "apsaugos" paslaugas. Kokios galėjo būti apsaugos paslaugos, jeigu ji net neturėjo tai veiklai reikalingos licencijos? Žinoma, tai buvo tik tarpinė stotelė "Mažeikių naftos" "pinigams išplauti" - vėliau tie patys "Mažeikių naftos" milijonai atsidurdavo "Ekskomisarų biuro" sąskaitose. O patys firmos BBV vadovai dingo iš Lietuvos, vos Mažeikių rajono prokuratūra pradėjo domėtis, už kokias paslaugas šiai firmelei buvo pervedami tokie dideli pinigai. Kur pinigai keliavo toliau, bylą tiriantys Mažeikių rajono prokuratūros prokurorai dar negali pasakyti, nes bijo atlikti "Ekskomisarų biuro" reviziją, kol šios firmos savininkas A.Sadeckas tebėra atsakingas už "Lietuvos nacionalinį saugumą". Kad UAB "British & Baltic Vilnius" teiktos saugos paslaugos bei konsultacijos buvo priskirtos valdymo paslaugoms, numatytoms "Mažeikių naftos" Valdymo sutartyje, patvirtina ir audito kompanijos "Ernst & Young" 2000 m. spalio 24 d. ataskaita, kurioje rašoma, kad UAB "British & Baltic Vilnius" už "Mažeikių naftai" teiktas saugos paslaugas bei konsultacijas gaudavo 20% valdymo mokesčio priedą, kurį visą, kartu su visu užmokesčiu atiduodavo UAB "Ekskomisarų biuras". 2000 m. lapkritį Lietuvoje "Williams" buvo sukėlusi eilinį skandalą, oficialiai pareiškusi, kad nemokės Vyriausybei palūkanų už valstybei suteiktus kreditus. Premjeras A.Brazauskas aštriai sukritikavo tokį "Williams" sprendimą, tačiau Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, priešingai nei A.Brazauskas ir kiti Naujosios sąjungos nariai, nesiėmė kategoriškai smerkti "Mažeikių naftos" dėl šios bendrovės finansinių problemų ir paaštrėjusių santykių su Vyriausybe. Lapkričio 28 d., t.y. praėjus kelioms dienoms, kai "Williams" pervedė "Ekskomisarų biurui" 666 tūkst. litų, A.Paulauskas spaudos konferencijoje kalbėjo: "Vyriausybė padarė ne viską, kad įmonei "Mažeikių nafta" būtų sudarytos palankios sąlygos dirbti, tačiau iš mūsų pusės čia nėra viskas padaryta". "Jeigu tai nėra A.Sadecko apibrėžta "politinė korupcija", tai kas gi tai?", - klausė LL šaltiniai. Buvęs Vidaus reikalų ministerijos sekretorius Jonas Liaudanskas viešai pasiūlė "pasidomėti, kokios jėgos atvedė Seimo pirmininką Artūrą Paulauską į didžiąją politiką". Kalbėdamas televizijos laidoje, J.Liaudanskas taip pat leido suprasti, kad su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Alvydu Sadecku susijusi saugos bendrovė "Ekskomisarų biuras" kažkokiu būdu dalyvavo "Mažeikių naftos" privatizavime. Revizijų departamento prie Finansų ministerijos Šiaulių revizijų skyriaus 2002m. balandžio 11 d. akto "Dėl kreditinių lėšų, gautų su valstybės garantija, panaudojimo akcinėje bendrovėje "Mažeikių nafta" teisėtumo ir akcinei bendrovei "Mažeikių nafta" suteiktų konsultacinių paslaugų tikslingumo, pagrįstumo dokumentinės revizijos" santraukoje rašoma: "Bendrovė "Mažeikių nafta" mokėjimo pavedimais sumokėjo UAB "British & Baltic Vilnius" 7 004 835,38 Lt, o likusius 932 681,04 Lt pagal trišales perleidimo sutartis sumokėjo trylikai juridinių asmenų (UAB "Ekskomisarų biuras", J.Savickio PI, V.Samuolio PI, UAB "Lugenta", "Avis rent a car Litideal", UAB "Plinkšių viešbutis"). Valstybės kontrolė 2001m. gegužės 23d. ataskaitoje pažymėdama, kad valdymo paslaugas "Mažeikių naftai" teikė 1999m. spalio 29d. pasirašytoje Valdymo sutartyje nenumatyti valdymo paslaugų teikėjai ir kaip vieną iš tokių teikėjų paminėdama UAB "British & Baltic Vilnius", nieko neužsiminė apie tai, kad, kartu su UAB "British & Baltic Vilnius", prisidengusi UAB "British & Baltic Vilnius", valdymo (apsaugos paslaugas ir konsultacijas) paslaugas "Mažeikių naftai" teikė ir UAB "Ekskomisarų biuras", kuri taip pat buvo Valdymo sutartyje nenumatytas valdymo paslaugų teikėjas. Valstybės kontrolė 2001m. gegužės 23d. ataskaitoje pažymėdama, kad už UAB "British & Baltic Vilnius" suteiktas valdymo paslaugas buvo atsiskaitoma ne pagal sutartyje numatytas sąlygas, nieko neužsiminė apie tai, kad tokios paslaugos ir teikiamos buvo ne pagal sutartyje numatytas sąlygas, nieko neužsiminė apie tai, kokią sutartį turima omenyje - Valdymo sutartį, 1999m. spalio 29d. pasirašytą tarp "Williams International Company" ir AB "Mažeikių nafta", ar Paslaugų teikimo sutartį, 2000m. sausio 13d. pasirašyta tarp AB "Mažeikių nafta" ir UAB "British & Baltic Vilnius". Tik salia turinčiam 2000 m. sausio 13d. sutartį, pasirašytą tarp AB "Mažeikių nafta" ir UAB "British & Baltic Vilnius", Valstybės kontrolės akto skaitytojui suprantama, kad būtent apie tą sutartį ir kalbama akte. Valstybės kontrolė 2001m. gegužės 23 d. ataskaitoje šalia vieno iš Valdymo sutartyje nenumatyto valdymo paslaugų teikėjo - UAB "British & Baltic Vilnius" - pažymėdama, kad "Mažeikių naftos" administracija neužtikrina tinkamos atsiskaitymo už valdymo mokestį kontrolės, nepaminėjo, kad administracija, vietoj to, kad pati valdytų "Mažeikių naftą" pagal Valdymo sutartį, šią teisę patyliukais deleguoja tokioms privačioms bendrovėms, kaip UAB "British & Baltic Vilnius", su tokiomis bendrovėmis netinkamai sudarinėja sutartis dėl valdymo paslaugų teikimo, netinkamai atsiskaito net pagal netinkamai sudarytas sutartis. Po to, kai 2000m. rugsėjį Mažeikių rajono apylinkės prokuratūra susidomėjo 2000m. sausio 13d. sutartimi, kai 2000m. spalio 24d. audito kompanija "Ernst & Young" atliko UAB "British & Baltic Vilnius" veiklos patikrinimą, iš UAB "British & Baltic Vilnius" atsiimti likusius pinigus už "Mažeikių naftai" tariamai teiktas saugos paslaugas bei konsultacijas UAB "Ekskomisarų biuras" tapo problematiška, kadangi dėl darbų atlikimo ir atsiskaitymų pagal 2000m. sausio 13d. sutartį jau buvo kilę tam tikri įtarimai. Todėl, kad be didesnių įtarimų UAB "Ekskomisarų biuras" už "Mažeikių naftai" tariamai teiktas saugos paslaugas būtų išmokėta likusi 666 235.09 Lt suma. 2000m. lapkričio 28d. tarp UAB "British & Baltic Vilnius", pavadintos Pradiniu kreditoriumi, UAB "Ekskomisarų biuras", pavadintos Naujuoju kreditoriumi, ir AB "Mažeikių nafta", pavadintos Skolininku, buvo pasirašyta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr.2, kuria Skolininku pavadinta ir paversta "Mažeikių nafta" likusią sumą už saugos paslaugas, tariamai teiktas pagal 2000m. sausio 13d. sutartį, įsipareigojo pervesti nebe tarpininkei UAB "British & Baltic Vilnius", o UAB "Ekskomisarų biuras" tiesiogiai. Tokį pervedimą "Ekskomisarų biurui" 666 235 Lt sumai "Mažeikių nafta" atliko 2000m. gruodžio 4d. mokėjimo pavedimu Nr.9922. Verta dėmesį atkreipti į tai, kad UAB "Ekskomisarų biuras" pagrindinis akcininkas A.Sadeckas tuo metu jau ėjo Seimo nario, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pareigas ir būtent jam reikėjo, kad "Mažeikių naftos" pinigai į UAB "Ekskomisarų biuras" sąskaitą nebepatektų per revizorių ir mažeikiškių prokurorų dėmesį patraukusią UAB "British & Baltic Vilnius". Kadangi Valstybės kontrolė, vykdydama Seimo 2001m. kovo 23d. plenarinio posėdžio nutarimą, 2001m. gegužės 23d. ataskaitą Nr.210 "Dėl valstybės vardu ir su valstybės garantija skirtų paskolų panaudojimo efektyvumo bei teisėtumo vertinimo akcinėje bendrovėje "Mažeikių nafta" rezultatu" adresavo visų pirma Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui, akivaizdu, kad būtent dėl šios priežasties UAB "Ekskomisarų biuras" pavadinimas ir visas detalesnis šios bendrovės veiklos "Mažeikių naftoje" aprašymas į Valstybės kontrolės ataskaitą buvo tikslingai neįtraukti arba išjos projekto pašalinių žmonių valia išbraukti dar prieš ataskaitą pasirašant ir įteikiant p.Paulauskui.
A.Paulauskui - 1,9 mln. litų kyšis?
Tai, kad buvęs Seimo pirmininkas A.Paulauskas pats dalyvavo-už pinigus pardavinėjant įstatymus Seime, LL patvirtino ne vienas liudininkas. Pvz., 2004 m. pavasarį įvykusiame bendrovės "Minijos nafta" valdybos posėdyje vienas akcininkų - UAB "Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija" prezidentas Rimantas Stonys pasiūlė planą, kaip padidinti naftą išgaunančių bendrovių pelną iki 700 mln. litų per dešimt metų. Pasak kai kurių valdybos narių, R.Stonys šiame posėdyje pasakė, kad jis buvo susitikęs su Seimo pirmininku Artūru Paulausku, ir jie sutarė, kad "partijoms reikia 1,7 mln. litų" už tai, kad būtų pakeistas Naftos ir dujų mokesčio įstatymas. Šis įstatymas Seimo posėdyje buvo pakeistas 2003 m. gegužės 20 d., ir nepaisant to, kad jį kaip korupcinį vetavo Prezidentas Rolandas Paksas, Seimo dauguma atmetė veto, ir A.Paulauskas jį pasirašė. Kaip LL papasakojo vienas šio susitikimo dalyvis, R.Stonys sakė: "Buvau susitikęs su Seimo pirmininku...partijoms reikia 1,7 mln. litų...pagalvokite - tai ir jums patiems bus labai naudinga, kadangi šis įstatymo pakeitimas padės padidinti mūsų pelną iki 700 mln. litų per dešimt metų".
Įsigaliojo nauji mokesčio tarifai
Naftininkų susitikimas baigėsi tuo, kad buvo nuspręsta paremti partijas, jog būtų priimtas įstatymo pakeitimas. Pinigus per pusę turėjo sumokėti "Geonafta" bei "Minijos nafta" - jų vadovams net buvo pateikta vienos ofšorinės firmos sąskaita, į kurią reikia pervesti kyšį už įstatymo priėmimą. Toks naftininkų palankus atsakymas, matyt, greitai buvo perduotas Seimo pirmininkui, nes Seimas po kiek laiko susirinko svarstyti Naftos ir dujų mokesčio pakeitimo. Nepaisant opozicijos protestų, Seimas valdančiosios koalicijos balsais nubalsavo "už" įstatymo pakeitimą. Po to, kai šį įstatymą vietoj Prezidento R.Pakso pasirašė Seimo pirmininkas A.Paulauskas, nuo 2004 m. sausio l d. įsigaliojo nauji mokesčių tarifai už Lietuvoje išgaunamą naftą. Anksčiau galiojusią tvarką, kai naftą išgaunančios bendrovės mokėjo 29 proc. pajamų mokesčio už visą išgautą naftą, pakeitė komplikuota tvarka. Dabar šiame įstatyme numatytos įvairios išimtys, o mokesčio tarifas "svyruoja" priklausomai nuo to, kiek tame naftos telkinyje yra likę naftos. "Anksčiau buvo taikomas vienas tarifas - 29 proc., o dabar taikomas "slankiojantis" tarifas - nuo 2 proc. iki 14 proc., - sakė vienas naftininkas, - žinoma, kad tai absurdas, nes niekas nebemoka 29 proc. tarifo".
Vyriausioji rinkimų komisija tiria, kokiu būdu socialliberalai patys sau pervedė 0,5 mln. litų, nes teigiama, kad tai buvo A.Paulausko fondui lošimų bendrovių pervesta suma
LL pateikti dokumentai įrodo, kad "Williams" valdomos "Mažeikių naftos" milijonai būdavo pervedami į priedangos firmą "British & Baltic Vilnius", o vėliau pervedami į A.Sadecko įsteigtą UAB "Ekskomisarų biuras". Prokurorai įtaria, kad vėliau pinigai būdavo išgryninami ir mokami politikams - tiek konservatoriams, tiek ir socialliberalams

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas