Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Sausio 13-osios įvykiai


Sausio 13-oji: varžėsi kilnumas su niekšybe  
Eglė Samoškaitė, Portalas "Delfi"", 2011 01 13 
Prieš dvidešimt metų Lietuvos laisvės kovą reiškusi Sausio 13-oji apibūdinama kaip diena, kuri reiškė visų mūsų šalies žmonių vienybę ir solidarumą, tačiau tuomet buvęs faktiniu valstybės vadovu europarlamentaras Vytautas Landsbergis teigia, jog ir tuomet buvo manančių, kad kova yra beprasmiška, bei besitikinčių už lojalumą gauti šiltą vietelę.
„Varžėsi, kirtosi kilnūs ir bjaurūs, garbingi ir visai negarbingi žemėje dalykai. Matykime visą tiesą. Tą naktį tėvynė turėjo būti išduota, nestigo pabūgusių ir norinčių gelbėtis pavieniui, buvo besiviliančių, kad užpuolikas jų pasigailės ir dar paskirs iš naujo užkariautos provincijos valdytojais. Buvo tiesiog nekenčiančių laisvos Lietuvos, kurie džiaugėsi, kad grįžta svetimoji diktatūra, blogio karalystė, žmonijos ateitis. Bet buvo kur kas daugiau nenorinčių, kad blogio karalystė grįžtų, jie norėjo būti laisvi ir eiti už laisvę kartu“, - Seime vykusiame iškilmingame posėdyje kalbėjo V. Landsbergis.
Tėvynė nebuvo išduota
Pasak politiko, tėvynė nebuvo išduota tik dėl to, jog žmonės prieš tankus pastatė savo širdis, kurioje nešėsi dokumentais dar neįtvirtintą Lietuvos pilietybę. V. Landsbergis teigia, kad tokių žmonių reikia kasdien, mat „blogis neišnyko, nei anoks, nei kitoks, jis ir toliau eina užkariauti žemių tankais ir bankais, informacijos nuodais, godumo ir parsidavimo epidemijomis“.
Dėl šios priežasties, pasak europarlamentaro, brėžiamos vis naujų frontų linijos, tačiau Lietuvai kyla vis tas pats išmėginimas – ar nebus valstybė išduota. „Juk taip lengva žengti kad ir į abejingumo bedugnę – a, man vis tiek. Lengva mėgautis patarėjų pseudofilosofų balsais, elkis kaip naudinga“, - teigė V. Landsbergis.
Politikas sako, kad tuomet visi į pavojų ėjo iš meilės, tačiau čia pat iškėlė klausimą, kiek dabar yra žmonių, pasižyminčių, meile savo pasirinktam žmogui, artimui, tėvams, ateinančiam vaikui, tėvynei ar tiesai. Anot V. Landsbergio, jeigu tuomet nebūtų turėję savyje meilės, šiandien būtume niekas.
„Tą naktį, kai pajudėjo tankai, tautos atstovo pirmininkas pašaukė „Visi renkamės į Aukščiausiąją Tarybą“. Nė minties nebuvo, kad atstovai gali neatsiliepti, išsilakstyti po kaimus ar lįsti į „Draugystės“ viešbutį po lova. Tačiau jei būtų taip atsitikę? Jei susirinktų vos keliolika? Tačiau taip neatsitiko, susirinko didelė dauguma pasirašiusiųjų Kovo 11-osios Aktą. Ir tėvynė nebuvo išduota. Visi šioje posėdžių salėje gavo nuodėmių atleidimą, nes prie bokšto jau krito beginkliai gynėjai. Kas palūžo iš siaubo ir pasitraukė iš valstybės posto, atėjo kitą dieną pelenais galvą barstydamas ir jam buvo atleista. Kas pragmatiškai prasislapstė per naktį ir atėjo pasidairyti vėliau, pats žino ir nešiojasi savo kaltę“, - pasakojo europarlamentaras.
D.Grybauskaitė: senaties nusikaltimams prieš tautos laisvę nėra
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Sausio 13-ąją vadino diena, kurios metu buvo išbandyta tautos valia, vienybė ir ryžtas. Ji taip pat pabrėžė tikėjimo, kad kaltieji dėl Sausio 13-osios bus nubausti, svarbą, nes senaties nusikaltimams žmoniškumui ir tautos laisvei nėra.
„Iš visos Lietuvos susibūrę žmonės kiekvienas asmeniškai ir visi kaip vienas stojo ginti tėvynės. Tuomet aiškiai suvokėme, kad tik laivė gali išsaugoti mūsų Lietuvą. Džiaugėmės kitų tautų palaikymu, jų laisvės vėliavomis, kurios plazdėjo šalia“, - kalbėjo šalies vadovė.
Pasak valstybės vadovės, nepriklausomybei apginti pasitelkėme visų žmonių tikėjimą laisve ir tiesa, jų troškimą gyventi oriai. „Laisvė nebuvo dovanota, ją reikėjo iškovoti ir apginti“, - teigė šalies vadovė.
„Desantininkai puolė naktį, uždažė tankų numerius bijodami šviesos kaip tiesos. Nenorėjo būti įvardyti, nes jautė ir žinojo, kad daro nusikaltimą“, - teigė D. Grybauskaitė.
Prezidentė taip pat išsakė viltį, kad pagerbiant žuvusiųjų atminimą lieka tikėti, jog „kaltieji bus nubausti“. „Tuo nevalia abejoti. Laikas tarnaus tiesai ir teisingumui. Nusikaltimams prieš žmoniškumą ir tautos laisvę senaties nėra“, - sakė D. Grybauskaitė.
Sunkiausiomis aplinkybėmis vieni žmonės tampa kiaulėmis, kiti - šventaisiais
Seime vykstančiame iškilmingame Sausio 13-osios dvidešimties metų jubiliejaus minėjime dalyvavo ir kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, premjeras Andrius Kubilius, žuvusiųjų artimieji, nukentėjusieji Sausio 13-ąją, žuvusiųjų artimieji, laisvės gynėjai, Nepriklausomybės Akto signatarai, pirmosios Vyriausybės nariai.
Kalbą posėdyje pasakė ir Jo Eminencija, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kurio teigimu, ši diena yra puiku pamoka, kaip blogis ir smurtas gali būti įveikti taikiu būdu, nors ir pareikalauja brangios aukos. Pasak dvasininko, mūsų istorinė patirtis liudija, jog nei kalėjimai, nei lageriai nepalaužė mūsų tautos atstovų, jie išlaikė ir savo orumą, ir tautinį tapatumą. Tą patį, anot kardinolo, galima pasakyti ir apie Sausio 13-ąją, kai agresorių tankus ir didelę karinę galybę sulaikė drąsūs žmonės.
A. J. Bačkis citavo psichologą Viktorą Franklį, ketverius metus kalėjusį nacių koncentracijos stovykloje: „Jis sako, kad sunkiausiomis aplinkybėmis vieni žmonės tampa kiaulėmis, o kiti – šventaisiais. Kodėl? Viskas priklauso nuo to, kaip žmogus suvokia tikrąją gyvenimo prasmę, nes jis visuomet gali rinktis gėrį“.
Dvasininkas taip pat užsiminė ir apie tuos žmones, kurie siekė gelbėti tik savo kailį, tapo žiaurūs ir negailestingi. Tačiau, pasak A. J. Bačkio, pyktis ir agresija sunaikino juos pačius.
„Dabar tas pasirinkimas tarp gėrio ir blogio, ištikimybės ir išdavystės, pagalbos artimui ir egoizmo nėra toks dramatiškas, toks staigus, kaip anomis sausio dienomis, tačiau reikalauja mažiau atvirumo savo laisvei ir jas suteikiusiam Kūrėjui. Istorinė atmintis tepadeda mums suvokti, kad gyvenimas pelnomas ne ginklu, pykčiu, intrigomis ir neapykanta, bet meile ir gailestingumu“, - kalbėjo kardinolas.
Po prezidentės D.Grybauskaitės, kardinolo A. J. Bačkio bei europarlamentaro V. Landsbergio kalbų, sveikinimą Lietuvai perskaitė Vatikano atstovas, apaštališkasis nuncijus Luigi Bonazzi, taip pat kalbėjo prie televizijos bokšto žuvusio laisvės gynėjo Tito Masiulio sesuo Giedrė Prialgauskienė, istorikas, Rusijos humanitarinio universiteto įkūrėjas Jurijus Afanasjevas, JAV senatorius Richardas Durbinas, taip pat buvęs Islandijos užsienio reikalų ministras Ionas Boldvinas Hannibalssonas.
Latvijos prezidentas: „Pirmyn, braliukai“
Po iškilmingo Seimo posėdžio Nepriklausomybės aikštėje skambant himnui buvo pakeltos trispalvės, lietuviškai į minią prabilo Latvijos prezidentas Valdis Zatleras. Jis pasakojo, kad žinios iš Lietuvos nepriklausomybės kovai sutelkė ir latvius: praėjus dešimčiai valandų po įvykių Lietuvoje, Rygoje susirinko apie pusė milijono žmonių, po to prasidėjo barikadų statybos.
Latvijos prezidentas teigia, jog šiuo metu dažnai girdimas nusivylusiųjų balsas, svarstantis, ar buvo verta kovoti. „Taip, buvo“, - teigė kaimyninės šalies vadovas.
„Gyventi savo nepriklausomoje valstybėje yra didelė laimė ir privilegija visoms pasaulio tautoms. Iškovojome savo nepriklausomybę, tad saugokime ją. Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja Latvija, pirmyn, braliukai“, - šūkiu kalbą baigė V. Zatleras.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas