Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Kas Jūs?


Ministro buvusiam darbdaviui – milijonai 
Vaidas Kvedaras, Kauno diena, 2017 09 28 
Aplinkos ministro Kęstučio Navicko įsakymu sudaryta komisija jo buvusiai darbovietei atseikėjo per 3,4 mln. eurų. Taip bus pamaloninta ir aplinkos viceministro Mindaugo Gudo žmona.
Komisiją patvirtino ministras
Liepos 7 d. K. Navickas įsakymu sudarė komisiją, kuri turi vertinti ES aplinkos ir klimato programos (LIFE) 2017 m. paraiškas. Komisijos pirmininkas – ministerijos ES paramos administravimo departamento direktorius, kiti šeši komisijos nariai – tos pačios ministerijos įvairių padalinių valdininkai.
Liepos 24 d. įvyko pirmasis komisijos posėdis, kuriame svarstyta keturiolika paraiškų koncepcijų. Pirmuoju klausimu – projektas "Komunikacijos kampanija "Natura 2000" tinklo ir gamtos apsaugos populiarinimui Baltijos šalyse, taikant ryšio su gamta koncepciją (santrumpa "Gamta yra gyvenimas").
Projekto tikslas, kaip teigia pareiškėjas – Vilniuje registruota VšĮ "Baltijos aplinkos forumas" (BAF), – didinti "Natura 2000" žinomumą tarp visuomenės ir skleisti gerąją patirtį. Projekto vertė – 5 mln. eurų. BAF teigia, kad iš šios sumos tik 1,6 mln. eurų bus panaudota Lietuvoje, kiti likusi suma – Latvijoje ir Estijoje (Latvijos vaikų gamtos mokykla, Estijos gamtininkų bendruomenė). BAF rašte prašoma skirti per 3 mln. eurų ES lėšų, o 0,4 mln. – iš Lietuvos biudžeto.
Aplinkos ministro sudaryta komisija šiam projektui vienbalsiai pritarė ir rekomendavo jam pasirašyti įsakymą dėl europinių ir biudžeto lėšų skyrimo. Tiesa, būta ir pastabų, tačiau Aplinkos ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėja Giedrė Buivydaitė dienraščiui pareiškė, kad visuomenei apie jas žinoti negalima: "Pažymime, kad nėra galimybių viešinti vertinimo komisijos atskiriems pareiškėjams teiktų pastabų dėl galbūt ten esančios konfidencialios pareiškėjų informacijos." G. Buivydaitės redakcijai atsiųstame komisijos protokole užtušuota net dešimt eilučių pastabų dėl BAF pateikto komunikacijos kampanijos projekto.
Liko dalininku
BAF – aplinkos ministro buvusi darbovietė. 2006–2016 m., iki paskiriant ministru, K. Navickas šioje viešojoje įstaigoje darbavosi kaip darnaus vystymosi ekspertas.
K. Navickas nuo praėjusiųjų metų yra ir BAF dalininkas. Iki šių metų kovo ministras naudojosi šios įstaigos vienu iš automobilių. Tiesa, dienraščiui jis teigė naudojęsis tik vieną dieną, "nes užkalė variklis".
Pagrindiniai BAF įkūrėjai ir dalininkai – ilgametis įstaigos direktorius Žymantas Morkvėnas, prisistatantis gamtos ekspertu, ir Vokietijos pilietė Heidrun Fammler.
BAF yra nevyriausybinė organizacija, veikianti nuo 2003 m., priklauso tarptautiniam tinklui, turi biurus keliose ES valstybėse, taip pat ir Rusijoje.
BEF dirba, tiesa, dabar motinystės atostogose esanti Goda Gudienė, dabartinio aplinkos viceministro žmona. Prie šios komandos ji prisijungė 2007 m. Iki tol moteris dirbo Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriuje, analizavo duomenis apie Lietuvos nuotekų kokybę.
M. Gudas Aplinkos ministerijoje dirba apie penkiolika metų, prieš aštuonerius metus jis tapo ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) Upių valdymo departamento direktoriumi, vėliau vadovavo AAA Aplinkos būklės vertinimo departamentui ir AAA Hidrografinio tinklo skyriui.
Ministras painiojosi
Kalbėdamas su žurnalistu K. Navickas teigė, kad BAF pastaruoju laiku finansavimo suma esą sumažinta. Tačiau paklausus, kodėl teisės aktų registre tebegalioja senas įsakymas dėl finansavimo, ministras teigė, kad neprivalo jo keisti.
"Jokio įsakymo dėl komisijos nesu pasirašęs, jūs klystate", – toks buvo pirmasis K. Navicko atsakymas, paprašius išsakyti nuomonę, kaip jis vertina jo sudarytos komisijos jam skirtas rekomendacijas buvusiai darbovietei skirti per 3 mln. eurų. Ministras sakė šia tema daugiau nekalbėsiąs, kol neišsiaiškins visų aplinkybių.
Per naktį išsiaiškino. "Tai 2014 m. aplinkos ministro dėl analogiškos komisijos tęsinys", – K. Navickas vis dėlto prisipažino, kad I. Kiškio vadovaujama komisija sudaryta jo įsakymu.
Paklaustas, ar milijonų skyrimas jo buvusiai darbovietei nesikerta su ministro viešaisiais ir privačiais interesais, K. Navickas tikino, kad įsakymo dėl buvusios darbovietės finansavimo nepasirašęs.
"Viešųjų interesų deklaracijoje aš viešai prisipažįstu turėjęs reikalų su Baltijos aplinkos forumu, esu ten dirbęs, tačiau dabar atsiriboju nuo bet kokių veiksmų, kurie mane gali sieti su šia įstaiga. Apie tai pranešiau ir premjerui", – pareiškė K. Navickas.
Ministras akcentavo, kad ne jis, o žemės ūkio ministras Bronius Markauskas pasirašė įsakymą dėl BAF finansavimo. Paklaustas, kodėl pasirašė B. Markauskas, K. Navickas dienraščiui teigė, kad pavaldiniai, taigi ir komisijos nariai, puikiai žinojo, jog jis negali pasirašyti šio įsakymo, nes pažeis Viešųjų ir privačių interesų įstatymą.
Dienraščiui dar kartą perklausus, ar tai ir yra tikroji priežastis – pavaldiniai žinojo, kad jam negalima pasirašyti, nulėmusi, kad įsakymą pasirašė B. Markauskas, aplinkos ministras tokią versiją dar kartą patvirtino.
Ši K. Navicko versija netikra. B. Markauskas įsakymą pasirašė rugpjūčio 16 d., praėjus geroms dviem savaitėm, kai komisija jau buvo priėmusi rekomendacijas. Tuo metu K. Navickas kaip tik atostogavo, o ne dirbo, kaip iš pradžių tvirtino dienraščiui.
Nors K. Navickas ir bando atsižegnoti ką nors žinojęs apie milijonų skyrimą jo buvusiai darbovietei, dar vienas faktas verčia manyti kitaip. Balandį ministras pasirašė įsakymą "Dėl Aplinkos ministerijos veiklos sričių koordinavimo ir kontrolės". Jame K. Navickas save įpareigojo būti atsakingą už ES fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos administravimą. BAF 3 mln. eurų su ministerijos pagalba ir planuoja gauti iš ES fondų.
Pasirašė, nes pavadavo
Dienraščio redakcija kreipėsi į žemės ūkio ministro patarėją Remigijų Bielinską, prašydama, kad ministras prisimintų šio įstatymo pasirašymo aplinkybes.
Ministro B. Markausko pavaldinys buvo ypač kuklus: "Taip, žemės ūkio ministras, pavaduojantis aplinkos ministrą, B. Markauskas pasirašė Aplinkos ministerijos specialistų parengtą ir suderintą jūsų minimą įsakymą, kaip ir daugelį kitų dokumentų." Į jokias kitas diskusijas R. Bielinskas nesileido.
Vis dėlto iš R. Bielinsko atsakymo matyti, kad K. Navickas turėjo puikiai žinoti, kad jo buvusiai darbovietei skiriamas milijoninis finansavimas, mat, kaip teigiama atsakyme redakcijai, aplinkos ministrą pavadavęs B. Markauskas "pasirašė parengtą ir suderintą" įsakymą.
Kad K.Navickas puikiai galėjo žinoti komisijos rekomendacijas, verčia galvoti ir kita aplinkybė: komisija posėdžiavo liepos 24 d., o ministras atostogavo nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 21 d.
Konflikto neįžvelgia
"Aplinkos ministras su svita suerzino turizmo verslininkus" – tokiu pavadinimu buvo spausdintas rašinys apie K. Navicko vizitą vasaros pradžioje į Šilutės rajoną viename iš pamario leidinių. Užuot nagrinėję rajono ir pamario gamtosaugos problemas, svečiai šeimininkams priekaištavo, kad šie "prastai priima paukščių stebėtojus, net nesudaro galimybių jiems normaliai pernakvoti". Svečiai buvo linkę diskutuoti tik apie siaurą turizmo sritį – ornitologinį turizmą. Diskusiją moderavo BAF vadovas Ž. Morkvėnas.
Dienraštis paklausė K. Navicko, ar, dalyvaudamas tame renginyje, jis nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Ministro atsakymas buvo trumpas: "Nemanau. Aš net nežinau, kas ten dalyvavo. Aš buvau pakviestas kaip ministras."
Paklausus, kas jį pakvietė į minėtą renginį, K. Navickas sakė nepamenantis ir ėmė spėlioti, kad gal tai buvusi Šilutės rajono savivaldybė.
"Nežinau, kas tą renginį organizavo. Gal Ornitologų draugija, nes buvo kalbama vien apie paukščius, gal kas kitas. Bet tikrai ne savivaldybė. Ir ministro mes nekvietėme. Atvirkščiai, sužinoję, kad jis apvažiuoja, manėme galėsiantys išspręsti daugelį gamtosaugos problemų. Tačiau kalbėta apie paukštelius, piktintasi, kodėl savivaldybė neįrengia autobusų stovėjimo aikštelių turistų autobusams. Mes norėtume įrengti apžvalgos ratą – pinigų neturime, o Aplinkos ministerija milijonus eurų įtartiniems projektams leidžia", – dienraščiui apie vykusį susitikimą, palikusį slogių prisiminimų, pasakojo Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis.
Dienraštis dar kartą pagavo aplinkos ministrą nutylėjus arba sakant netiesą: diskusija Šilutėje buvo tik dalis BAF vykdomo projekto "Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą".

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas