Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Žiniasklaida – politinis instrumentas


Vienos ministerijos viešinimui išleidžia milijonus, kitos – nė cento  
Šarūnas Černiauskas, Portalas "Delfi"", 2011 10 06 
Lietuvos ministerijos skirtingai vertina viešųjų ryšių svarbą. Vienos šiemet išleido ar dar planuoja viešinimo kampanijoms išleisti milijonines sumas, kitos apsiriboja keliais tūkstančiais ar išvis neišleidžia nė cento.
Didžiausiu viešinimo biudžetu gali pasigirti Susisiekimo ministerija. Daugiausiai pinigų ji išleidžia saugaus eismo propagavimui. Dideliais viešinimo konkursais pasižymi ir Aplinkos ministerija, o Ūkio ministerija ketina užsakyti didžiulį kiekį užsakomųjų straipsnių, daugiausiai – nacionalinėje bei regioninėje spaudoje.
Kai vienos ministerijos viešinimui leidžia milijonus, kitoms visuomenės informavimo funkcijoms atlikti pakanka ir trijų tarnautojų.
Lyderė – Susisiekimo ministerija
Daugiausiai pinigų viešinimui išleidžia Eligijaus Masiulio vadovaujama Susisiekimo ministerija.
Saugaus eismo programos viešinimo konkurso laimėtojai, jungtinės veiklos sutartį sudariusios bendrovės „Creative Media Services“, „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ ir „Videvita Vilnius“, pasidalins maždaug 3,2 mln. Lt. Kovą sudaryta sutartis turėtų galioti metus. Pusę šios sumos ministerija konkurso laimėtojams jau išmokėjo.
Ministerijos veiklos viešinimui sudarytos sutartys su keturiomis spaudos kompanijomis: dienraščiu „Lietuvos rytas“, žurnalu „Valstybė“, dienraščius „Vilniaus diena“, „Kauno diena“ ir „Klaipėda“ valdančia įmone „Diena Media News“ bei „Respublikos leidinių grupe. Pagal šias sutartis, ministerija įsipareigojo leidėjams sumokėti beveik 190 tūkst. Lt. Tiesa, kol kas sumokėta tik 28,6 tūkst. Lt, daugiausiai pinigų (27 tūkst. Lt) kol kas teko „Diena Media News“.
Pagal eilę kitų viešinimo sutarčių, daugiausiai skirtų saugaus eismo kampanijai, Susisiekimo ministerija įsipareigojo sumokėti iki 428 tūkst. Lt. Kol kas į viešųjų ryšių kompanijų, televizijų bei kitų žiniasklaidos verslo atstovų kasas įbyrėjo 83,4 tūkst. Lt. Dar 26 tūkst. Lt ministerija sumokėjo už ES paramos įsisavinimo viešinimo paslaugas.
Didžiuliai projektai – SAM, Aplinkos ir Ūkio ministerijose
DELFI jau rašė apie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) viešinimo konkursą, kurio laimotojas teiks ne tik informacijos sklaidos paslaugas, bet ir maitinti SAM renginių dalyvius, spausdinti brošiūros „Daktaro Prano istorijos“ tęsinį, žurnalistams bei visuomenininkams dalinti siuvimo rinkinius bei USB atmintines su SAM ir ES simbolika. Bet SAM ne vienintelė dar šiemet ketina didelius pinigus skirti viešinimui. Didžiulius užmojus turi ir Aplinkos bei Ūkio ministerijos.
Aplinkos ministerijos DELFI pateiktais duomenimis, šiuo metu vyksta ES struktūrinės paramos aplinkosaugai viešinimo konkursas. Šio konkurso laimėtojas per metus turės parengti ne mažiau kaip 100 publikacijų spaudoje, organizuoti 2-3 renginius „įskaitant susijusias paslaugas“, dar 100 publikacijų paskelbti internete bei paskelbti 5-10 reklaminių skydelių interneto svetainėse. Šioms paslaugoms Gedimino Kazlausko vadovaujama ministerija ketina išleisti iki 800 tūkst. Lt.
Išlaidos viešinimui Aplinkos ministerijoje šiemet gerokai viršys milijoną litų. Su bendrove „VIP Viešosios informacijos partneriai“ gegužę sudaryta sutartis, kurios vertė – apie 300 tūkst. litų per metus. Sutartis gali būti pratęsta iki 2014 m. gegužės. Dar 400 tūkst. Lt per metus ministerijai kainuoja bendrovės „RSVA INFOR“ paslaugos. Už šiuos pinigus įmonė įsipareigojo kurti ir nacionaliniuose TV kanaluose transliuoti laidas atliekų tvarkymo tematika.
Ūkio ministerija šiemet viešinimo paslaugų dar nepirko, tačiau šiuo metu vyksta du konkursai. Vieno laimėtojas, kaip ir kitų ministerijų atveju, viešins ES paramos įsisavinimo naujienas. Kito konkurso tikslas – viešinti pačios ministerijos pasiekimus.
Abiejų konkursų sąlygose nurodyta, jog didžiausias dėmesys bus skiriamas užsakomosioms publikacijos nacionalinėje bei regioninėje spaudoje, internete bei radijuje. Didžiausios viešinimo apimtys numatytos spaudai.
Viešinant ES paramos įsisavinimo inovacijų srityje ypatumus, ministerijai prireiks dešimčių tūkstančių kvadratinių centimetrų ploto beveik visuose Lietuvos nacionaliniuose dienraščiuose, regioninėje spaudoje, žurnaluose ir t.t. Visas šis plotas bus skirtas užsakomosioms publikacijoms. Be to, numatoma pirkti eterį nacionaliniame radijuje, bei tekstų publikavimas interneto portaluose.
Ministerija taip pat pirks nuo 1 iki 4 renginių organizavimo paslaugas. Šiuose renginiuose turėtų dalyvauti iki 100 žmonių. Tuo tarpu ministerijos darbų viešinimo konkursas, finansuojamas ne iš ES lėšų, gerokai kuklesnis. Ūkio ministerijai reikia ne mažiau kaip 50 radijo siužetų po 5 minutes bei dviejų (tiesa, didelės apimtis) užsakomųjų straipsnių publikavimo nacionaliniuose dienraščiuose.
Be to, Ūkio ministerija DELFI informavo, jog šiemet ketina paskelbti dar du viešinimo konkursus. Pirmasis – ES paramos įsisavinimo viešinimas, antrasis – Baltijos jūros regiono programos strateginio projekto „Dėl tarptautinių komercinių veiklų mokslinių tyrimų ir inovacijų, klasterių ir MVĮ tinklų srityje, „Stardust“ Nr. 058“ viešinimas. Pastaruoju atveju, konkurso laimėtojas kuruos projekto tinklalapį, organizuos seminarus, konferencijas ir t.t. Abiejų konkursų laimėtojai įgys teisę Ūkio ministerijai viešinimo paslaugas teikti metus, su galimybe pratęsti sutartį dusyk po 12 mėnesių.
SAM šiuo metu vykdomas konkursas veikiausiai yra didžiausias šiemet. Vieną didelės vertės viešinimo paslaugų sutartį Raimundo Šukio vadovaujama ministerija šiemet jau sudarė. Su jau minėta bendrove „VIP Viešosios informacijos partneriai“ sudaryta sutartis, kurios vertė – 324 tūkst. Lt per metus. Ji gali būti pratęsta dar dusyk po 12 mėnesių.
KAM: kariniams mokymams skirta reklama sukurta, bet jos transliavimas stringa
Krašto apsaugos ministerija (KAM) viešinimui didelių pinigų neskiria. Kaip DELFI informavo KAM Viešųjų ryšių departamento direktorė Rūta Putnikienė, ministerija kol kas išleido 11,6 tūkst. litų reklaminio vaizdo siužeto, skirto pritraukti jaunuolius į bazinius karinius mokymus, sukūrimui. Šio siužeto transliavimo paslaugas turi apmokėti Lietuvos kariuomenė, neviršijant maksimalios 400 tūkst. Lt sumos.
Nors sukurti jau trys reklaminiai siužetai, jie visuomenę pasiekia sunkiai. Anot R. Putnikienės, kariuomenės vykdomas transliavimo paslaugų pirkimo konkursas šiuo metu yra įstrigęs teismuose. Vieną iš bazinių karinių mokymų agitacijai skirtų siužetų siūlome DELFI skaitytojams.
Labiausiai sekasi vienai įmonei
Panašu, kad šiemet ministerijų viešinimo konkursuose geriausiai sekasi būtent „VIP Viešosios informacijos partneriams“. Didžiausias šiemet kol kas sudarytas sutartis ši kompanija gavo Aplinkos ministerijoje, SAM, o taip pat – Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM).
ŠMM DELFI informavo, jog su šia kompanija sudaryta sutartis, pagal kurią šiemet ministerija viešųjų ryšių agentūrai sumokės iki 400 tūkst. Lt. ŠMM taip pat sudarė dvi mažesnes sutartis su naujienų agentūromis BNS ir ELTA už atitinkamai 9,4 ir 10,1 tūkst. Lt.
Daugiau viešinimo konkursų ŠMM šiemet neplanuoja.
ES milijonai laukia šeimininko
Griežta drausme garsėjanti Finansų ministerija viešinimui neišlaidauja. Ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Vytautas Lenkutis DELFI informavo, kad geriems ministerijos darbams viešinti neišleistas nė centas. Tačiau Finansų ministerijai privalu vykdyti ES fondų vadovaujančios institucijos funkcijas, tame tarpe – ir užsiimti europinės paramos aktualijų viešinimu.
V. Lenkučio teigimu, atlikdama šias funkcijas, Finansų ministerija kovą sudarė vieną sutartį dėl ES struktūrinės paramos svetainės priežiūros, plėtros, informacijos atnaujinimo, maksimali trejiems metams sudarytos sutarties vertė – 582 tūkst. Lt. Dar didesni europiniai pinigai viešinimo programoms netrukus turėtų pajudėti į apyvartą.
„ES reglamentų nustatytoms ES fondų vadovaujančiosios institucijos funkcijoms vykdyti ministerija planuoja organizuoti šiuos viešuosius pirkimus: informavimo apie ES paramą priemonių parengimo ir įgyvendinimo paslaugų (planuojama per 2 metus skirti iki 4,6 mln. Lt); rajonų ir regionų gyventojų informavimo apie ES paramą paslaugų (planuojamos 2 sutartys, kurių vertė per 3 metus neturi viršyti 3,6 mln. Lt). Viešieji pirkimai numatomi pradėti vykdyti šiemet“, - sakė V. Lenkutis.
Kelioms ministerijoms viešinimo nereikia
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) šiemet sudarė 7 viešinimo paslaugų sutartis. Jų įgyvendinimui šiais metais numatyta išleisti 447 tūkst. Lt. Didžioji dalis šių pinigų (285,8 tūkst. Lt) – ES lėšos. Didžiausios sutartys teko spaudai ir internetui. O kelios ministerijos apskritai apsieina be viešinimo paslaugų.
Teisingumo ministerija viešinimo konkursų nevykdė pastaruosius trejus metus. „Informacijos viešinimo funkcijas Teisingumo ministerijoje atlieka Visuomenės informavimo skyrius, kuriame šiuo metu dirba trys tarnautojai“, - DELFI teigė ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus vadovas Tomas Čeplevskis.
Viešinimo paslaugų taip pat nereikia ir Energetikos ministerijai. Centrinio viešųjų pirkimų portalo duomenimis, tokių paslaugų šiemet neprireikė ir Vidaus reikalų ministerijai.
Kultūros ministerija šiemet birželį sudarė vieną ministerijos informacijos maketavimo ir spausdinimo šalies periodiniuose leidiniuose paslaugų pirkimo. Per trejus metus šioms paslaugoms ministerija planuoja išleisti iki 30 tūkst. Lt.
Užsienio reikalų ministerija (URM) viešinimu irgi neužsiima. Tiesa, kaip DELFI informavo URM Spaudos ir viešųjų ryšių skyriaus vadovas Mindaugas Lašas, vienas konkursas buvo paskelbtas – norėta iš Europos Komisijos lėšų skelbti žinias apie ES. Tačiau neatsirado nė vieno pasiūlymo.
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) šiuo metu vykdo du viešinimo konkursus. Kaip DELFI teigė ŽŪM Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Vilius Rekevičius, abiem atvejais pirkimo procedūros dar nėra pasibaigusios. Vienas konkursas esą yra smulkus, o didesnysis šiuo metu įstrigęs dėl pretenzijų ir teisminių ginčų.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas