Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


VSD intrigos ir Seimo pozicija


Seimas po pateikimo pritarė konservatorių siūlymui prašyti iš VSD iki šiol negautų pažymų  
Jūratė Damulytė, Portalas "Delfi"", 2006 12 14 
Seimas ketvirtadienį po pateikimo pritarė konservatorių inicijuotam Seimo nutarimo projektui, kuriuo siūloma prašyti Valstybės saugumo departamento (VSD) pateikti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) anksčiau prašytas analitines pažymas.
Konservatorių frakcijos parengtame nutarimo projekte Seimo vardu siūloma VSD, kaip Seimui atskaitingai valstybės institucijai, per 10 dienų pateikti NSGK departamento turimą, komiteto prašytą ir iki šiol negautą būtiną analitinę medžiagą.
Projekte taip pat numatoma, jog komitetas gavęs minėtą analitinę medžiagą, per 10 dienų pateiktų Seimui pasiūlymus dėl tolesnių Seimo ir komiteto veiksmų, tiriant galimą korupcinę verslo ir kitų interesų grupių bei užsienio šalių institucijų ir asmenų įtaką VSD veiklai, politikams ir aukštiems valstybės pareigūnams, taip pat galimus korupcinius VSD ir kitų valstybės pareigūnų ar tarnautojų bei politikų ryšius.
Už šį nutarimo projektą po pateikimo ketvirtadienį balsavo 63, prieš 9, susilaikė 27 parlamentarai.
Valdantieji siūlė minėto nutarimo tolesnį svarstymą atidėti po naujųjų metų, tačiau Seimo opozicinių frakcijų balsais nuspręsta nutarimo projektą dėl VSD pažymų pateikimo svarstyti jau kitą ketvirtadienį.
Konservatorių siūlomame projekte konstatuojama, kad „VSD nepateikė komitetui prašomų analitinių pažymų, todėl komitetas negalėjo įvykdyti Seimo pavedimo ištirti galimą korupcinę verslo ir kitų interesų grupių bei užsienio šalių institucijų ir asmenų įtaką VSD veiklai, politikams ir aukštiems valstybės pareigūnams, taip pat galimus korupcinius VSD ir kitų valstybės pareigūnų ar tarnautojų bei politikų ryšius“.
VSD, kaip rašoma nutarimo projekte, nepateikė Seimo komitetui ir analitinės pažymos apie bandymus daryti įtaką parlamentinam tyrimui, „todėl pats VSD generalinis direktorius gali būti susijęs su šiais procesais“.
Nutarimo projekte pabrėžiamas įsitikinimas, kad galima korupcinė verslo ar kitų interesų grupių, užsienio šalių institucijų ar asmenų įtaka VSD, aukštų valstybės pareigūnų ir tarnautojų bei politikų veiklai yra ypatingos valstybinės reikšmės klausimai, nes tokia įtaka ir ryšiai, taip pat jų dangstymas ir trukdymas atitinkamam parlamentiniam tyrimui kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Tarp VSD veiklą tyrusio Seimo NSGK ir departamento vadovybės buvo įsiplieskęs konfliktas, kuomet komitetas nesulaukė VSD direktoriaus Arvydo Pociaus žadėtų pažymų apie aukštų pareigūnų galimus korupcinius ryšius.
VSD vadovas tuomet patvirtino, jog žadėjo parlamentarams pateikti minėtas pažymas, tačiau vėliau sprendimas pakeistas, baiminantis, jog pateikus medžiagą gali būti pakenkta operatyviniam tyrimui.
A.Pocius buvo išplatinęs atvirą laišką šalies vadovams, NSGK nariams ir Seimo valdybai, kuriame prašoma supratimo VSD nepateikiant komitetui operatyvinio tyrimo medžiagos ir užsimenama, jog pažymose gali būti informacijos ir apie kai kuriuos įtakingus Seimo politikus.
"Perdavus neįvertintas atskirų departamento pareigūnų surinktas žinias ar net nepatikrintą informaciją, tolesnis objektyvus tyrimas nebus įmanomas. Šiose konkrečiose pažymose esanti operatyvinė informacija gali paliesti kai kuriuos įtakingus Seimo opozicijos ir pozicijos politinių partijų narius bei jų rėmėjus, valstybės pareigūnus. Bet ar tai bus tiesa? Nebus tiesa, kol neįrodyta, o jei bus atskleista, gali būti ir neįrodoma", - kreipimesi rašė A.Pocius.
Tai, kad komiteto prašomos VSD pažymos yra neteiktinos, patvirtino ir A.Pociaus įsakymu sudaryta VSD komisija.
NSGK Seimui pateiktose tyrimo išvadose pažymima, jog tyrimo metu komitetas buvo informuotas, kad yra vieno VSD padalinio 2006 metais parengtos analitinės pažymos, kuriose analizuojami labai svarbūs Lietuvos nacionaliniam saugumui ir šalies ekonomikai procesai bei su šiais procesais susijusių aukštų valstybės pareigūnų galimi korupciniai ryšiai bei veiksmai.
„Komitetui liudiję VSD pareigūnai tvirtino, kad visos VSD analitinės pažymos rengiamos remiantis operatyvinių tyrimų būdais nustatyta informacija ir viešosios informacijos šaltiniais, kad tokio pobūdžio pažymose nėra informacijos, leidžiančios identifikuoti operatyvinės veiklos subjektus ir priemones, kad tai yra analitinio pobūdžio, įvairiais būdais gautą informaciją apibendrinančios išvados, su kuriomis gali susipažinti asmenys, turintys leidimą susipažinti su slapta medžiaga, ir kad šių pažymų pateikimas komitetui negalėtų pakenkti ar juo labiau sužlugdyti nebaigtų operatyvinių ar ikiteisminių tyrimų, kad šios pažymos gali būti pateikiamos ir kitoms valstybės institucijoms, pavyzdžiui, prezidentui, Seimui, Vyriausybei“, - rašoma NSGK išvadose.
Komitetas išvadose taip pat yra atkreipęs dėmesį, kad kitoms Seimo sudarytoms laikinosioms komisijoms VSD teikė įvairią medžiagą, tarp jų operatyvinėse ir ikiteisminio tyrimo bylose esančią informaciją.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas