Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


VSD intrigos ir Seimo pozicija


VSD nusikaltimus dengia V.Adamkus ir G.Kirkilas 
Aurimas Drižius, Savaitraštis "Laisvas laikraštis"", 2006 12 14 
VSD veiklą tyrusios komisijos pirmininkas mano, kad atėjo laikas V.Adamkui atsistatydinti
Prezidentas Valdas Adamkus ir premjeras Gediminas Kirkilas visomis priemonėmis bandė sustabdyti Seimo atliekamą Valstybės saugumo departamento (VSD) tyrimą. Nors Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) ir jo pirmininkas Algimantas Matulevičius pateikė skandalingų faktų apie tai, kad VSD dirbo verslo struktūroms, šantažavo ir vykdė nusikalstamą veiklą, V.Adamkus bandė šiuos nusikaltimus nuslėpti nuo visuomenės. Kaip žinia, NSGK užsiminė apie tai, kad "Dujotekana", galimai susijusi su Rusijos spectarnybomis, mėgino per žiniasklaidą daryti įtaką parlamentiniam tyrimui, ir apie tai, kad A.Pocius naktį bendravo su "Lietuvos ryto" žurnaliste, spausdinusia atitinkamus straipsnius, taip pat apie tai, kad A.Pocius stengėsi nuslėpti šį faktą, kaip nuslėpė ir pažymą apie bandymus paveikti parlamentinį tyrimą. "Apskritai NSGK išvadų dalis dėl mėginimų daryti įtaką parlamentiniam tyrimui ir VSD vadovo įsitraukimą į šį procesą yra, ko gero, perspektyviausia tolesniam tyrimui, - mano Seimo narys Jurgis Razma, - todėl turėtų būti reikalaujama tyrimą bent jau šiuo klausimu tęsti, ir Seimo garbės reikalas yra tyrimą šiuo klausimu pabaigti. Kitaip iš tiesų yra rimto pagrindo teigti, kad Lietuvos nacionaliniam saugumui, konstitucinei santvarkai ir parlamentinei demokratijai gresia didelis pavojus".
A.Matulevičius mano, kad V.Adamkus turi atsistatydinti
Kai Seimo posėdžio metu Seimo narys Egidijus Klumbys paklausė: "Žinome, kaip aktyviai visoje šioje veikloje prieš jūsų komiteto veiklą dalyvavo Prezidentas V.Adamkus, kai jis priėmė A.Pociaus primestą žaidimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą. Taigi aš jūsų klausiu, ar jums neatrodo, kad po viso to, ką jūs paskelbėte, ten turėtų būti parašyta ar rekomenduota, o galbūt net ir pats Prezidentas turėtų susiprasti, kad atėjo laikas jam atsistatydinti?", A.Matulevičius atsakė:" Aš nenoriu kalbėti už Prezidentą, reikia gerbti šią instituciją, bet jūs teisus. Čia galėtų būti parašyta, apie daug ką, bet tikrai mes parašėme švelniai, kad nesukeltume nereikalingo tarpinstitucinio konflikto. Tikrai labai atsakingai pabrėžiu (ką norite, galite man daryti, man čia grasino apkalta, bet aš tikrai to nebijau, kad už tai skelbs man apkaltą), kad Valstybės saugumo departamento direktorius bandė įžiebti tarpinstitucinį konfliktą. Pažadėjo ateiti į komitetą, bet pralaikė komitetą nežinioje pusę dienos ir nubėgo pas Prezidentą, paskui atsirado dekretas, o po to Konstitucinio Teismo išaiškinimai. Galima daryti labai daug prielaidų, bet jeigu specialiosios tarnybos vadovas žaidžia tokius žaidimus, na, ponai, atleiskite, Amerikoje jis rytoj jau nebedirbtų". Kaip žinia, V.Adamkus stojo į VSD pusę, kai NSGK pareikalavo ataskaitos iš VSD, o A.Pocius, pažadėjęs pateikti VSD sukauptą medžiagą, vietoj to nubėgo pas V.Adamkų ir paprašė jo pagalbos. V.Adamkus tą pačią dieną kreipėsi į Konstitucinį teismą, prašydamas išaiškinti, ar Seimo komisijų darbas atitinka Konstituciją. Po poros savaičių Konstitucinio teismo pirmininkas E.Kuris pareiškė išaiškinimą, kuris VSD turėjo būti gelbėjimo ratas. Mat Konstitucinis Teismas savo išaiškinimu gerokai apribojo tokių komisijų veiklą. "Jeigu toks išaiškinimas būtų paskelbtas anksčiau, Seimas nebūtų galėjęs ištirti tokių skandalingų istorijų, kaip dėl VSD veiklos tyrimo, dėl Juro Abromavičiaus žūties, bei dėl "Alitos" privatizavimo", - mano kai kurie Seimo nariai.
VSD seniai nebedirba valstybės interesams
"Atkreipčiau dėmesį į baigiamosios išvados dalies 8 punktą, kuriame sakoma, kad komitetas turi duomenų, kurie leidžia teigti, kad VSD, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, yra sukaupęs įvairaus pobūdžio informacijos apie galimas korupcijos apraiškas valstybės tarnyboje, taip pat ir apie aukštų valstybės pareigūnų. Komiteto nuomone, ši informacija turi būti išanalizuota ir negali likti be atitinkamo teisinio ir politinio įvertinimo. Kodėl pabrėžiame politinį įvertinimą? Todėl, kad ne visi tyrimai gali įgauti teisinį įvertinimą, ir negalime eiti tik tuo keliu. Kartais žmogaus nušalinimas nuo pareigų išspręstų dideles problemas".
VSD kelia grėsme valstybės saugumui
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, tyrusio VSD veiklą, išvados dar kartą patvirtina, kas iš tikrųjų kelia grėsmę Lietuvos valstybei. Partijos "Tvarka ir teisingumas" pirmininko pavaduotojas Valentinas Mazuronis LL teigė: "Akivaizdu, kad asmenys, prieš trejus metus apkaltinę Prezidentą Rolandą Paksą keliant grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui ir suorganizavę prieš jį sąmokslą, patys ir yra pati didžiausia grėsmė Lietuvai. R.Pakso nuvertimas buvo pirmas žingsnis, padėjęs korupciniams klanams netrukdomiems įsitvirtinti valdžioje". Vienas iš sąmokslo iniciatorių, pašalintas iš Seimo pirmininko posto KGB savanoris Artūras Paulauskas, būdamas laikinuoju prezidentu, VSD vadovu paskyrė A.Pocių - KGB rezervistą ir kaip, nustatė NSGK - pareigūną, savo veiksmais keliantį grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. "Nebesunku nuspėti, kodėl Prezidentas V.Adamkus visais įmanomais būdais saugo A.Pocių. Taip pat aiškios priežastys, kodėl VSD stengiasi nuslėpti "Dujotekanos" bei kitų organizacijų, per kurias Rusijos specialiosios tarnybos bando daryti įtaką Lietuvos politiniam ir ekonominiam gyvenimui, ryšius su mūsų valstybės politiniu elitu", teigė V. Mazuronis. Aukščiausius valdžios sluoksnius krečia skandalai, kurių jau nebepajėgiama nuslėpti. Nebeįmanoma nuslėpti ir rūsčios tiesos - valstybę valdo korupcijos saitais susijusios struktūros, griaunančios Lietuvos valstybingumo ir demokratijos pamatus. Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) Seimo sprendimą pritarti Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadoms dėl Valstybės saugumo departamento veiklos vertina kaip pirmą žingsnį kuriant realią demokratiją valstybėje. "Atsirado pagrindas tikėtis, kad po šio žingsnio seks ir kiti ne mažiau svarbūs žingsniai, padėsiantys įtvirtinti Lietuvoje tvarką, teisingumą ir moralią politiką, - mano Prezidentas Rolandas Paksas, - turi ateiti galas valstybės apiplėšinėjimui, dvigubiems standartams. "Wiljamso", "Alitos" ir panašios aferos ne tik nebegali pasikartoti, bet ir kaltieji, apvogę Lietuvos žmones, turi susilaukti pelnyto atpildo". Partijos įsitikinimu, permainos Lietuvoje įmanomos tik tuomet, kai bus iki galo išaiškinti ir paviešinti korupciniai ryšiai aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, kai valdžia pradės rūpintis ne asmeniniais ir partiniais interesais, o Lietuvos žmonių problemomis, kai politika bus ne biznis, o tarnavimas valstybei.
VSD dalyvauja ir versle
A.Matulevičius atskleidė, kad VSD aktyviai dalyvavo ir versle, palaikydama tapačią "Dujotekaną" ir jos savininką R.Stonį. Kaip rašė "Kauno diena", Arvydo Pociaus vadovaujamas VSD iki šiol neišnagrinėjo buvusio JAV ambasadoriaus Keito Smito informacijos apie tai, kad Rusija buvusios Sovietų Sąjungos valstybėse kuria dujų pardavimo tarpininkes, kurios finansuoja vietos politikus ir taip daro įtaką. Liepos mėnesį Rusijos koncerno "Gazprom" valdomoje Kauno termofikacinėje elektrinėje (KTE) įvyko didelės permainos, kurios sukėlė tuomečių elektrinės vadovų nepasitenkinimą. Liepą buvo naujai suformuota KTE valdyba, į kurią išrinkti du gamtinių dujų prekybos bendrovės "Dujotekana" atstovai. Naujoji valdyba atleido iš pareigų. KTE vadovą Algimantą Stasiukyną ir į jo vietą paskyrė technikos direktorių Antaną Pranculį. Tačiau A.Stasiukynas kreipėsi į Kauno teismą, kuris laikinai sustabdė valdybos sprendimų vykdymą. Įsikišus Vilniaus teisėjams, valdyti KTE buvo paskirtas laikinasis administratorius, kurio tapo "Dujotekanos" vadovas Rimandas Stonys. "Pateiksiu tik vieną pavyzdį, kuris žinomas ir viešai, - šių metų vasaros įvykiai Kauno termofikacinėje elektrinėje, kai dvi verslo grupės aiškinosi tarpusavio santykius dėl įtakos valdymui, - kalbėjo A.Matulevičius, - į šį konfliktą buvo įsikišę VSD pareigūnai, nors tuo metu jokių grėsmių šalies nacionaliniam saugumui tikrai nebuvo. Tokių pavyzdžių komitetas gavo ir daugiau. Mūsų supratimu, VSD pareigūnų panaudojimas sprendžiant verslo interesus yra ne tik kad neleistinas, bet ir pavojingas. Kelia pagrįstą susirūpinimą jau daugelį metų vykstantis tarnybinės informacijos, tarp jos ir slaptos, nutekėjimas iš departamento ir šiame kontekste trijų aukštų, ilgus metus dirbusių VSD pareigūnų po jų liudijimo komitetui nušalinimas nuo pareigų, neva juos įtariant neteisėtu informacijos atskleidimu. Nors VSD vadovybė žadėjo, kad mums tai įrodys iki tyrimo pabaigos bei pateiks savo išvadą, tačiau ir šiandieną atsakymai negauti, o klausimas ir toliau lieka. Ar pareigūnai nušalinti, todėl, kad liudijo komitetui, ar todėl, kad jie atliko labai rimtus tyrimus, susijusius su grėsmėmis nacionaliniam saugumui? Manome, kad neleistinas VSD pareigūnų, o ypač VSD vadovybės politizavimas. Komitetas turi informacijos, kad VSD pareigūnų ištirta ir parengta viena tyrimo medžiaga nebuvo laiku perduota į Generalinę prokuratūrą VSD vadovybės sprendimu. Tai buvo padaryta tik šį pavasarį po tam tikrų politinių įvykių šalyje. Šis ir daug kitų pavyzdžių mums leidžia daryti išvadas, kurios jums pateiktos. Mes taip pat, kaip matote, pateikėme daug rimtų pasiūlymų, kaip reikia tobulinti teisės aktus, iš esmės spręsti problemą dėl parlamentinės kontrolės būtinumo ir galimybės bei teisės ją atlikti. Mes norime, kad Lietuvos Respublikos Seimas suprastų, kad tai nėra koks nors politikavimas, o labai rimtas susirūpinimas rimtomis problemomis Valstybės saugumo departamente, kas glaudžiai susiję su šalies nacionaliniu saugumu. Jeigu Seimo nariai nori daugiau faktinės medžiagos, Seimo specialioje raštinėje yra mūsų posėdžių stenogramos (per pusantro tūkstančio puslapių) ir garso įrašai, kuriuos sunkiai vakar vakare atvežėme čia, nes VSD nenorėjo atiduoti. Su jais turintys leidimą dirbti su slapta medžiaga gali susipažinti. Yra ir antroji alternatyva - Seimas priima specialų sprendimą ir leidžia išslaptinti visą tyrimo medžiagą. Atkreipiu gerbiamųjų Seimo narių dėmesį į baigiamosios išvados dalies 8 punktą, kuriame sakoma, kad komitetas turi duomenų, kurie leidžia teigti, kad VSD, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, yra sukaupęs įvairaus pobūdžio informacijos apie galimas korupcijos apraiškas valstybės tarnyboje, taip pat ir aukštų valstybės pareigūnų. Komiteto nuomone, ši informacija turėtų būti išanalizuota ir negali likti be tinkamo teisinio arba politinio įvertinimo. Kodėl mes pabrėžiame ir politinio? Kadangi ne visi tyrimai, nes visos grėsmės valstybei gali gauti teisinį įvertinimą ir negalima eiti tik tuo keliu - kartais žmogaus nušalinimas nuo pareigų gali išspręsti dideles problemas. Mes manome, kad Seimas galėtų sudaryti mišrią politikų ir specialistų darbo grupę, suteikti jai savo sprendimu specialius įgaliojimus, kad būtų atsakyta į visus tyrimo metu iškilusius neaiškius klausimus, įtarimus ir galimas prielaidas, ir apsaugoti ją nuo nereikalingo spaudimo, kurį mes patyrėme. Savo išvadoje mes pabrėžėme VSD svarbą ir nemenkinome VSD veiklos, tačiau negalime nutylėti to, ką sužinojome. Mums vieniems ši našta per sunki ir norime ja pasidalyti su Seimu. Privalome suprasti, kad Valstybės saugumo departamentas, kaip speciali tarnyba, yra gavusi labai dideles galias - net įsiskverbti į mūsų asmeninius gyvenimus. Jeigu su šiomis galiomis elgsis kaip dramblys stiklo krautuvėlėje, tai turėsime apgailėtinas pasekmes. O tokių požymių yra. Jeigu šiai institucijai suteiktos didelės teisės, tai ir atsakomybė turi būti atitinkama".
Kiek korupcija yra paveikusi žiniasklaida?
NSGK savo išvadose teigia: "Tyrimo metu Komitetas informuotas apie verslo bendrovės, galimai susijusios su Rusijos specialiosiomis tarnybomis siekius įtakoti tyrimo eigą, bandant kompromituoti tiek atskirus Komiteto narius, tiek patį procesą per žiniasklaida, ypač per du dienraščius ir vieną komercinę televiziją (turimas omenyje "Lietuvos rytas" ir Tele3 televizija - aut. Pastaba). Analitinę pažymą apie tai, Komiteto turimomis žiniomis, yra gavusi ir VSD vadovybė. Pažymą parengę vienos iš valdybos pareigūnai teigė, kad jų surinktą informaciją yra svarbi nacionalinio saugumo požiūriu, todėl su ja būtina supažindinti šalies aukščiausius pareigūnus ir tyrimą atliekantį Komitetą. Komitetas neturi duomenų, ar VSD generalinis direktorius patikę šią informaciją Prezidentui, Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui. Nors VSD generalinis direktorius neneigė tokią pažymą gavęs, tačiau atsisakė patelkti Komitetui. Stebėdamas ir Vertindamas tyrimo metu vykusius įvykius, kai kurių žiniasklaidos priemonių laikyseną, dirbtinai keltą ir patirtą spaudimą, Komitetas mano, kad Komitetui liudijusių pareigūnų pateikta informacija apie siekius įtakoti tyrimą pasitvirtino." "Komiteto turimais duomenimis, prieš pasirodant straipsniui su to paties dienraščio žurnaliste nuo 20 val. iki beveik 2 val. VSD patalpose bendravo Departamento generalinis direktorius A.Pocius ir jis šio fakto nepaneigė, tačiau atsisakė Komitetui pateikti VSD pastato lankytojų žurnalo duomenis." "Taigi turime akivaizdų faktą - VSD vadovybė kartu su viena garsia verslo bendrove dirbo ranka rankon bandydami "torpeduoti" parlamentinį tyrimą, - mano Seimo narys A.Kubilius, - tam tarnavo "paslaugi" žiniasklaida. Visi žinome, kurią žiniasklaida ir kurią žurnalistę tai liečia. Tokios žiniasklaidos aktyvias pastangas matėme visi ir galėjome dėkoti tik tam faktui, kad Lietuvoje jau turime tiek įvairios žiniasklaidos, kad visos nupirkti jau nebegalima. Paperkama, "užvaldyta" žiniasklaida tampa viena iš didžiausių grėsmių šalies nacionaliniam saugumui".
M.Laurinkus - KGB įrankis?
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK)," tyręs Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklą, patvirtino "Laisvo laikraščio" prieš metus spausdinto straipsnio "VSD nusikaltimai arba operacija "Apaštalai" pagrindinius teiginius. "Komitetas negali nei patvirtinti, nei paneigti spaudoje pasirodžiusios informacijos apie prieš kurį laiką vykusius įvykius VSD Klaipėdos apygardoje, - teigiama NSGK išvadose, - komitetas nustatė, kad dalis viešumoje pasirodžiusios informacijos (tai, kad kontržvalgybinę veiklą Klaipėdoje tyrę pareigūnai buvusio VSD vadovo M. Laurinkaus netikėtai buvo atšaukti nesibaigus tyrimui, ir tyrimo išvados iki šiol nepadarytos), įvertinus pareigūnų pateiktus duomenis, pasitvirtino, tačiau Komitetas neturi duomenų teigti, kad tyrimas buvo nutrauktas šantažuojant buvusį vadovą neva turima kompromituojančia informacija". "Laisvas laikraštis" dar 2005 m. pabaigoje išspausdinto straipsnį apie VSD operaciją kodiniu pavadinimu "Apaštalai". Šiame straipsnyje rašoma, kad 2001 m. VSD centrinio aparato pareigūnai buvo nustatę, kad VSD Klaipėdos apygardos skyriaus vadovai vykdo įvairią neteisėtą veiklą. Tuomet VSD sumanė patikrinti, kaip dirba jos Klaipėdos skyrius, ir pradėjo operatyvinę bylą sąlyginiu pavadinimu "Apaštalai". Buvo tiriami VSD Klaipėdos apygardos viršininko pavaduotojo A.Izotovo ir pareigūno Balandine ryšiai su Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų tarnybų darbuotojais, operatyvinių lėšų iššvaistymas ne operatyviniais tikslais, operatyvinės informacijos perdavimas Klaipėdos bendrovių „Baltlanta" ir „Laivitė" vadovams, VSD agentūros panaudojimas nusikalstamiems tikslams. Vos prasidėjo tyrimas, VSD šefas M.Laurinkus asmeniškai įsikišo į šį tyrimą, sustabdydamas jį ir uždrausdamas kištis į VSD Klaipėdos apygardos veiklą. Teigiama, kad taip įvyko todėl, kad šis skyrius organizuodavo M.Laurinkaus pobūvius su AB "Klaipėdos Hidrotechnika" bosu Pranciškumi Jurgučiu jo "fazanyne", kurie baigdavosi orgijomis su prostitutėmis iš Kaliningrado srities arba su berniukais. Vos prasidėjo VSD vidaus tyrimas, Klaipėdos saugumiečiai pagrasino M.Laurinkui paviešinti šių orgijų vaizdus, ir operacija "Apaštalai" iš kario baigėsi - M.Laurinkus lėkė į Klaipėdą, įsijungęs švyturėlius. Kokia tokių M.Laurinkaus veiksmų priežastis? Gal Klaipėdos apygardos skyrius gerai informuotas, o gal ir organizavo M.Laurinkaus pobūvius su AB "Klaipėdos Hidrotechnika" bosu Pranciškumi Jurgučiu jo "fazanyne", kurie baigdavosi orgijomis su prostitutėmis iš Kaliningrado srities arba su berniukais. Ar gali prieš pavaldinius susikompromitavęs vadovas bešališkai vadovauti institucijai? LL šaltiniai teigia, kuomet į Klaipėdą iš Vilniaus atvyko VSD karininkai tirti savo kolegų nusikaltimų, jie buvo paprasčiausiai išmesti iš VSD Klaipėdos skyriaus kabinetų, iškart buvo skambinama M.Laurinkui. Pastarasis, viską metęs ir į Klaipėdą atlėkęs įsijungęs mėlyną žiburėlį, šluodamas kitus automobilius iš kelio. LL šaltinių teigimu, susikompromitavę VSD Klaipėdos skyriaus vadovai M.Laurinkui pasakė, kad jeigu šis bandysiąs tirti jų nusikaltimus, bus paskleista ir paviešinta informacija (garso ir vaizdo) apie saugumiečių orgijas, kurios vyko minėtame "fazanyne" pas P.Jurgutį. Kalbama, kad ten įsisiautėjusiems saugumiečiams alkoholis liejosi iki kelių, buvo vežamos prostitutės. Ir ne tik moterys, bet ir jauni berniukai, nes tarpe saugumiečių neva buvo ir netradicinės seksualinės orientacijos vyrų. Kalbama, kad tose orgijose dalyvavo ir senas M.Laurinkaus draugas, Prezidento V.Adamkaus patarėjas ir dabartinis URM viceministras Albinas Januška. Vos sužinojęs, kokią "operatyvinę veiklą" prieš jį vykdė jo pavaldiniai, M.Laurinkus liepė nutraukti Klaipėdos VSD skyriaus vadovų nusikaltimų tyrimą ir grįžti savo karininkams į Vilnių. Taip ir baigėsi operacija "Apaštalai", o Klaipėdos skyriui iki šiol vadovauja įvairiais nusikaltimais įtariami VSD pareigūnai. M.Laurinkus skyrė dabartinį VSD vadovą Arvydą Pocių pavaduotoju neatsižvelgdamas į tai, kad jam buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys A.Pociaus sąsajas su KGB (buvo įtrauktas į KGB rezervą).

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas