Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Juodoji buhalterija


Pričiupo: iš mokyklos fondo į direktorės sąskaitą „nutekėjo“ keli tūkstančiai eurų 
Delfi.lt, 2017 02 03 
Vilniaus savivaldybė, atlikusi vidaus auditą Petro Vileišio progimnazijoje, nustatė, kad iš mokyklos įsteigto labdaros ir paramos fondo lėšos buvo pervedamos į mokyklos direktorės Danutės Kazakevičienės sąskaitą.
Kaip teigiama pranešime, progimnazijos direktorė vidaus auditorei negalėjo paaiškinti, kokiu pagrindu iš fondo sąskaitos į direktorės asmeninę sąskaitą 2015 metais pervesta 5140 eurų, o 2016 metų pirmąjį pusmetį – 750 eurų.
Auditas nustatė, kad iš viso 9,5 tūkst. eurų už mokyklos patalpų nuomą buvo pervesti ne į fondą, o į progimnazijos vardu atidarytą sąskaitą, kuri skirta paramai, nors jie tiesiogiai turėjo būti pervedami į centralizuotos buhalterijos sąskaitą.
Kai kurių už mokyklos lėšas įsigytų prekių mokykloje nepavyko rasti, dalis pirkinių nebuvo būtini progimnazijos veiklai.
Taip pat nustatyti turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo neatitikimai.
Tirdami viešuosius pirkimus, auditoriai nustatė, kad mokykla dalį lėšų naudojo neracionaliai, o finansinė veikla vykdyta neskaidriai.
Išvadose teigiama, kad progimnazijos direktorė neužtikrino racionalaus, ekonomiško ir efektyvaus lėšų bei turto naudojimo, veiksmingos vidaus kontrolės.
Nustatyti ir apskaitos organizavimo, dokumentų ir informacijos teikimo, lėšų panaudojimo neatitikimai.
Savivaldybė pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl D. Kazakevičienės ir kitų progimnazijos darbuotojų atsakomybės, jį tikimasi baigti šį mėnesį.
Savivaldybė dėl direktorės jau anksčiau yra gavusi nemažai skundų iš tėvų, pedagogų, profesinės sąjungos atstovų.
Mokyklos bendruomenė kaltina direktorę dėl netinkamo vadovavimo, įvairių pažeidimų.
Pati direktorė yra pateikusi pažymą, jog nuo sausio 6-osios serga.
Jos pareigas laikinai eina Užupio gimnazijos direktorė Virginija Navickienė.
Tyrimą atlikusi savivaldybės komisija konstatavo, kad pedagogų skundai pagrįsti: išvadose pažymima, kad vyrauja autokratinis vadovavimo stilius, neužtikrinamas racionalus turto naudojimas, nėra aiškių ir tikslių ataskaitų apie nebiudžetinių lėšų panaudojimą, neatsakoma į mokyklos tėvų komiteto narių klausimus, bendruomenei viešai nepateikiamos ataskaitos.
Tėvų bendruomenė yra pateikusi skundų dėl neteisėtai sudarytos progimnazijos tarybos, patyčių mokykloje ignoravimo.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas