Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Žiniasklaida – politinis instrumentas


Politines užduotis vykdę „Mano Druskininkai“ atsitraukia 
Portalas "Delfi", 2015 04 30 
Antradienį Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas leidinio „Mano Druskininkai“ leidėjų – Druskininkų savivaldybės tarybos, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus, Druskininkų savivaldybės administracijos ir Druskininkų švietimo centro – atsisakymas nuo 2014 metais teismui pateiktų skundų. Atsižvelgdamas į gautus prašymus Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinę byla nutraukė.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba praneša, kad tai reiškia, kad įsigalioja žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas dėl leidinio „Mano Druskininkai“.

Primenama, kad 2013 m. gruodžio 3 d. žurnalistų etikos inspektorius priėmė sprendimą, kuriuo pirmą kartą savo veikloje nustatė, kad konkrečios savivaldybės institucijos, nepaisydamos Visuomenės informavimo įstatyme nustatyto draudimo, leido laikraštį kartu su švietimo (mokymo) įstaiga. Be to, leidinio turinys neapsiribojo informacijos, susijusios su švietimo (mokymo) funkcijos teikimu, sklaida. Leidinyje, remiantis inspektoriaus sprendime nustatytomis aplinkybėmis, buvo vykdyta akivaizdi politinė kampanija, parengta pagal išankstinius nusistatymus ir tenkinant grupinius – politinius interesus.

Laikraščio leidėjus žurnalistų etikos inspektorius įspėjo dėl nustatytų pažeidimų ir pareikalavo pašalinti Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies (numatančios, jog valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas), bankai, politinės partijos negali būti viešosios informacijos rengėjais ir (ar) jų dalyviais, bet gali leisti neperiodinius informacinio pobūdžio leidinius, turėti informacinės visuomenės informavimo priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklą) pažeidimą. Nustatytam pažeidimui pašalinti pasiūlyti alternatyvūs būdai:

- Druskininkų savivaldybės taryba, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius ir Druskininkų savivaldybės administracija toliau leidžia leidinį „Mano Druskininkai“, tačiau jis tampa neperiodiniu ir jo turinys apsiriboja informacijos teikimu apie Druskininkų savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą;

- Druskininkų švietimo centras toliau leidžia leidinį „Mano Druskininkai“ ir jo turinys apsiriboja informacijos, susijusios su švietimo (mokymo) funkcijos teikimu, skleidimu;

- leidinio „Mano Druskininkai“ leidyba nutraukiama, o Druskininkų savivaldybių institucijos bei įstaigos informaciją apie savo veiklą skleidžia Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje.

Nesutikdami su inspektoriaus sprendimu leidinio „Mano Druskininkai“ leidėjai apskundė jį Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Pirmoje instancijoje priėmus inspektoriui palankų sprendimą, apeliacinis skundas paduotas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Teisminio proceso metu laikraščio leidėjai tvirtino, kad Druskininkų švietimo centras yra vienintelis laikraščio „Mano Druskininkai“ leidėjas, ginčijo žurnalistų etikos inspektoriaus kompetenciją.

Artimiausiu metu žurnalistų etikos inspektorius kreipsis į Druskininkų savivaldybės institucijas, prašydamas pateikti informaciją dėl inspektoriaus sprendimo įgyvendinimo.

Kitų savivaldybių vykdomąsias institucijas inspektorius ragina dar kartą atkreipti dėmesį į Visuomenės informavimo įstatyme nustatytą draudimą būti viešosios informacijos rengėjais ir nesekti leidinio „Mano Druskininkai“ leidybos pavyzdžiu.

Inspektorius taip pat primena, kad Visuomenės informavimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalis įpareigoja valstybės ir savivaldybių institucijas kontroliuoti, kad būtų išsaugotas visuomenės informavimo pliuralizmas ir sąžininga konkurencija, nė vienas asmuo nepiktnaudžiautų dominuojama padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų arba kurios nors atskiros visuomenės informavimo priemonių rūšies rinkoje.


Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas