Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Kam naudingi skandalai?


Ar išplauksime iš sąmokslo teorijų jūros? 
Aloyzas Sakalas, Savaitraštis „Veidas“, 2007 01 04 
Svarbiausias šių metų uždavinys Lietuvai - visuomenės konsolidacija. Nes tik solidari visuomenė atlaiko negandas, neišsilaksto po pasaulį ir sparčiai vystosi
Jau prabėgo gera savaitė nuo tada, kai ramybės apimti sėdėjome prie Kūčių stalo ir valgėme kalėdaičius užgerdami nervus dar labiau raminančiu aguonų pienu. O juos raminti tikrai buvo dėl ko. Per Kūčias ir Kalėdas tapome geri ir atlaidūs savo artimui, netgi galėjome manyti, kad Kalėdų atmosfera tęsis ne tik iki Naujųjų metų, nors žinojome, jog atsigavę nuo švenčių vėl kibsime vienas kitam į atlapus. Nes lietuvių tauta jau nuo kryžiuočių laikų kiekvieną dieną kovoja su priešu. Dabar, kai aiškaus priešo Lietuvoje nebėra, dažnas lietuvis blogai be jo jaučiasi, todėl kuria sąmokslo teorijas ir priešą iškasa nors ir iš žemės. Bet naujametiniam šampanui išsigaravus iš mūsų galvų dera apžvelgti per metus Lietuvoje ir Europos Sąjungoje nuveiktus darbus. Reikia įvardyti, kas mums pasisekė, o kas ne, kada buvome teisūs ir kada klydome. Pagaliau galime apžvelgti ir tuos darbus, kuriuos turėsime padaryti. Pradėkime nuo Europos Sąjungos (ES). Per šiuos metus ES priėmė daug dokumentų, kurių vieni privalomi visoms ES valstybėms, kiti - tik rekomendaciniai. Ir nors Europos Parlamentui (EP) niekados nepavyks priimtų dokumentų skaičiumi aplenkti darbščiausio pasaulyje parlamento - Lietuvos Respublikos Seimo, savo dokumentų svarba kiekvieno iš mūsų gyvenimui EP kartu su Europos Komisija (EK) ir Vadovų Taryba (VT) nenusileidžia jokios kitos valstybės parlamentui, nes EP sprendimai privalomi net 27 Europos valstybėms. Pateiksiu tik du pavyzdžius. Pirmasis - tai paslaugų direktyva. EK pateiktame variante buvo siūloma įteisinti kilmės šalies principą. Tai reikštų, kad Lietuvos piliečiui, dirbančiam užsienyje, būtų mokamas lietuviškas atlyginimas, o ne tas, kurį gauna vietinis samdinys už tą patį darbą. Kilmės šalies principą audringai sveikino darbdaviai (ir mūsų ūkio eksministras), o jį dar audringiau plūdo daugiatūkstantinė minia EP prieigose. Kaip viso to pasekmė - kilmės šalies principas buvo išoperuotas iš direktyvos ir rasti EP politinėms grupėms priimtini kompromisai. O tai reiškia, kad paslaugas teikiančios Lietuvos firmos galės be apribojimų kurtis kitose valstybėse. Direktyvos svarba dar padidėja sužinojus, kad paslaugos sudaro apie 60 proc. ES BVP. Kitas svarbus dokumentas - tai pavojingų sveikatai cheminių medžiagų panaudojimo reglamentas, kuris, kaip ir anksčiau minėta direktyva, buvo svarstomas net kelerius metus. Bet sprendimas buvo rastas, todėl gamintojas bus priverstas laikytis sveikatai ir aplinkai nekenksmingo šių medžiagų panaudojimo normatyvų, o kiekvienas vartotojas greitai žinos, kokios pavojingos cheminės medžiagos yra jo perkamoje prekėje ir kiek jų ten yra. Tai ne vieninteliai svarbūs 2006 m. priimti ES dokumentai. Svarbiausia ir esminė ES nesėkmė - Konstitucijos atmetimas, todėl sena ES valdymo struktūra išlieka ir nepaprastai komplikuoja VT darbą, nes visi sprendimai turi būti priimti 27 balsais. Be Konstitucijos nėra ir bendros ES užsienio politikos, todėl galima kokia nors nauja Schroderio-Putino tipo sutartis, galimas ir nuomonių išsiskyrimas JT Saugumo Taryboje, kur sėdi prancūzas, kuris nemyli Busho, ir anglas, kuris jį myli. Konstitucijos priėmimas yra būtina ES sėkmės, plėtros bei tvarumo sąlyga ir svarbiausias ES uždavinys. Neturint Konstitucijos gali prasidėti ES griūtis. Tai tapo akivaizdu, todėl Vokietija po Naujųjų metų užsimojo išjudinti iš mirties taško ES Konstitucijos vežimą. Kada iš Briuselio žiūri į Lietuvą, į akis krinta ne Seimo priimtų dokumentų svarba ar jų kokybė, bet nuolatiniai nemalonaus kvapo konfliktai tarp atskirų interesų grupių. Niekur pasaulyje nerasime tiek sąmokslo teorijų kiek Lietuvoje, atrodo, kad kiekviena politiko ar valdininko klaida yra kurio nors sąmokslo sudedamoji dalis. Nėra pasaulyje valstybės, išskyrus Lietuvą, kurios piliečiai patys griautų savo valdžios institucijas. Nėra pasaulyje kitos valstybės, kurios užsienio reikalų ministras netiktų net į ambasadorius, kaip nėra ir valstybės, kurioje ją apvogęs parlamentaras sėdėtų ne cypėje, o stovėtų parlamento tribūnoje, iš kurios drabstytų kaltinimus kitiems. Nėra pasaulyje kilos valstybės, kurioje parlamento komitetas prielaidas pakrikštija faktais, kaip kad nerasite Vokietijoje tokio atvejo, kad koks nors praeityje žymus nacis pirmininkautų Bundestago komitetui. Tokie dalykai tapo įmanomi Lietuvoje, Atkuriamajam Seimui atidėjus Liustracijos įstatymo priėmimą neribotam laikui, kai buvo priimta pataisa, draudžianti dirbti valstybinėje tarnyboje ne tik KGB pareigūnams bei LKP CK nariams, bet ir marksizmo dėstytojams, nes šie vedė jaunus žmones Lenino keliu, o KGB prižiūrėjo, kad jie iš jo neiškryptų. Tokio akibrokšto negalėjo pakęsti tuometinė partorgų pilna dešiniųjų dauguma. Taip Lietuvoje tapo nubausti tik nusikaltimų vykdytojai, o ne jų užsakovai iš LKP CK. Todėl svarbiausias uždavinys Lietuvoje yra ne kokio nors naujo įstatymo priėmimas, bet visuomenės konsolidacija tiek politiniu, tiek socialiniu požiūriu. Nes tik solidari visuomenė atlaiko negandas, neišsilaksto po pasaulį, sparčiausiai vystosi ir yra nepakanti korupcijai. Norėtųsi bent susapnuoti, kad išmintingas Respublikos prezidento pastarųjų įvykių įvertinimas atvėrė akis ne tik politikams, bet ir teisėjų togomis apsisiautusiems žurnalistams. Bet, deja, sapnai retai virsta realybe.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas