Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Žiniasklaidos priemonių kova


Ar gali "Lietuvos Aido" emblema puošti piratų laivą? (3) 
Algirdas Pilvelis, Dienraštis "Lietuvos aidas", 2007 01 16 
Kiek gali Lietuvoje suįžūlėti politikų statytiniai? Jau kiek rašėme apie nesąžiningus apsišaukėliško "Lietuvos Aidas" konkurencijos metodus! Laikraštis net tik per pašto skyrius brukamas už dyką. Netgi tie skaitytojai, kurie prenumeravusi tikrąjį "Lietuvos Aidą", pradeda gauti piratinį! Kur matytas didesnis nesąžiningumas? Nepavyko surinkti tiražo, reikia atimti iš kito! Gėda taip besielgiantiems "Lietuvos pašto" darbuotojams, gėda taip besielgiantiems "alternatyvaus" laikraščio vadovams! Paprasta apsišaukti "didžiu žurnalistu"... Bet ko esi vertas, jei tavęs nepripažįsta skaitytojai? Kam tuomet atiminėti skaitytojus iš kitų, klasta, intrigomis? Gražesnis ir talentingesnis būsi? juk tai žmogaus teisių pažeidimas! Tikra gangsterių metodika. O pasiskundė redakcijai žinomas dailininkas karikatūristas, gydytojas terapeutas iš Veisiejų Jaunius Augustinas. "Lietuvos Aido" skaitytojai jį gerai pažįstais mūsų laikraščio puslapiuose publikuojamų politinių karikatūrų. Lyg ir nyksta šis žanras Lietuvoje, džiugu, kad Lietuvoje tebėra žmonių, kurie palaiko tą tradiciją, šitaip prisidėdami prie demokratinės spaudos ugdymo. Kuo gi skundžiasi ponas Jaunius Augustinas? Jis užsiprenumeravo "Lietuvos Aidą", tą patį, kurį įkūrė Antanas Smetona... Bet štai į savo pašto dėžutę jau gauna penktą numerį to piratinio laikraščio, kurio jis nepageidavo ir nenori skaityti! Jeigu būtų buvęs jam reikalingas, būtų pats užsiprenumeravęs. Ir tai jis traktuoja kaip Lietuvos Konstitucijoje garantuotos žodžio laisvės pažeidimą, juk jis dėl valstybinės įmonės ("Lietuvos pašto") kaltės negauna to leidinio, kurį užsisakė, jam pakišamas kitas. Dėl to jis skųsis Europos Žmogaus Teisių teismui. Turbūt "Lietuvos pašto" darbuotojai net nenumanė, kad šitaip pasityčios iš Lietuvos patrioto, kurio šeima - tėtis, mama ir vyresnysis brolis - buvo represuoti sovietų valdžios, išvežti į Sibirą. Ten jo šeimos nariai mirę. Ir taip užgauti sovietinės sistemos kankinį? Talentingą karikatūristą, puikų gydytoją... Lyg jau įžūlumui nebūtų ribų. Kaipgi šitaip galima su žmonėmis nesiskaityti? Ar tai iš tikrųjų nėra piratų išpuolis su pavogta legalios valstybės vėliava? Ar pasaulinė spaudos istorija žino bent vieną tokį atvejį? Kaip gali šitaip elgtis "Lietuvos paštas", valstybinė įmonė, pavaldi atitinkamai ministerijai, o juk ministrams, tai yra Vyriausybei, vadovauja ponas Gediminas Kirkilas, socialdemokratų partijos atstovas. Aišku, kad tai politinė akcijąa Aišku, kad p. Jaunius Augustinas tik vienas iš tokių žmonių, "Lietuvos Aido" skaitytojų, iš kurių "naujieji aidiečiai", atliekantys politinį užsakymą, tiesiog labai negarbingai ir įžūliai pasityčiojo. Pasityčiota iš žmonių teisių skaityti tokius leidinius, kokius jie nori, šitaip varžoma ir spaudos, ir laisvo žodžio laisvė. Kenčia juk ne vien mūsų, "Lietuvos Aido", interesai, tyčiojamasi iš jo prenumeratorių. Ir tai daroma per valdžios institucijas. Tokį atvejį galima lyginti tik su "kaspervizija", kai Pskovo desantininkų pulkas užgrobė Lietuvos televiziją ir pradėjo "varyti propagandą" prieš tuometinį politinį Lietuvos lyderį Vytautą Landsbergį. Niekam tuomet tų marazmų nereikėjo, niekas nebūtų rimtai klausęs, tad nuspręsta užgrobti televiziją ir brukti savo demagogiją prievarta. O žmonės pagal apsišaukėlio rusų kariškių statytinio direktoriaus pavardę ir televizijai pravardę sukūrė... Žlugo "kaspervizija", kėlusi tokį didžiulį žiūrovų pasipiktinimą. Bet jos pėdomis eina "naujieji aidiečiai". Ar ne to paties lizdo paukščiai? Panaši metodika. Ar ne panašus ir užnugaris? Ar lyg ne iš Gedimino Kirkilo socialdemokratų veda siūlo galas? Apsišaukėliškas "Lietuvos Aidas", teista aferistė Birutė Mažeikienė, teistas buvęs Vilniaus policijos komisaras Erikas Kaliačius, tikra kriminalinė leidyba, valstybinės įmonės ir įstaigos - "Lietuvos paštas" ir Valstybinis patentų biuras, pavaldžios Vyriausybei, kuriai vadovauja socialdemokratas G.Kirkilas. Ir neįtikėtinas pašto darbuotojų įžūlumas, brukant laikraštį, kurio niekas neužsisakinėjo. Ar galima patikėti, kad laiškanešiai savo iniciatyva įmestų "Lietuvos Aidą 2" į "Lietuvos Aido" prenumeratorių pašto dėžutes? Kas jiems jį duoda ir liepia nešioti? Kas per "kaspervizijos" spektaklis? Jei tokie dalykai būtų įmanomi Baltarusijoje... Pavyzdžiui, žmonės sugalvoja užsisakyti kokį nors opozicinį laikraštį, valdžia iš pradžių nesusigriebia jo uždaryti, leidėjų ir žurnalistų įkalinti, tuomet leidžia "savo" ir dėlioja jį prenumeratoriams į dėžutes. Visiškai įmanoma valstybėje, kurios santvarka vadinama diktatūra. Kad tai būtų įmanoma Europos Sąjungoje? O sovietizmo reliktai labai gajūs. Ne vien bandymai laikraščio pavidalu restauruoti "kaspervizija". Pavyzdžiui, tas pats kreipęsis dėl pašto darbuotojų savivalės į redakciją gydytojas J.Augustinas iš Veisiejų pasakė, kad gyvena Vytauto Montvilos gatvėje. Praėjo keliolika metų nuo 1991 m. kovo 11-osios, o gatvė tebėra pavadinta sovietų valdžios kolaboranto vardu. Lyg iš tiesų būtų Baltarusija... Belieka tik Visaginui vėl gražinti Sniečkaus pavadinimą, vėl Marijampolę pavadinti Kapsuku, vėl atkurti Zigmo Angariečio prospektus, Lukiškių aikštėje atstatyti paminklą Leninui, kur nors įkurdinti Petro Griškevičiaus biustą, na ir pasirūpinti „laisvomis vietomis", kurios taptų Algirdo Brazausko ir Gedimino Kirkilo aikštėmis. Gal netgi kokiems valdininkų kotedžų rajonams derėtų "įamžinti" šias "istorines asmenybes", nes Grūto parke visi gali nesutilpti. Vytauto Montvilos gatvė yra.. .Atsiverskime "Lietuvių tarybinę enciklopediją", ten panašių veikėjų kaip blusų seno šuns kailyje, taigi pasiblusinėkime ir užkrėskime tomis raudonomis blusomis visus Lietuvos miestelius, kiekvienai gatvei po kolaborantą, lietuvių tautos genocido vykdytoją, stribą ir nekaltų žmonių trėmiką. Ar negalėtų tokios akcijos "Papuoškime Lietuvą nusipelniusių tarybinių veikėjų vardais" paskelbti tas "alternatyvus" laikraštis? Ar neatsitiktinai jis taip veržiasi į V.Montvilos gatvę? Ką jis ten pajuto savo dvasiai artimo? Gal šitaip net siekiama išvaryti tos gatvės gyventojus, kuriems toks pavadinimas nepatinka? Tuojau toje gatvėje žmonės savo pašto dėžutėse ir lenininę "Pravdą" suras... Ir jiems bus pasakyta - kitų laikraščių neturime, nebėra. Štai kaip dabartinė Lietuvos valdžia globoja apsišaukėlius leidėjus, tam pajungdama valstybines įstaigas. Nejaugi tai įmanoma daryti "savarankiškai"? Kaip gali savaime atsirasti toks interesas? Iš pradžių pradedamas persekioti laikraštis, paskui persekiojami ir jo skaitytojai, bendradarbiai... Arne NKVD modelis pradeda veikti nepriklausomoje Lietuvoje? O jei "Lietuvos paštas“ perdavė kokiai nors represinei struktūrai "Lietuvos Aido" prenumeratorių sąrašus? Kas gali užtikrinti, kad taip neįvyko? Per daugelį metų nepavykus sužlugdyti "Lietuvos Aido", štai kokių priemonių imtasi! Pasinaudota "kaspervizijos" patirtimi. Psichologinis teroras, neįtikėtinas įžūlumas, nesiskaitymas su žmogaus teisėmis... Tokiais metodais bandoma pramušti kelius "Lietuvos Aidui 2". Jei niekas nenori skaityti laikraščio, įbruksime jį prievarta! Tikras sovietmečio "privalomas" leidinys. Tai kokie gi laikai sugrįžo?

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas