Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Žiniasklaidos įtaka visuomenei


„NTV Mir Lithuania" – tik už papildomą mokestį 
Delfi.lt, 2016 05 18 
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK), nusprendusi, kad televizijos transliuotojo „Baltic Media Alliance Ltd.“ programos „NTV Mir Lithuania“ 2016 m. balandžio 15 d. transliuotoje laidoje „Ypatingas įvykis.
Tyrimas“ teiginiais buvo kurstoma tautinė neapykanta, įpareigojo Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančius retransliuotojus, taip pat kitus asmenis, teikiančius televizijos programų platinimo internete paslaugas ir platinančius televizijos programą „NTV Mir Lithuania“, 12 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos platinti ją tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose.
Balandžio 15 d. nuo 19.49 val. iki 20.14 val. televizijos programoje „NTV Mir Lithuania“ transliuotoje laidoje „Ypatingas įvykis. Tyrimas“ buvo nagrinėjamos temos apie lietuvių ir latvių kolaboravimą vykdant žydų holokaustą Baltijos šalyse, rusų tautinės mažumos padėtį Baltijos valstybėse ir atgimstančius fašistinius judėjimus Baltijos valstybėse.
Šioje laidoje buvo kurstoma neapykanta, akivaizdžiai ir vienareikšmiškai skatinamas priešiškumas Baltijos valstybėms (ypač Lietuvai ir Latvijai), formuojamas neigiamas Baltijos valstybių, kaip neonacizmo rėmėjų, įvaizdis, t. y. buvo siekiama parodyti Baltijos valstybes kaip fašistines valstybes, tęsiančias fašistinės Vokietijos tradicijas, todėl keliančias realią grėsmę Lietuvoje ir Latvijoje gyvenantiems rusams.
Tam tikri faktai laidoje perteikiami dezinformuojant visuomenę, teiginiams pagrįsti naudojama dezinformacija, nors laidoje rodytame vaizdo įraše aiškiai matyti, kad asmenys protestuoja prieš nacionalistinių pažiūrų demonstrantus, laikydami plakatą su užrašu „Vakar – Juden Raus. Šiandien – Lietuva – lietuviams“.
LRTK teigimu, laidoje Baltijos valstybių tautos buvo atvirai demonizuojamos, joms priskirtinos etiketės visuomenėje suprantamos vienareikšmiškai neigiamai, atgrasančiai – nacionalistai, (neo) fašistai, nacistai, radikalai. Tiesa pateikiama tik iš dalies, sąmoningai atrinkta ir tokiu būdu, nors kiekvienas išsakytas teiginys atskirai negali būti vertinamas kaip aiškiai melagingas, kuriama bendra neigiamų žinių apie Baltijos valstybes ir jų gyventojus visuma, žiūrovas nuteikiamas prieš juos.
Tų pačių minčių nuolatinis kartojimas priverčia auditoriją tikėti tuo, kas sakoma, neanalizuoti pateikiamo turinio – „Baltijos šalys yra fašizmą remiančios valstybės, jose gyvenanti rusų tautinė mažuma yra persekiojama“.
Laidoje paskleista informacija daugeliu atvejų buvo grindžiama ne įrodymais, o prielaidomis. Nagrinėjamos temos, kalbinti įvykių liudininkai, pašnekovai ir ekspertai parinkti taip, kad iliustruotų ir tariamai patvirtintų laidos vedėjo ar korespondento teiginius.
Neįgyvendinta kitos šalies atsakymo teisė, nepateiktos alternatyvios nuomonės ginčytinais klausimais (žydų holokausto istorinis vertinimas Lietuvoje ir Latvijoje, vadinamųjų „rusų nepiliečių“ padėtis Latvijoje), nepasiteirauta kaltinamų šalių, t. y. Lietuvos ir Latvijos, jos pareigūnų nuomonės ir paaiškinimų dėl menamų kaltinimų oficialia valdžios politika tautinių mažumų švietimo ir ugdymo srityje Lietuvoje, rusų tautinės mažumos padėtimi Latvijoje. Baltijos valstybių atžvilgiu naudojama neigiama terminologija („Latvijos negrai“, „Pabaltijo SS legionierių sekėjai“).
Demonstratyviai pabrėžiama neva neigiama Baltijos valstybių oficiali pozicija, susijusi su laidoje nagrinėjamomis temomis, nurodant, kad rusų tautinė mažuma yra atvirai diskriminuojama, jai klijuojamos XXI amžiaus Europos žydų etiketės ir tokiu būdu kuriama neigiamų žinių apie Baltijos valstybes visuma (ypač išskiriant Lietuvą ir Latviją), kurstoma tautinė neapykanta tarp etninių rusų ir kitų Baltijos šalių gyventojų.
Laida daro neigiamą poveikį Lietuvos piliečiams, rusakalbei ir rusų kalbą suprantančiai auditorijai, nes joje manipuliuojama pateiktais duomenimis, siekiant paveikti įvairaus amžiaus auditorijos suvokimą ir nuomonę apie tautinių mažumų padėtį Baltijos valstybėse, istorinį žydų holokausto vertinimą bei tariamai atgimstančius ir oficialų palaikymą gaunančius neonacistinus judėjimus.
Jungtinės Karalystės jurisdikcijai priklausančio transliuotojo „Baltic Media Alliance Ltd.“ Rusijos Federacijoje gaminamų laidų retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje LRTK ne kartą buvo laikinai sustabdžiusi dėl jose skleidžiamos įstatymais draudžiamos informacijos, nemažai šio transliuotojo laidų turinio buvo pateikusi įvertinti britų reguliuotojui (OFCOM), kuris, atlikęs detalius tyrimus, taip pat yra nustatęs jų Transliuotojo kodekso pažeidimų.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas