Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Prieš sistemą


Neringa Venckienė dukterėčios gyvenimą pavertė pragaru 
Asta Kuznecovaitė, Lietuvos rytas, 2016 03 30 
tarimai – pagal šešiolika Baudžiamojo kodekso straipsnių. Tokią puokštę prokurorai yra parengę Neringai Venckienei, kurią tikisi parsigabenti iš JAV.
O kuo konkrečiai yra įtariama garsioji bėglė? „Nupiešk, kaip jie nuogi atrodo, pilvą, pimpalą“, – taip prieš kelerius metus tuometė teisėja N.Venckienė mokė savo dukterėčią – Laimutės Stankūnaitės mažametę dukterį. Nuolatinės kalbos apie intymius reikalus, motinos žeminimas ir nesibaigianti neapykanta – taip laikinosios globėjos N.Venckienės namuose gyveno beveik prieš ketverius metus iš jos namų Garliavoje išvaduota mažametė. Prieš savo gerbėjus pavyzdingą tetą vaidinusi N.Venckienė, užsidarius namų durims, mergaitės gyvenimą versdavo pragaru liepdama vėl kartoti tai, ko mažam vaikui net nederėtų žinoti.
Vulgarūs tetos patarimai
Kai kurias N.Venckienės „pamokas“ užfiksavo ir jos tėvų namuose slaptai įrengta klausymosi įranga. Viename tokių pokalbių užfiksuota, kaip N.Venckienė prieš susitikimą su L.Stankūnaite savo dukterėčią moko, kaip ji turėtų kalbėtis su mama ir kaip turėtų ją vadinti. „Vadink ją Ūsiene. Sakyk, Ūsiene tu, Ūsiene“, – mergaitei į galvą kalė N.Venckienė. Ji patarė mergaitei, kad ji gimtadienio proga motinai nupieštų piešinį, kuriame būtų pavaizduoti tariamai vaiką prievartavę trys pedofilai Jonas (Jonas Furmanavičius. – Red.), Ūsas (Andrius Ūsas. – Red.) ir mistinis Aidas, kuris vėliau virto Vaidu Miliniu. „Tu jai Ūsą nupiešk, tą Joną ir Aidą gimtadieniui. Nupiešk, kaip jie nuogi atrodo, pilvą, pimpalą“, – kalbėjo N.Venckienė. N.Venckienė mergaitę mokė, kaip reikia kalbėti su mama: „Tu su Ūsu ir gyvenk, ko tu čia man kalbi, Ūsiene.“ „Tu su Ūsu dabar susitinki? O... (Violetos Naruševičienės dukters vardas. – Red.) dar kiša ar ne? Ar Ūso prie sysalo dar raudona?“ – mažametei aiškino globėja. Ji taip pat liepė, kad mergaitė motinai sakytų, jog L.Stankūnaitė tegul bučiuoja ne dukrą, o A.Ūsą, o jeigu motina dukterį bučiuos, kad prieštarautų: „Ūsui atiduodavo, dabar bučiuoja.“ L.Stankūnaitė su dukterimi jau keletą metų negyvena Lietuvoje. Pokalbiuose su tuomet vos šešerių metų L.Stankūnaitės dukterimi N.Venckienė nevengdavo pareikšti ir savo požiūrio į A.Ūsą ir L.Stankūnaitę. „Aš tai norėčiau, kad Stankūnaitė apžiūrėtų Ūso sysalą, kažin, jis raudonas ar ne? Tegul nusileidžia kelnes žemyn ir tegul...“ N.Venckienė, girdint mergaitei, dažnai A.Ūsą ir L.Stankūnaitę apdovanodavo įvairiais epitetais, bet bene mėgstamiausias jos žodis buvo „šlykštynė“: „Apie tą šlykštynę nekalbam. Ūsą – į kalėjimą, tą šlykštynę.“
Pamoka teismo koridoriuje
Panašios pamokos vykdavo ne tik Laimutės ir Vytauto Kedžių namuose, bet ir viešosiose vietose. Kartą atsivežusi mergaitę į Kėdainių teismą, kuriame tuo metu buvo nagrinėjama civilinė byla dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, ji panašiais žodžiais L.Stankūnaitės dukrą auklėjo tiesiog teismo koridoriuje. Vulgarius žodžius, posakius, paliepimus girdėjo aplinkiniai – vėliau apie juos paliudijo atliekant ikiteisminį tyrimą. Po tokio dukterėčios auklėjimo N.Venckienei yra pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo globėjos pareigomis bei mergaitės tvirkinimo. Tačiau tai tik maža dalis bėglės įvykdytų nusikaltimų.
Sekliai iš Klonio gatvės
Į JAV pasprukusios N.Venckienės nusikalstamos veikos yra aprašytos 34 epizoduose. Kai kuriuose jų buvusios teisėjos veikla įvertinta net ne vienu, o keliais Baudžiamojo kodekso straipsniais. Bene daugiausia epizodų yra dėl N.Venckienei ir jos suburtai gaujai neįtikusių žmonių sekimo. Kedžių namas Garliavoje. Nustatyta, kad N.Venckienės ir jos tetos Audronės Skučienės liepimu nuo 2010 metų gegužės buvo sekamos Milinių, Ūsų šeimos, persekiota advokatė Loreta Kraujutaitienė, o 2012 metais sekamų žmonių sąraše atsidūrė ir advokatas Gintaras Černiauskas bei antstolė Sonata Vaicekauskienė. Pastarųjų dviejų asmenų sekimas ypač suaktyvėjo po 2012 metų kovo 23-iosios, kai buvo bandoma pirmą kartą įvykdyti teismo sprendimą perduoti mergaitę L.Stankūnaitei. N.Venckienės pasiųsti „violetiniai“ veikėjai advokatą ir antstolę sekė tiek prie namų, tiek darbe, ne kartą persekiojo ir jų automobilius, o gegužės 20 dieną, praėjus trims dienoms po L.Stankūnatės dukters išvadavimo iš N.Venckienės namų, apgulė G.Černiausko namus Palangoje. Jie tikėjosi, kad pas advokatą prisiglaudė L.Stankūnaitė su dukra, kurių medžioklę tąkart buvo paskelbę visoje Lietuvoje.
Persekiojo apsaugos mašinas
Palangoje rasti motinos ir dukters nepavyko, bet N.Venckienės pusbrolis Tadas Skučas ir kaunietis Renaldas Ščiglinskas birželio 8 dieną jas aptikto Kauno rajone esančioje kavinėje „Timėjas“. Kai L.Stankūnaitę ir jos dukterį saugantys Kriminalinės policijos biuro apsaugininkai pamatė, kad valstybės saugomi asmenys yra filmuojami ir fotografuojami, jie suskubo palikti kavinę. Tačiau neatsiliko ir sekliai – ilgai persekiojo automobilį, kuriuo buvo vežama motina su mažamete dukterimi. L.Stankūnaitės apsauginių automobilis buvo persekiojamas ir kovo 29 dieną, kai už dukterį kovojanti moteris išvyko iš S.Vaicekauskienės kontoros. Ją persekiojo Kedžių kaimynas Gintaras Banaitis. Žinias apie judėjimo kryptį jis perdavinėjo savo žmonai Violetai Banaitienei, tuo metu sėdėjusiai Kedžių patvoryje.
Melo ataka prieš kolegą
N.Venckienė taip pat įtariama siuntusi savo šalininkus į A.Ūso laidotuves, ne kartą viešai raginusi pažeisti Lietuvos suverenitetą, rodžiusi nepagarbą teismui, nevykdžiusi teismo sprendimo, šmeižusi gyvuosius ir mirusius. Jai pareikšti įtarimai ne tiktai dėl mirusio J.Furmanavičiaus apšmeižimo, bet ir dėl pranešimo apie nebūtą nusikaltimą. Tyrėjai melagingais pranešimais vadina ir N.Venckienės broliui Drąsiui Kedžiui rašytus pareiškimus, kuriuose J.Furmanavičius kaltinamas prievartavęs L.Stankūnaitės dukrą. Skundus, kuriuose J.Furmanavičius vadinamas pedofilu, N.Venckienė rašė ne tik prokurorams, bet ir Specialiųjų tyrimų tarnybai, Valstybės saugumo departamentui, apie tai ji garsiai kalbėdavo ir Kauno apygardos teisme, kuriame tuo metu dirbo.
Trukdė dirbti prokurorui
Tyrėjams pro akis nepraslydo ir tuomečio Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Kęstučio Betingio puolimas. N.Venckienei yra pareikšti įtarimai dėl trukdymo K.Betingiui atlikti savo pareigas, jo šmeižimo, įžeidimo bei melagingo pranešimo apie prokuroro esą darytas nusikalstamas veikas. N.Venckienė kaltino K.Betingį piktnaudžiavimu pareigomis ir per teismą iš jo bandė prisiteisti du milijonus litų. Aišku, savo kaltinimų teisme ji pagrįsti nesugebėjo. Bėglei atsirūgs ir prie Kauno apygardos teismo surengtas piketas, per kurį N.Venckienės sūnus su A.Skučienės anūkais dainavo iškraipytą Lietuvos himną – esą Lietuva yra pedofilų žemė. Dėl šio akibrokšto N.Venckienei pareikšti įtarimai dėl valstybės simbolių išniekinimo.
Spardėsi, daužė rankomis
N.Venckienei taip pat teks atsakyti už savo elgesį 2012 metų gegužės 17 dieną, kai L.Stankūnaitės duktė pagaliau buvo grąžinta motinai. Antstolės į namus neįleidusi, L.Stankūnaitei penkis kartus įspyrusi ir tris kartus kumšiu per galvą policijos pareigūnui trenkusiai N.Venckienei pareikšti įtarimai dėl trukdymo antstolei atlikti savo pareigas, piktnaudžiavimo globėjos pareigomis, nežymaus sveikatos sutrikdymo, pasipriešinimo policijos pareigūnui. 7 metai laisvės atėmimo N.Venckienei gresia už piktnaudžiavimą. Taip griežtai prokurorai įvertino dukterėčią pagrobusios N.Venckienės norą žinoti, kokie sprendimai dėl L.Stankūnaitės dukters bus priimti Kauno vaiko teisių apsaugos skyriuje. N.Venckienė jau trejus metus gyvena JAV.
Visa nusikaltimų puokštė
* Iš viso N.Venckienei pareikšta įtarimų pagal 16 Baudžiamojo kodekso straipsnių: neteisėtas informacijos rinkimas, mirusiojo atminimo paniekinimas, šmeižimas, įžeidimas, neteisėtai surinktos informacijos panaudojimas, piktnaudžiavimas, vieši raginimai pažeisti Lietuvos suverenitetą, melagingas pranešimas apie nebūtą nusikaltimą, piktnaudžiavimas globėjos pareigomis, tvirkinimas, trukdymas antstolei ir prokurorui atlikti savo pareigas, nepagarba teismui, teismo sprendimo nevykdymas, nežymus sveikatos sutrikdymas, pasipriešinimas policijos pareigūnui ir valstybės simbolių išniekinimas.
* Teismas yra leidęs N.Venckienę suimti, taip pat Lietuvos teisėsaugininkai kreipėsi į JAV dėl bėglės ekstradicijos.
* Į JAV beveik prieš trejus metus pabėgusi N.Venckienė ilgą laiką gyveno Čikagos priemiestyje, tačiau, įtariama, kad sužinojusi, jog jos jau ieško ne tik Lietuvos, bet ir JAV teisėsaugininkai, pakeitė gyvenamąją vietą.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas