Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Verslo ir politikų intersai


Paskirti milijonai buvusiam darbdaviui aplinkos ministrą privertė teisintis 
Alfa.lt, 2017 09 29 
Pasklidusi informacija apie Kęstučio Navicko vadovaujamos Aplinkos ministerijos skiriamus milijonus eurų jo buvusiam darbdaviui ministrą privertė teisintis. Dienraščio „Kauno diena“ teigimu, aplinkos ministro K. Navicko įsakymu sudaryta komisija jo buvusiai darbovietei atseikėjo per 3,4 mln. eurų.
Aplinkos ministro sudaryta komisija vienbalsiai pritarė ir rekomendavo skirti europinių ir biudžeto lėšų buvusiam ministro darbdaviui – Vilniuje registruotai VšĮ Baltijos aplinkos forumas (BAF), kur K. Navickas 2006–2016 m., iki paskiriant ministru, šioje viešojoje įstaigoje darbavosi kaip darnaus vystymosi ekspertas.
Anot dienraščio, K. Navickas nuo praėjusiųjų metų yra ir BAF dalininkas. Iki šių metų kovo ministras naudojosi šios įstaigos vienu iš automobilių.
Po pasirodžiusios informacijos socialiniame tinkle ministras pateikė savo nuomonę apie jo buvusiai darbovietei skiriamus milijonus eurų.
„Reaguodamas į 2017 m. rugsėjo 28 d. „Kauno dienos“ publikaciją apie tariamą mano interesų konfliktą skiriant finansavimą buvusiai darbovietei, noriu pateikti faktus, kurie paaiškina mano, aplinkos ministro (politiko), santykį su buvusia darboviete Baltijos aplinkos forumas.
Viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai, deklaravau savo ryšius su buvusiu darbdaviu ir tai, kad iki 2017 m. sausio 16 d. buvau viešosios įstaigos Baltijos aplinkos forumas dalininku. Iki 2017 m. kovo 1 d. galiojo mano ir minėtos viešosios įstaigos automobilio nuomos sutartis; tai taip pat atsispindi deklaracijoje.
Vadovaudamasis LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, 2017 m. sausio 11 d. Ministrui Pirmininkui įteikiau prašymą nušalinti mane nuo sprendimų, susijusių su buvusiu darbdaviu. Mano prašymą Ministras Pirmininkas patenkino 2017 m. sausio 13 d. potvarkiu, pavesdamas žemės ūkio ministrui atlikti aplinkos ministro funkcijas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su viešąja įstaiga Baltijos aplinkos forumas.
Siekdamas išsklaidyti bet kokias abejones, šiandien kreipiausi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir paprašiau išnagrinėti dienraščio publikuotame straipsnyje interpretuojamus mano veiksmus.
Tenka tik apgailestauti, kad, nepaisant mano didelių (formalių ir neformalių) pastangų atsiriboti nuo buvusios darbovietės, vis tiek esu siejamas su šios viešosios įstaigos veikla. Įstatymai nenumato veiklos apribojimų organizacijai, jei ją palikęs darbuotojas nusprendžia imtis politinės veiklos.
Visuomeninė, pelno nesiekianti organizacija VšĮ Baltijos aplinkos forumas aplinkos sektoriuje veikia nuo 2003 metų, tai pripažinta ir gerbiama organizacija tarp aplinkosaugininkų. Baltijos aplinkos forumas, kaip ir kitos aplinkos sektoriaus nevyriausybinės organizacijos, yra gavusios finansavimą iš Europos Sąjungos LIFE programos ankstesniais metais. Žemės ūkio ministrui patvirtinus 2017 m. kvietimo LIFE projektų preliminaraus finansavimo sąrašą, VšĮ Baltijos aplinkos forumas yra viena iš 13 organizacijų, kurios gaus finansavimą, jei jų pateiktą projekto paraišką patvirtins Europos Komisija“, – socialiniame tinkle rašė ministras Kęstutis Navickas.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas