Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Reklamą reglamentuojantys įstatymai


VRK: politinė reklama turi būti pažymėta  
Portalas "Delfi"", 2011 01 27 
Pasibaigus pareiškinių dokumentų pateikimui, prasidėjo 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų agitacija.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), gaunanti daug klausimų dėl politinės reklamos žymėjimo, taip pat skundų dėl galimai paslėptos politinės reklamos skleidimo, tvirtina, kad politinė reklama turi būti pažymėta.
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas numato, jog "politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos". Šis įstatymas taip pat nurodo, kad "politinė reklama, politinės kampanijos laikotarpiu nepažymėta pagal teisės aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama. Už jos skleidimą taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė".
Šiurkščiu įstatymo pažeidimu laikomas paslėptos politinės reklamos skleidimas, jeigu išlaidos paslėptai politinei reklamai sudaro 10 ar daugiau procentų nustatyto didžiausio politinės kampanijos išlaidų. Už paslėptos politinės reklamos skleidimą numatyta atsakomybė ne tik viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, bet ir politinės kampanijos dalyviams. Sprendimą, ar politinės kampanijos dalyvis padarė šiurkštų įstatymo pažeidimą, priima VRK. Dėl šiurkščių įstatymo pažeidimų naikinamas savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusas. Taip pat politinei partijai dvejus metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos valstybės biudžeto asignavimai neskiriami.
Pernai rudenį VRK patvirtino Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašą, kuriuo nustatyti reikalavimai spausdintos ir elektroninėmis priemonėmis skleidžiamos politinės reklamos žymėjimui.
Pagal aprašą, turi būti pažymėtas kiekvienas spausdintos politinės reklamos skelbimas ar publikacija (periodinėje spaudoje), lankstinukas, plakatas ar kitas politinei reklamai, rinkimų (referendumo) agitacijai skirtas gaminys, nepriklausomai nuo jų platinimo būdo ir vietos, taip pat visa politinei reklamai, rinkimų (referendumo) agitacijai skirta informacija (skelbimas, laida, siužetas, filmas, kitas vaizdo ir (ar) garso kūrinys ir pan.), nepriklausomai nuo jo transliavimo būdo (radijo, televizijos programoje, internete, lauko ekranuose, ekranuose, esančiuose viešajame transporte, kino teatruose ar kitose viešosiose vietose).
VRK ir savivaldybių rinkimų komisijos atlieka politinės reklamos stebėseną. Politinės reklamos stebėsenai 2011 m. savivaldybių tarybų politinės kampanijos laikotarpiu VRK sudarė sutartį su bendrove "SIC Gallup Media". Savivaldybių rinkimų komisijos prižiūri politinę reklamą savivaldybių teritorijose ir duomenis apie pastebėtą politinę reklamą teikia VRK.
Už politinės reklamos skleidimo reikalavimų nesilaikymą bet kuris rinkimų komisijos (VRK, savivaldybės ar apylinkės) narys turi teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą viešosios informacijos rengėjo ar platintojo vadovui arba kitam už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingam asmeniui, už išorinės reklamos - politinės kampanijos dalyviui ar politinės partijos, kuri yra politinės kampanijos dalyvė, pirmininkui.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas