Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


VSD intrigos ir Seimo pozicija


A.Matulevičius: „VSD vadovai vaikšto ties tėvynės išdavimo riba“ 3  
Rimantas Varanauskas, Savaitraštis „Ekstra“", 2006 12 18 
„Ekstros“ pokalbis su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininku Algimantu Matulevičiumi.
- Turime komisijos dėl padėties Valstybės saugumo departamente (VSD) išvadas, tačiau turime ir gana kritiškus tiek Seimo, tiek valstybės vadovų, tiek kai kurių NSGK narių vertinimus. Kokias išvadas darytumėte po šių kritiškų vertinimų lavinos?
- Liūdnas. Kai prasidėjo šis tyrimas, buvau tik komiteto narys ir nebuvau karštas šio tyrimo šalininkas. Tačiau kai pirmą kartą giliau pažvelgėme į VSD, pasitvirtino tai, už ką anksčiau mus bardavo. Esą VSD ataskaitos nekart svarstytos, tai už ką juos dabar kritikuoti? Jau gerokai anksčiau sakydavau, kad reikia žiūrėti ne vien tai, ką jie patys parašė (juk žmogiška pasigirti), o ką iš tiesų padarė. Ir dabartinėse išvadose nenurašėme tų darbų, kuriuos VSD atliko. Bet kai pamatėme, kas vyksta VSD viduje, o pamatėme tikrai nedaug, nes mums ne viską leido pamatyti, ir kas vyksta aplink VSD, man pasidarė baisoka. Dėl to, kas vyksta po išvadų paskelbimo, į kokį mūšį einama, kai mus bando sumalti į miltus, labai neramu. Ir patvirtina veik šimtu procentų, kad mūsų valstybė turi labai rimtų bėdų. Nejauku, kad po slaptumo skraiste mėginama nuslėpti daug negerų ir grėsmingų valstybei dalykų. Kyla klausimas – ar septynioliktais nepriklausomybės metais dar turime demokratiniais pagrindais besiremiančią valdžią, kuriai svarbi žmonių nuomonė, ar tai valdžiai svarbi tik nuomonė tų, kurie meta didelius pinigus ir nuperka tą nuomonę per dalį žiniasklaidos. Beje, mūsų laimė, kad žiniasklaidoje įvyko tam tikras skilimas ir nebuvo visuotinio mūsų puolimo. Jei taip būtų nutikę, tai mums būtų buvę šakės. Saugumiečiai mums, beje, sakė, kad bene rugsėjo mėnesį buvo parengta pažyma dėl verslo įtakos žiniasklaidai siekiant kompromituoti politikus ir šį tyrimą. Tai dabar ir vyksta.
- Ši tema labai įdomi, tačiau labiau domina politikų reikalai. Grupuojama(si) gana netikėtai: konservatoriai su paksininkais lyg ir kažkam keršija, kitoje grupėje -- socialdemokratai, liberalcentristai, „valstiečiai“. Kaip atsiranda šios takoskyros?
- Nereikia per daug spekuliuoti – iš 10 komiteto narių 7 balsavo už išvadas, o trys susilaikė. Prieš niekas nebalsavo. Ko tada rėkti, kad tos išvados laužtos iš piršto? O balsuojant tie žmonės susilaikė tik dėl atsargumo, kad jei kas nutiks, tai bus galima taip pasiteisinti. O nuomonės čia ne partijų, tik toms partijoms atstovaujančių žmonių. Vieniems neužteko drąsos balsuoti už išvadas, ir aš būtų nebūtų dalykų apie save išgirdau. Tada ir pamanai, kad esi gyvas žmogus ir toks nori likti, tačiau yra riba, kurios negali sau leisti peržengti. Ją peržengęs, jau ne tik negalėtum jaustis Seimo narys, bet ir paprasčiausias žmogus. Beje, gausybė mūsų kritikų yra pareiškę, kad jie net neskaitys įslaptintos medžiagos, nes jiems ir taip viskas aišku. Kaip tai paaiškinti? Manau, yra interesas, kad niekas nebūtų išsiaiškinta. Ta baimė, kad paaiškės dabar gal ir nedidelės VSD nuodėmės, yra neadekvati galimiems padariniams, kurie atsirastų, jeigu padėties netaisysime šiandien. Jeigu Seimas nepatvirtina mūsų išvadų, tai signalas gaunamas labai vienareikšmiškas – tiems veikėjams bus aišku, kad gali daryti tai, ką darė ir iki šiol. Tik reikia galutinai užčiaupti tuos, kurie dar drįso ką nors pasakyti. Nors situacija yra tokia, kad džino atgal į butelį jau nesukiši. Tie veikėjai su savo negeru kvapu labai daug ką suteps ir mes galime prisižaisti iki labai rimtos politinės krizės. Kas geriau: ar (tegu ir pavėluotai) apsivalyti ir eiti į priekį, ar įteisinti dabartinę situaciją? Mes turime informacijos, kad VSD problema – ne tie trys nušalinti kontržvalgybos pareigūnai. Ten masė žmonių laukia Seimo išvadų ir jie iš VSD bėgs lauk, jei padėtis liks tokia, kokia yra dabar. Ten yra pritvinkęs nesveikas pūlinys. O paksizmo man nereikia kergti, nes toje partijoje niekada nebuvau, R.Paksą gyniau todėl, kad nemaniau, kad po pusmečio jau reikia išmesti žmonių išrinktą vadovą.
- Nors su slapta medžiaga susipažįsta vos 10-15 Seimo narių, tačiau vienaip ar kitaip apie problemas VSD visuomenė sužino, tas džinas jau paleistas. Viena baisesnių išvadų vietų yra užuominos apie galimą korupcinę verslo ir kitų interesų grupių bei užsienio šalių institucijų ir asmenų įtaką VSD veiklai, politikams ir aukštiems valstybės pareigūnams. Vieno pareigūno pavardė išvadose minima, tačiau kiek ta liga yra apėmusi kitus pareigūnus?
- Negaliu sakyti, ar ten tų pavardžių 10, ar 20, nes ir mes ne viską žinome. Apie tas pažymas, kurių negavome, žinome tik iš dalies. Veltui bijomasi, kad bus paskelbta viena ar kelios pavardės. Problema visai ne ta. Tose pažymose daugiau rašoma apie platesnius procesus bei įtaką pačiam VSD. Suprantu, tarkime, VSD ir Užsienio reikalų ministerijos (URM) santykius, bet kartais susidaro įspūdis, kad VSD buvo tapęs paprasčiausiu URM filialu. Įdomu, ar ne? URM bandė tapti apskritai ministerijų ministerija su visiškai sau nebūdingomis funkcijomis. Priminsiu vadinamąjį 2K projektą. Anksčiau ir aš buvau jo šalininkas, nes buvo sudaryta tokia palanki opinija. 2003 m. V.Pociūno parengtą pažymą paviešino ne NSGK, o pats VSD (kaip dabar matau – patriotiniais motyvais), nes norėta įspėti, kuo šis projektas gresia. Susisiekimo ministras Z.Balčytis tos sutarties nepasirašė, o tuometis užsienio reikalų ministras A.Valionis pasirašė ir dabar uoliai gina. Kam reikėjo tą sutartį 2005 m. pasirašyti, jei iš jos jokios naudos jau nebuvo? O aš dabar ir pats matau tos sutarties žalą. Ir ji tą žalą darys toliau, jeigu nebus denonsuota, nes krovinių srautas į Kaliningradą ir toliau keturis kartus viršija srautą į Klaipėdą. Prisidengiant „patrauklia“ 2K idėja. Tad grėsmių jau yra pačioje mūsų sistemoje, kuri jau pradeda dirbti toli gražu ne Lietuvai. Suprantamas ir kitas dalykas – verslo atstovai gali ir turi bendrauti su valstybės pareigūnais, tačiau tai neturi kenkti valstybės reikalams. Tačiau kai toks verslas valstybės instituciją, o dar slaptą, padaro savo įrankiu, tai jau viskas, galas. Mums NATO partneriai yra ne kartą sakę, kad apie „Gazprom“ sukasi labai daug specialiųjų tarnybų atstovų, mes patys tai gerai matome ir jaučiame, o Lietuvoje atsiranda tokių gabių ir gudrių specialiųjų tarnybų atstovų, kurie įsivaizduoja, kad anuos pergudraus. Visiškai primityvus mąstymas: atseit – mes su jais dirbsime ir, gerdami šnapsą, ką nors sužinosime. Atsiprašau, bet puikiai parengti anos pusės generolai mūsų saviveiklininkus tikrai kaipmat sutvarkytų. Tik man darosi nejauku, kai mūsų saviveiklininkai, gal iš pradžių nekaltai, o vėliau vis giliau įsitraukdami į tuos žaidimus, nejučia tampa anų priedanga. Dabar VSD vadovai savo buvusius darbuotojus kaltina tėvynės išdavimu. O yra atvirkščiai – jie patys vaikšto ties tėvynės išdavimo riba. Tai labai nejauku ir dėl to noriu įspėti, nes vėliau jie sakys, kodėl man to nesakėte? Tad dabar yra pats laikas duoti per nagus. Vėlgi madinga kalbėti, kad atlikime ikiteisminius tyrimus, atiduokime medžiagą prokuratūrai. Absoliučiai ne ta problema. Problema yra grėsmė valstybei, nepadorus, neskaidrus elgesys. Ir tų pareigūnų, kurie gali būti naudingi tam tikroms priešiškoms struktūroms, atsisakymas. Juk jei tų pažeidžiamų pareigūnų nebus konkrečioje vietoje, jie bus niekam neįdomūs. Todėl ir laikomasi visaip įsikibus už postų, nes visa informacija, ypač slapta, yra labai vertinga.
- Pasakėte baisų dalyką – ant išdavystės briaunos ne nušalinti kontržvalgybos pareigūnai, o VSD vadovai. Kokia išeitis?
- Kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad nieko rimta prieš tuos nušalintus pareigūnus rasti nepavyksta. Už nieką nenoriu guldyti galvos, bet manęs niekaip neįtikina: kodėl jie nebuvo baudžiami tuo metu, kai nusižengė, o tik tada, kai atėjo liudyti NSGK? Taip juk nedaroma. Ar tik tuo metu praregėta? Ar dabar kas nors ypatinga atsitiko? Ničnieko. Tiesiog VSD vadovai gavo informacijos, kad jie kalbėjo ne taip, kaip reikia. Antra, dėkui Dievui, dar ne visus nušalino, o kiti pareigūnai liudijo labai panašiai. Net ir tie, kurie buvo parinkti pačių VSD vadovų, iš pradžių giedojo ditirambus, bet kalbėdami apie konkrečius tyrimus (pavyzdžiui, Kauno elektrinės privatizavimą) pripažino, kad VSD ten kišosi ir toli gražu ne gerąja prasme. Ir ne vienas VSD direktorius dėl to kaltas. Kalti ir pavaduotojai, ir paskirų valdybų viršininkai. Susidaro įspūdis, kad VSD bijomasi to, kas yra žinoma ar numanoma, slepiama informacija prisidengiant Konstitucinio teismo išaiškinimais, kitokiais teisiniais kazusais. Beje, tos pažymos apie korupciją, kurios žadėtos parodyti komitetui ir kurių negavome, visos yra su A.Pociaus rezoliucijomis. Tad jei pareigūnai darė ką nors ne taip, nevykusiai, tokie tyrimai turėjo būti nutraukiami. O jie vyko, ir vyko ilgą laiką. Negana to, buvo vykdomi ir operatyviniai veiksmai, buvo klausomasi telefono pokalbių, o tam reikia gauti ir teisėjo sankciją. Tad gal ten buvo ir rimti tyrimai, tas grėsmes reikėjo šalinti, bet kamuolys per daug susipynęs, tad mums ta medžiaga buvo užblokuota pasitelkiant prezidentą, Konstitucinį teismą. Kas tai yra? Gal tikrai jau turime valdomą demokratiją, vyksta paprasčiausias institucijų užvaldymas.
- Dabar septyni NSGK nariai lyg donkichotai stoja į kovą prieš aukščiausias valstybės institucijas?
- Jei nejaustume palaikymo, tai jaustumės tikri kvaileliai. O mus tokius nori padaryti. Juk jau pavadino „nykštukų komitetu“. Vilties teikia tai, kad žmonės, pareigūnai nenori sutikti su anos pusės melu. Mes juk tik labai atsargiai praskleidėme uždangą, nes žinojome, kad jei pasakysime per daug, būsime pasmerkti, kad išdavėme paslaptis ir pan. Tik pasakėme: ponai, tvarkykitės savo vidaus problemas, nes jų labai daug. Ir koks kilo triukšmas. Tikriausiai pataikėme. Nes tuo, kad išliktų dabartinė padėtis, suinteresuotos labai nedraugiškos Lietuvai jėgos. Ir tos problemos galbūt yra gerokai gilesnės, nei pavyko užčiuopti.
- Iš kur dujų kvapas eina, yra žinoma, tačiau vis tiek, pasak profesoriaus V.Landsbergio, pagrindinė kova vyksta dėl VSD vadovybės, nes bijomasi, kad naujas VSD vadovas gali imtis keisti sistemą ir aiškintis kai kuriuos nemalonius dalykus. Ar VSD vadovybės pakeitimas padėtų bristi iš krizės, įtarimų, neleistinų sąsajų?
- Žinoma, daug kas priklauso nuo vadovo, bet matome aiškius simptomus, kad tam vadovui vadovaujama. Tai yra blogai. Priminsiu, kad nedaugelio institucijų vadovo pavaduotojus skiria prezidentas, o šios skiria. Tad pavaduotojų atsakomybė už susidariusią padėtį irgi yra ne mažesnė. Nenoriu kaltinti ir mūsų valstybės pirmųjų asmenų, nes atrodo, kad jiems svarbesnė tariama ramybė valstybėje. Bet ta ramybė gali virsti chaosu ir jo remti nenorėjome. Netrokštu kraujo ir tyrimo pradžioje net tikėjau, kad A.Pocius dar gali dirbti. Bet dabar matau, kad jis paprasčiausiai nevaldo situacijos. Ir elgiasi nesavarankiškai – toks žmogus negali vadovauti specialiajai tarnybai. Protingiausia jam būtų ne laikraščiuose aiškintis santykius su Seimu, o tarnauti valstybei kuriame nors kitame poste. Bet šiuo tyrimu niekas nesibaigia. Toli gražu. Reikia tolesnio rimto VSD veiklos tyrimo, nes mūsų darbas tik tarpinis. Turime pakeisti įstatymus, kad Seimas, susidarius ypatingai situacijai valstybėje ir esant grėsmei nacionaliniam saugumui, galėtų išslaptinti tam tikrą medžiagą, nes dabar tai gali padaryti tik institucija, kuri ją įslaptino. Taip į savo kiautą užsidaręs VSD gali daryti ką tik nori, net nusikaltimus valstybei, kol viskas sprogs.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas