Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Apkaltų procesas


Ministrui nepavyko išvengti teismo 
Arvydas Jockus, Lietuvos žinios, 2017 01 04 
Susisiekimo ministras Rokas Masiulis privalės dalyvauti civilinėje byloje, kurioje nagrinėjami AB „Klaipėdos nafta“ galbūt neteisėti susitarimai ir veiksmai, ribojantys konkurenciją Klaipėdos uosto šviesių naftos produktų krovos rinkoje. Apie šią bylą teismo jau pranešta ir Europos Komisijai.
Vilniaus apygardos teismas netenkino buvusio „Klaipėdos naftos“ generalinio direktoriaus R. Masiulio prašymo pašalinti jį iš tolesnio bylos nagrinėjimo ir nurodė, kad jis kaip trečiasis asmuo į bylą įtrauktas pagrįstai, nes teismo sprendimas ateityje turės įtakos jo teisėms ir pareigoms.
Siekė išsisukti nuo asmeninės atsakomybės
Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal UAB Krovinių terminalo ieškinį atsakovams AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB „ORLEN Lietuva“. Ieškovas kaip trečiąjį asmenį į bylą įtraukė buvusį „Klaipėdos naftos“ vadovą, o dabar ministrą R. Masiulį.
Mat 2011 metais vadovaudamas „Klaipėdos naftai“ R. Masiulis pasirašė šioje byloje ginčijamą sutartį tarp „Klaipėdos naftos“ ir „ORLEN Lietuva“. Jeigu teismas ieškinį patenkintų, „Klaipėdos nafta“ įgytų teisę dabartiniam susisiekimo ministrui reikšti analogišką ieškinį dėl žalos atlyginimo. Pagal galiojantį Akcinių bendrovių įstatymą tai galėtų padaryti ir bet kuris šios įmonės akcininkas.
R. Masiulis teigė, kad ieškovas jį į bylą įtraukė nepagrįstai, ir prašė teismo pašalintį jį iš tolesnio bylos nagrinėjimo. Prašyme teismui R. Masiulis nurodė, jog „Klaipėdos naftos“ sutartį pripažinus negaliojančia bendrovė neįgytų teisės reikalauti, kad buvęs vadovas atlygintų padarytą žalą. Tam esą reikėtų įrodyti ne vien sandorio negaliojimo faktą, bet ir tai, kad sudarydamas tokį sandorį vadovas veikė neapdairiai. Tačiau, laikraščio žiniomis, teismas nurodė, kad asmens neapdairumas esą nėra ginčo šioje byloje objektas.
Buvęs „Klaipėdos naftos“ vadovas taip pat apeliavo ir pateikė daugiau argumentų, tačiau teismo jie neįtikino, R. Masiulis liko į bylą įtrauktas kaip trečiasis asmuo neskundžiamu teismo sprendimu.
Prašo atšaukti sutartį
„Lietuvos žinios“ rašė, kad UAB Krovinių terminalas 2016 metų lapkričio 22 dieną kreipėsi su ilgai rengtu didelės apimties ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą dėl neteisėto įmonių susitarimo, kuris, ieškovo teigimu, pažeidžia Konkurencijos įstatymą ir riboja galimybes sąžiningai konkuruoti Klaipėdos uosto šviesių naftos produktų krovos rinkoje.
Teismas lapkričio 23 dieną priėmė bylą nagrinėti ir nusprendė apie ją informuoti Europos Komisiją ir Konkurencijos tarybą.
Krovinių terminalas teigia, kad „Klaipėdos nafta“ ir tuometinis jos vadovas neleistinais veiksmais piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi bei apribojo konkurenciją šviesių naftos produktų (ir konkrečiai dyzelino bei benzino) krovos ir sandėliavimo Klaipėdos uoste paslaugų rinkoje.
jmonė iš „Klaipėdos naftos“ prašo prisiteisti beveik 6 mln. eurų žalą, padarytą jai neteisėtais veiksmais, o 2011 metais sudarytą sutartį tarp „Klaipėdos naftos“ ir „ORLEN Lietuva“ pripažinti niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo dienos. Pateikdamas ieškinį Krovinių terminalas į bylą įtraukė trečiąjį asmenį buvusį „Klaipėdos naftos“ vadovą R. Masiulį, kuris organizavo ir pasirašė tokią sutartį. Ieškinio patenkinimo atveju „Klaipėdos nafta“ įgytų teisę jam reikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo.
„Lietuvos žinių“ duomenimis, dominuojančią padėtį Klaipėdos uosto šviesių naftos produktų krovos ir sandėliavimo paslaugų rinkoje užimanti „Klaipėdos nafta“ galbūt neteisėtais būdais išstūmė iš rinkos vienintelę konkurentę lietuviško kapitalo įmonę Krovinių terminalą.
Prieš kelerius metus „Klaipėdos nafta“ su Mažeikių naftos perdirbimo bendrove „ORLEN Lietuva“ sudarė draudžiamą sutartį, pagal kurią visus šios Lenkijos kapitalo bendro
vės per Klaipėdos uostą kraunamus ir transportuojamus šviesius naftos produktus - benziną ir dyzeliną - turi teisę krauti tik „Klaipėdos nafta“. Iki sutarties įsigaliojimo „Klaipėdos nafta“ krovė apie 70 proc. „ORLEN Lietuva“ šių naftos produktų, o 30 proc. jų buvo kraunama per Krovinių terminalą.
Sunaikino konkurenciją Klaipėdos uoste
Laikraščio šaltinių duomenimis, įmonės susitarė ne tik dėl to, kad viena „Klaipėdos nafta“ kraus visą įmonės „ORLEN Lietuva“ per Klaipėdos uostą transportuojamą benzino ir dyzelino produkciją, bet ir dėl paslaugų kainų, kurios, pasirodė, yra didesnės negu rinkoje „Klaipėdos naftos“ konkurento Krovinių terminalo.
Kai 2011 metais buvo sudaroma konkurenciją Klaipėdos uoste ribojanti sutartis tarp „ORLEN Lietuvos“ ir „Klaipėdos naftos“, pastarajai vadovavo dabartinis susisiekimo ministras. Minėta sutartimi įtvirtintas „krauk arba mokėk“ principas. Tai yra jeigu „ORLEN Lietuva“ patiektų „Klaipėdos naftai“ mažesnį produktų kiekį, nei nurodyta sutartyje, Mažeikių įmonė sumokėtų už visą nepateiktą „Klaipėdos naftos“ krovai produktų kiekį. Sutartis sudaryta 13 metų - ji turėtų nustoti galioti 2024 metų gruodžio 31 dieną.
„Lietuvos žinių“ duomenimis, „Klaipėdos nafta“ už perkrautą dyzelino ir benzino metrinę toną bendrovei „ORLEN Lietuva“ taikė
didesnį tarifą negu Krovinių terminalas už analogiškas perkrovimo paslaugas.
Jeigu laikraščio turimi duomenys teisingi, nuo 2014 metų pradžios iki 2016 metų spalio mėnesio už „Klaipėdos naftos“ perkrautą „ORLEN Lietuvos“ šviesių naftos produktų - dyzelino ir benzino - kiekį galėjo susidaryti apie 3,27 mln. eurų skirtumas. Tai yra nesant draudžiamo susitarimo, analogišką kiekį krovinių Krovinių terminalas būtų perkrovęs už maždaug 3,27 mln. eurų mažesnę kainą.
Savo ruožtu Krovinių terminalas dėl tokio „vertikalaus susitarimo“ tarp „Klaipėdos naftos“ ir „ORLEN Lietuva“ vykdymo 2014- 2016 metais neteko maždaug 5,9 mln. eurų pajamų.
Vienos įmonės dominuojanti padėtis
Tiek 2011 metais, kai sudaryta sutartis su „ORLEN Lietuva“, tiek iki šiol „Klaipėdos nafta“ dominuoja šviesių naftos produktų, įskaitant dyzeliną ir benziną, krovos ir sandėliavimo paslaugų teikimo rinkoje Klaipėdos uoste.
Pagal Konkurencijos įstatymą ūkio subjektas (išskyrus mažmenine prekyba besiverčiantį ūkio subjektą) užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo užimama rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų.
Tuo metu „Klaipėdos naftos“ užimama rinkos dalis Klaipėdos uoste yra gerokai didesnė. Antai 2011 me
tais ši valstybės įmonė užėmė < proc., 2012 metais - 70 proc., 20 metais - 65 proc., 2014 metais -) proc., 2015 metais - 80 proc., 2016 metais (spalio mėnesio duomenimis) - 72 proc. visos šviesi naftos produktų krovos ir sande 1 u vimo rinkos Klaipėdos uoste.
Šviesių naftos produktų krovo ir sandėliavimo rinka Klaipėdo uoste ypatinga tuo, kad joje paslaugas teikia tik du ūkio subjektai - AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB Krovinių terminalas.
Laikraštį konsultavusių teisininkų nuomone, dviejų ūkio subjektų susitarimas, kokį pasirašė „Klaipėdos nafta“ ir „ORLEN Lietuva“, ES teismų praktikoje yra kvalifikuojamas kaip draudžiamas „ vertikalus susitarimas". Galiojantys ES teisės aktai bei Lietuvos konkurencijos įstatymas griežtai draudžia tokius susitarimus, nes jais ribojama konkurencija, tai yra tiek šviesių naftos produktų krovos ir sandėliavimo rinkoje apskritai, tiek ir atskirai šviesių naftos produktų - benzino ir dyzelino - krovos ir sandėliavimo paslaugų - Klaipėdos uoste.
Teisininkų nuomone, bylos esmė lyg ir aiški: susitarimas yra, žala taip pat padaryta. Vienintelis būdas AB „Klaipėdos nafta“ ir R. Masiuliui gelbėtis yra bandyti įrodinėti, kad rinka yra platesnė - neva į ją reikėtų įtraukti ne tik Klaipėdos uostą, bet ir kitus uostus, gal net valstybes, o tai, ekspertų nuomone, būtų tik teisiškai nepagrįsta gynybinė, pozicija, kuria teismas taip pat kažin ar patikėtų.
ES bei jos narėje Lietuvoje draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant įvairius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus. Užimti dominuojančią padėtį nėra draudžiama, tačiau dominuojantiems ūkio subjektams keliami griežtesni reikalavimai negu tokios rinkos galios neturintiems jų konkurentams.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas nustato, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas