Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Liaudies simbolių panaudojimas


R.Šimašius: kaip po EŽTT sprendimo dėl Nukryžiuotojo elgtis su Rūpintojėliu? 
Eglė Digrytė, Portalas "Delfi"", 2010 02 27 
Ar Strasbūro teismo sprendimas dėl Nukryžiuotojo demonstravimo mokyklose privalomas Lietuvai? Ar jį galima pritaikyti lietuviškam Rūpintojėliui, vaizduojančiam tą patį Kristų, tik ne ant kryžiaus? O kaip vertinti Nukryžiuotuosius, kuriuos vaikai gali pamatyti kitose viešose vietose? Tokius klausimus neseniai Šveicarijoje vykusioje konferencijoje dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) veiklos tobulinimo išsakė mūsų šalies Vyriausybės atstovas – teisingumo ministras Remigijus Šimašius.
Savo kalboje jis atkreipė dėmesį, kad iš EŽTT sprendimų, kuriuose įvertinamas vienas ar kitas tam tikros valstybės sprendimas, dažnai nėra aišku, kaip jį taikyti kitoje šalyje. „Nėra teisinio aiškumo, kaip tokie sprendimai paveiks kitas šalis. Reikėtų didesnio teisinio aiškumo“, – penktadienį DELFI teigė ministras.
Nori įtikinančių argumentų
Praėjusią savaitę Interlakeno mieste (Šveicarija) vykusios konferencijos dalyviai diskutavo dėl Strasbūro teismo ateities, dalijosi mintimis, kaip jį reformuoti ir užtikrinti efektyvesnę žmogaus teisių apsaugą.
Konferencijoje kalbėjęs R. Šimašius pažymėjo, kad EŽTT didžiausią dėmesį turėtų skirti byloms, svarbioms konstitucine prasme, susijusioms su pamatinėmis vertybėmis, o savo sprendimus jose, ypač jei kalbama apie kultūros ir tradicijų dalykus, pagrįsti „įtikinančiais bei kruopščiai apgalvotais“ argumentais.
„Svarbu išlaikyti abipusę pagarbą. Teismas, priimdamas sprendimus, turėtų labiau atžvelgti į šalių tradicijų ir teisės sistemos ypatumus, vengti šablonų, nepretenduoti į nacionalinės teisės kūrėjo vaidmenį, o valstybės – gerbti ir laikytis Konvencijos reikalavimų“, – kalbėjo jis.
Anot ministro, tokiose bylose priimti sprendimai turi būti „aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, argumentuoti ir suprantami visoms šalims, ne tik toms, kurių padarytas pažeidimas pripažįstamas“. Platesnis ir išsamesnis sprendimų išaiškinimas esą padėtų išvengti interpretacijų bei papildomų klausimų.
Savo siūlymą jis iliustravo neseniai paskelbtu EŽTT sprendimu vadinamojoje Nukryžiuotojo byloje prieš Italiją. Teismas pernai lapkritį paskelbė, kad „privalomas tam tikros vienos religinės konfesijos simbolio demonstravimas valstybinės paskirties pastatuose, ypač klasėse, kertasi su tėvų teise auginti vaikus pagal savo įsitikinimus bei vaikų teise tikėti arba ne”. Lietuvos politikai nusprendė remti Italiją, kuriai toks sprendimas nepatiko.
R. Šimašius Nukryžiuotąjį palygino su Rūpintojėliu – dievdirbio iš medžio išdrožta susirūpinusio Kristaus statulėle, kuri neretai panaudojama Lietuvai simbolizuoti.
„Ar šis sprendimas turėtų galioti ir šalims, kurių įstatymai, liečiantys Bažnyčią ir valstybę, yra kitokie? Ar jis galioja, jei Nukryžiuotasis yra kitokios formos, jei nėra kryžiaus ir nukryžiavimas nepavaizduotas, bet aiškiai suprantamas kaip Dievo širdgėlos simbolis? – retoriškai klausė ministras. – Kas, jei Nukryžiuotasis vis tiek kabinamas klasėse? O jei Nukryžiuotasis matomas viešoje vietoje, kur lankosi moksleiviai su tėvais? Gatvėje? Ant bažnyčios stogo? Kažkas turėtų žinoti teisingus atsakymus į šiuos paprastus klausimus, bet iš atitinkamo teismos sprendimo jie nėra aiškūs.“
Pabūgo dėl vėlesnės EŽTT pozicijos apie simbolius
Strasbūro teismo sprendimą R. Šimašius jau anksčiau kritikavo savo bloge. Tuomet jis teigė pradėjęs rinkti medžiagą Vyriausybės sprendimui dėl Lietuvos dalyvavimo bylos nagrinėjime EŽTT Didžiojoje kolegijoje palaikant Italiją.
Ministras priminė, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija kalba apie sąžinės ir tikėjimo laisvę: „Nukryžiuotasis, kad ir kurioje viešoje vietoje kabėtų, šios laisvės nepaneigia. Lygiai kaip ir kiti krikščioniški ar kitų religijų simboliai.“ Valstybės ir bažnyčios atskyrimas esanti atskira tema, o Konvencijoje apie tai tiesiogiai nekalbama.
Jis atkreipė dėmesį ir į „miglotą kriterijų“: valstybinė mokykla pripažinta vieša vieta, bet esą neaišku, kaip elgtis valstybės iš dalies finansuojamose mokyklose, kitose valstybės ar viešosiose įstaigose, atvirose vietose.
„Kyla grėsmė, kad po šio sprendimo, jei jis liks galioti, EŽTT įgis pateisinimą plėtoti savo poziciją apie religinių ir kitų svarbių vertybių simbolių demonstravimą. Kuo gali baigtis ši plėtotė, niekas šiandien nepajėgus pasakyti. Kai kurie dalykai turėtų būti lyg ir savaime suprantami. Tai pagarba šaliai, į kurią atvykai, jos istorijai, tradicijoms bei kultūrai. Gaila, kad ne visada šios tiesos tampa kūnu. Juo labiau nedovanotina, kai elementarios pagarbos pametimas „įteisinamas” ir pridengiamas žmogaus teisių vardu.“
Kartu R. Šimašius pabrėžė nemanantis, kad Nukryžiuotieji mokyklose turi kabėti privalomai.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas