Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Apskrities valdininkų interesai


Žemėtvarkininkė supainiojo interesus  
Albinas Čaplikas, „Valstiečių laikraštis“, DELFI, 2009 10 03 
Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vedėjos Dalės Gulijevos skundą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimo, kuriame teigiama, kad žemėtvarkininkė, dalyvavusi priimant sprendimus dėl jai artimų žmonių nuosavybės teisių atkūrimo į turėtą žemę ir mišką, pažeidė tarnybinę etiką.
Teismas įvertino prielaidą, kad, disponuodama išsamia informacija apie žemės sklypus patraukliose Prienų ir Birštono rajonų vietovėse, D.Gulijeva galimai ją naudojo siekdama naudos sau ir savo šeimos nariams.
Seimo Antikorupcijos komisija buvo gavusi duomenų, kad Prienų ir Birštono žemėtvarkininkei priklausė per dešimt sklypų.
Į kelis sklypus žemėtvarkininkei buvo atkurtos nuosavybės teisės, kitus ji įsigijo. Be kita ko, jos sūnus Artūras valdė dar 4 sklypus, o sūnus Marius turėjo žemės Prienuose individualių namų statybai bei 6 žemės paskirties sklypus Prienų rajone ir Birštone. Be to, dar vieną sklypą Prienų mieste valdė žemėtvarkininkės vyras Zocharas Gulijevas.
„Lietuvoje galiojantys įstatymai nedraudžia dirbantiems žemėtvarkos srityje susigrąžinti ar įsigyti žemės sklypus“, – teisinosi D.Gulijeva, kai po straipsnių laikraščiuose Seimo Antikorupcijos komisijos patarėjai tikrino jos vadovaujamo skyriaus dokumentus.
Tikrai nedraudžia, tačiau tikrinant D.Gulijevos nuosavybę į akis krito keistos kai kurių sklypų pirkimo aplinkybės. Pavyzdžiui, sklypą Prienuose Šaltinio g. ji įsigijo iš Reginos S., kuri tą sklypą valdė vos vieną dieną. Panaši istorija buvo ir perkant nuosavybę iš Linos J., ji taip pat pardavė žemę, kurios savininke pabuvo vieną dieną.
Sklypai nacionaliniuose parkuose
Žemėtvarkininkę Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijai (VTEK) apskundė Seimo Antikorupcijos komisija. Ji, remdamasi iš piliečių gautais skundais bei straipsniais laikraščiuose („Valstiečių laikraštyje“ 2007–2008 m. apie D.Gulijevos veiklą išspausdinti 5 straipsniai), dėl Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus darbuotojų galimai nesąžiningos veiklos kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT). 2008 m. sausį STT Kauno valdyba pagal minėtą informaciją pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl minėto žemėtvarkos skyriaus darbuotojų galimo piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo.
Nagrinėjant piliečių skundus, išaiškinta, kad ne tik D.Gulijeva, bet ir jos pavaldiniai valdo ar valdė ne vieną dešimtį sklypų Prienų ir Birštono savivaldybių teritorijoje. Be kita ko, buvo nustatyta, kad D.Gulijevos ir jos šeimos narių valdomi žemės sklypai yra nacionalinių parkų, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ir apsaugos zonų ribose, prie Nemuno bei kitose patraukliose vietovėse.
Be to, patvirtinti VTEK ir žiniasklaidoje aprašyti teiginiai, kad D.Gulijevos ir jos šeimos narių valdomi žemės sklypai įsigyti tada, kai ji ėjo Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriaus vadovės pareigas.
Varnas varnui akies nekerta
Vilniaus apygardos administracinio teismo nuomone, D.Gulijeva nesilaikė prievolės vengti interesų konflikto ir tokiu būdu nusižengė įstatymui, tačiau Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento direktorius Vytas Daubaras neskuba vertinti savo pavaldinės veiklos. Verta priminti, kad D.Gulijevos veiklai pasiekus zenitą Žemės tvarkymo departamentui vadovavo Romutė Stašelienė, o V.Daubaras ilgą laiką buvo jos pavaduotojas. Varnas varnui akies nekerta?
Šį pavasarį, kai Prienų ir Birštono savivaldybių gyventojai surengė susitikimą Prienų žemėtvarkininkų veiklai įvertinti, Kauno apskrities viršininkę Oną Balžekienę lydėjęs V.Daubaras prasitarė, kad esant tokioms aplinkybėms jis pasitrauktų iš pareigų, nes akivaizdu, kad ši valdininkė nesugeba bendrauti su paprastais žmonėmis. Tačiau tada V.Daubaras ragino palaukti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo. Sulaukėme. Dabar V.Daubaras sako: „Mano nuomonė? Nenorėčiau daryti išvadų, kol nesusipažinau su teismo sprendimu.“
Apskrities viršininkė patarė pasitraukti
Vilniaus apygardos administracinio teismo pranešime teigiama, kad dokumento vizavimas laikytinas derinimu ir yra sprendimo svarstymo procedūros dalis. Taigi D.Gulijeva privalėjo įvykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytą pareigą nusišalinti, bet to nepadarė.
Teismas žemėtvarkininkei priminė, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyta, kad asmeniui, dirbančiam valstybės tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.
D.Gulijeva sako, kad jos advokatė ragina teismo sprendimą apskųsti. Taigi labai tikėtina, kad D.Gulijevos veiklos aplinkybes narstys aukštesnės instancijos teismas.
Kita vertus, tai – vienintelė D.Gulijevos galimybė nors laikinai išsaugoti darbo vietą, nes Kauno apskrities viršininkė O.Balžekienė „Valstiečių laikraščiui“ sakė dar prieš kreipimąsi į teismą asmeniškai patarusi D.Gulijevai savo noru pasitraukti iš užimamų pareigų.
„Ji nesuprato. Artimiausiu laiku atsakingi apskrities tarnautojai priims sprendimą“, – pažadėjo O.Balžekienė.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas